iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×


ဒီေန႔ေခတ္မွာ ယခင္ကထက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ေပၚထြန္းလာၿပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လည္း အလုပ္အကုိင္မရွိေသာ လူငယ္မ်ားစြာလည္းရွိေနသည္။ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားတြင္ အလုပ္အကုိင္မ်ား စြာရွိေနေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပေနလူငယ္မ်ားအဖုိ႔ အလုပ္အကိုင္မရွားလွသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿမိဳ႕ျပထက္ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွာ ပိုမုိေနထုိင္ၾကသည္ျဖစ္၍ အမ်ားစုေသာ ေက်းလက္ေနလူငယ္မ်ားစြာမွာ အလုပ္အကုိင္ရွားပါးလ်က္ရွိသည္။

အမ်ားစုေသာ လူငယ္မ်ားစြာအဖုိ႔ (အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္မွလူငယ္မ်ားအဖုိ႔) အလုပ္အကုိင္ ရွားပါးရ ျခင္းမွာ ေနထုိင္ရာေဒသႏွင့္သက္ဆိုင္သကဲ့သုိ႔ လစာေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ားအတြက္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္အတတ္ပညာမ်ား မရွိေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လစာ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္တစ္ခုရရွိႏုိင္ရန္ ဘြဲ႕လက္မွတ္တစ္ခုတည္းႏွင့္ပင္မရရွိႏိုင္ဘဲ အျခား ေသာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ အဂၤလိပ္စာ၊ တ႐ုတ္စာ၊ ဂ်ပန္စာ စသည့္ ဘာသာစကားအနည္းဆုံး တစ္ခုခုကၽြမ္းက်င္မွ အတတ္ပညာတစ္ခုခုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ Professional Certificate တစ္ခုခု (ဥပမာ LCCI, ACCA, DMA, CCNA, MCSA) ရွိမွရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ Photoshop, Auto CAD, Video Editing စေသာအတတ္ပညာမ်ားတ⁠တ္ေျမာက္လွ်င္လည္း ဝင္ေငြေကာင္းေကာင္းျဖင့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ေငြေၾကးတ⁠တ္ႏိုင္သူမ်ားအဖုိ႔ေတာ့ ပညာရပ္မ်ားကုိ လြယ္ လင့္တကူသင္ၾကားႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားစုအဖုိ႔ေတာ့လက္လွမ္းမမီႏုိင္ၾကေသးဘဲ ခက္ခဲ လ်က္ရွိေနေသးသည္။

ကၽြန္ေတာ္ၾကားဖူးတာတစ္ခုရွိသည္။ အေမရိကန္မွာ လူတုိင္းဟာဘဝကုိ အခ်ိန္မေရြးျပန္စႏုိင္သည္တ့ဲ။ လမ္းေဘးကလူကလည္း သန္းႂကြယ္သူေဌးျဖစ္ႏုိင္သလုိ ပညာရွင္လည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ပါနည္း။ က်န္းမာသန္စြမ္းလွ်င္ အလုပ္အကုိင္မ်ားစြာရွိေနၿပီး ေလ့လာလုိေသာပညာရပ္မ်ားကုိ လြယ္လင့္တကူေလ့လာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စာၾကည့္တုိက္မ်ားစြာရွိသကဲ့သုိ႔ မိမိတုိ႔ဝါသနာပါ ရာပညာရပ္ကုိ ဆုံးခန္းတုိင္လုိက္စားႏိုင္သည္။ ထူးခၽြန္၍လုပ္ခ်င္သည့္စိတ္သာရွိမည္ဆုိလွ်င္ ေထာက္ ပံ့ေပးမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာက အရန္သင့္ရွိသည္။ ဒါကေတာ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံလုိ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု ဆုိေကာင္းဆုိႏုိင္ေပမည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာလည္း လုိခ်င္စိတ္သာရွိမည္ ဆုိလွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္ေပမည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ေခတ္၊ စနစ္ကုိ အျပစ္တင္ေဝဖန္ေန၍မလုပ္လွ်င္ မိမိတုိ႔ သာအ႐ႈံးေပမည္။

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရလွ်င္ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု အမွတ္မွားၾကသည္မွာ ျမန္မာျပည္မွဘြဲ႕ျဖင့္ ျပည္ပ ႏုိင္ငံမ်ားရွိ နာမည္ေက်ာ္တကၠသုိလ္ႀကီးမ်ားတြင္ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားႏုိင္ျခင္းမရွိဟု ယူဆထား ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္အခ်ဳိ႕က ေပါ့ေပါ့တန္တန္သေဘာထားကာ အမွတ္နည္းနည္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ၾက သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားမွာ မဟာဘြဲ႕ဆက္လက္တက္ေရာက္ဖုိ႔ အခက္အခဲ ႀကံဳေတြ႕ခါ မွ ေနာင္တရၾကသည္။ တကယ္ေတာ့ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားကုိ ခဏေဘးဖယ္ထားၿပီး ျပည္တြင္းတြင္ပင္ မဟာဘဲြ႕ရယူမည္ဆုိပါက အစုိးရအလုပ္အကုိင္မ်ားမွာ ရာထူးတက္ဖုိ႔ (သုိ႔မဟုတ္) ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ဖုိ႔ ပုိမုိအခြင့္အလမ္းရမည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ အစုိးရအလုပ္ဝင္ၿပီးမွ တစ္ဖန္ျပန္လည္ၿပီးမဟာဘြဲ႕ ဆက္လက္တက္ေရာက္ၾကသူ မ်ားစြာ ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ အနီးစပ္ဆံုးဥပမာျပရလွ်င္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၌ စီမံခန္႔ခဲြမႈ တာဝန္ယူထားသူ မ်ားအဖုိ႔ လစာပုိမုိေကာင္းမြန္ကာ ရာထူးပိုမုိႀကီးမားေသာ ေနရာသုိ႔ေရာက္ရွိရန္အတြက္ အလုပ္ထြက္ ကာ MBA ကုိတက္ေရာက္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က အလုပ္တစ္ဖက္ႏွင့္ EMBA တက္ေရာက္ၾကသည္။

ဆုိလုိသည့္သေဘာက ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ားကုိ ေပါ့ေပါ့တန္တန္သေဘာမထား သင့္ၾကဘဲ အလုပ္အကုိင္၊ ရာထူးမ်ားႏွင့္တုိက္႐ုိက္ပတ္သက္ေနေသာေၾကာင့္ အေလးအနက္ထားကာ ႀကိဳးစားရယူထားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အေဝးသင္ျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးသူမ်ားအဖုိ႔ ငါတုိ႔အေဝး သင္က ဘာမွလုပ္လုိ႔မရဘူးဆုိၿပီး စိတ္ေလွ်ာ့ကာပညာေရးကုိ လမ္းခြဲလုိက္ၾကတာမ်ားသည္။ တကယ္ ေတာ့ ဘြဲ႕လက္မွတ္တစ္ခုရလွ်င္ ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလုိမာသင္တန္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ စီးပြားေရးတကၠသုိလ္၊ ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္မ်ားမွာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းမ်ားစြာ ရွိေနသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါကလည္း ျပင္ပသင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ၿပီး ႏုိင္ငံ တကာဒီပလုိမာမ်ားႏွင့္ အတတ္ပညာမ်ားကုိ ေလ့လာသင္ၾကားႏုိင္ၾကသည္။

တကယ္ေတာ့ လူငယ္မ်ားအဖုိ႔ မိမိတုိ႔နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပညာရပ္ေတြကုိ ဆယ္တန္းေအာင္ကတည္းက တစုိက္မတ္မတ္ ေလ့လာဆည္းပူးၾကမယ္ဆုိလွ်င္ အလုပ္အကုိင္ေကာင္းေတြကုိ လြယ္လင့္တကူရရွိ ၾကမွာမလြဲပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အဂၤလိပ္စာကုိ အထူးကၽြမ္းက်င္ေအာင္ တစုိက္မတ္မတ္လုပ္ ေဆာင္သင့္သည္။ တကၠသုိလ္ဝင္တန္းေျဖဆုိၿပီးကတည္းက ဘြဲ႕ရသည္အထိဆုိလွ်င္ ေလးငါးႏွစ္ေတာ့ အခ်ိန္ရသည္။ အဆုိပါအခ်ိန္ကာလသည္ တကယ္တမ္းလုပ္ေဆာင္မည္ဆုိပါလွ်င္ လုံေလာက္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ားမွာေတာ့ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားစြာရွိေသာေၾကာင့္ လြယ္လင့္တ ကူတက္ေရာက္ႏုိင္ၾကေပမယ့္ နယ္မွလူငယ္မ်ားအဖုိ႔ေတာ့ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ အခက္အခဲရွိႏုိင္ ေပမည္။ သုိ႔ေသာ္မိမိကုိယ္တိုင္ဆည္းပူးေလ့လာလွ်င္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားစြာ ဝယ္ယူဖတ္႐ႈၿပီး ေလ့လာႏုိင္သလုိ ကြန္ပ်ဴတာဝယ္ယူကာ Learning CD မ်ား၊ အင္တာနက္မ်ားမွ ေလ့ လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ စမတ္ဖုန္း၊ တက္ဘလက္မ်ားျဖင့္လည္း Learning Apps မ်ားတင္ ကာ ေလ့လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမွာ နယ္မ်ားအထိမုိဘုိင္းဖုန္း မ်ားထံမွ ေရာက္ရွိျဖန္႔ၾက⁠က္ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆုိပါအခြင့္အေရးကုိ အသုံးခ်ကာေလ့လာႏိုင္ၾက မည္ျဖစ္သည္။

စာေရးသူအေနျဖင့္ အုိင္တီနဲ႔ဂ်ီတီစီမွာ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းတက္စဥ္က အုိင္တီနဲ႔ပတ္သက္ တဲ့သင္တန္းေတြကုိ အျပင္မွာသိပ္မတက္ဖူးပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းၿပီးလုိ႔ကြန္ပ်ဴတာတကၠ သုိလ္ကအိႏိၵယ၊ ဂ်ပန္တုိ႔နဲ႔ပူးတဲြဖြင့္လွစ္တဲ့ ဘြဲ႕လြန္ဒီပလုိမာ ၆ လ သင္တန္းတက္ေရာက္တဲ့အခါ လုပ္ ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္ဖုိ႔ လုံေလာက္တဲ့ပညာရပ္ေတြကုိ တ⁠တ္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြမွာက စာေတြ႕ဦးစားေပးသင္ၾကားေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ဘာမွမတက္ဖူးဟု ေျပာဆုိ၍မရႏုိင္ပါ။ လုိအပ္ေသာ မြမ္းမံသင္တန္းမ်ားလည္း တက္ေရာက္ဖုိ႔လုိအပ္ေသးသည္ကုိ သတိခ်ပ္သင့္ေပသည္။

နည္းပညာအေျပာင္းအလဲအလြန္မ်ားေသာ ဒီေန႔ေခတ္ႀကီးထဲမွာ သင္ၾကားျခင္းကုိ ရပ္တန္႔လုိက္လုိ႔ မရႏုိင္ေပ။ ေက်ာင္းၿပီးတာနဲ႔ ၿပီးၿပီဟူေသာအေတြးအေခၚကုိ မိမိတို႔ေခါင္းထဲမွ ေမာင္းထုတ္ပစ္ရေပ မည္။ ခုထိစာေတြသင္တုန္းပဲလားဟူေသာ အရပ္ထဲမွာစကားကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈရေပမည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အလုပ္မလုပ္ဘဲ မိဘေငြေၾကးျဖင့္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းဖက္ရွင္အလုိက္ သင္တန္းေပါင္းစုံပတ္တက္ေန လွ်င္လည္း ေနရာမက်ေသးဘူးဟုဆုိရေပမည္။ ဘဝဆုိတာကျဖစ္လာသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ အလုိက္သင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြစြာ စဥ္းစားသုံးသပ္လုပ္ကုိင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ မိမိ လုပ္ခ်င္သည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚမေရာက္ေသးခင္ အဆင္ေျပရာတစ္ခုခုကုိေတာ့ လုပ္ကုိင္ေနရေပမည္။ မိမိတုိ႔ျဖစ္လုိသည့္ လမ္းေၾကာင္းကိုမူ အေပ်ာက္မခံဘဲ လုိအပ္သည္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေနရမည္ျဖစ္ သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရလွ်င္ ပညာသည္သာအခရာျဖစ္ေသာ ယေန႔ေခတ္ႀကီးမွာ လူငယ္မ်ားအဖုိ႔ အဖုိးမ ျဖတ္ႏုိင္ေသာအရာကုိ မိမိတုိ႔လက္ဝယ္ပုိင္ဆုိင္ထားေၾကာင္း သတိျပဳေစခ်င္ပါသည္။ အဲဒါကေတာ့ အခ်ိန္ပါပဲ။ အဆုိပါအခ်ိန္မ်ားကုိ ကံ၊ ဉာဏ္၊ ဝီရိယလက္နက္မ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာဘဝတစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ စိတ္မပ်က္ဘဲ ထက္သန္ ေသာ လုံ႔လဝီရိယျဖင့္ အားထုတ္ၾကပါလွ်င္ ေကာင္းမြန္ေသာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကုိ ဆီးႀကိဳလင့္ေနမွာ အမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ။

Credit : ေၾကးမုံသတင္းစာ

 ဤစာဖတ္သူမ်ားအားလံုးစိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြရရွိႏိုင္ပါေစလို႔ေ႐ႊခ်စ္သူမွဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးပါတယ္။

မွ်ေဝေပးျခင္းဟာလည္းေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲမို႔ မွ်ေဝေပးပါေနာ္...
 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top