iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×


လူ႕အသိုက္အျမံဳေတြထဲမွာ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး၊ သိုက္သိုက္ဝန္းဝန္းနဲ႕ ေအင္ျမင္တဲ့မိသားစုဘဝကိုပို္င္ဆိုင္သူေတြမ်ားစြာရိွပါတယ္။သား၊သမီးေတြနဲ႕ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနထိုင္ၾကျပီး မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းတို႕ရဲ႕ေလးစားမႈကိုလည္းရရိွၾကပါတယ္။လူအမ်ားစုက ေငြေၾကးဟာ မိသားစုတစ္စုရဲ႕ဘဝကို ေအးခ်မ္းေစတယ္၊ ေအာင္ျမင္မႈကုိရရိွေစတယ္လို႕ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ေငြေၾကးတစ္ခုတည္းက ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့မိသားစုတစ္စု ျဖစ္ေစဖို႕ ရာႏႈန္းျပည့္အေထာက္အကူမျပဳႏိုင္ဘူးဆိုတာေတာ့ သတိခ်ပ္ဖို႕လိုပါတယ္။

ဇနီးေမာင္ႏွံေတြအေနနဲ႕ ရင္ေသြးငယ္ေတြကုိေမြးဖြားျပီး အသိုက္အျမံဳတစ္ခု တည္ေဆာက္ၾကတဲ့အခါ မိမိတို႕ရဲ႕အသိုက္ကိုခိုင္ျမဲလွပေစဖို႕ ရည္မွန္းၾကပါတယ္။ ေႏြးေထြးတဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱတရားေတြ၊ မိမိဇနီး၊ခင္ပြန္းအေပၚမွာ အျပန္အလွန္ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈေတြနဲ႕ တည္ေဆာက္ျခင္းဟာ အသိုက္အျမံဳေလးထဲက ရင္ေသြးငယ္တို႕ရဲ႕ဘဝကို လွပေတာက္ေျပာင္ေစသလို မိမိရဲ႕ အသိုက္အျမံဳေလးကိုလည္း ခိုင္ျမဲေစပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ လွပသာယာတဲ့အသိုက္အျမံဳေလးတစ္ခုတည္ေဆာက္ဖို႕ၾကိဳးစားေနၾကတဲ့ ဇနီး၊ေမာင္ႏံွတို႕ဟာ အေရးၾကီတဲ့အေျခခံက်င့္ဝတ္ေတြကုိ နားလည္ဖို႕လိုပါတယ္။

မိသားစုဘဝရဲ႕မ႑ိဳင္အျဖစ္ ေငြေၾကးရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း

မိသားစုတစ္စုအတြက္ လံုျခံဳသာယာတဲ့အသိုက္အျမံဳတစ္ခုျဖစ္ေစဖို႕ ေငြေၾကးဟာ ပဓာနက်ပါတယ္။ ဇနီး၊ခင္ပြန္းတို႕အေနနဲ႕ လံုေလာက္တဲ့ေငြေၾကးပမာဏတစ္ခုကို ရွာေဖြစုေဆာင္းႏိုင္မွ သာ သား၊သမီးတို႕ရဲ႕ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အက်ဳိးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစု တစ္စုမွာ စားဝတ္ေနေရး၊က်န္းမာေရး ၊လူမႈေရး ၊ ပညာေရး တို႕မွာလံုျခံဳမႈျဖစ္ေစဖို႕ ေငြေၾကးကသာ အေထာက္အပံ့ျပဳႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္တစ္အိမ္ကိုတည္ေဆာက္တဲ့အခါ ခိုင္မာတဲ့အိမ္တစ္ေဆာင္ျဖစ္ေစဖို႕ တိုင္ေတြထူရတယ္၊အမိုးေတြကာရတယ္၊ေႏြးေထြးတဲ့အခင္းေတြခင္းရတယ္ အစရိွတဲ့လိုအပ္ခ်က္ေတြကုိေပါင္းစုလိုက္မွ သဘာဝေဘးအႏၱာရာယ္ကို ၾက့ံၾက့ံခံႏိုင္တဲ့အိမ္ေကာင္းတစ္ေဆာင္ကိုရရိွေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပါဘဲ မိသားစုတစ္စုကုိတည္ေထာင္ၾကတဲ့အခါ ေငြေၾကးတစ္ခုတည္းျပည့္စံုရံုနဲ မလံုေလာက္ႏိုင္ဘဲ အျပန္အလွန္နားလည္ေမတၱာထားမႈတို႕၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈတို႕၊ ယံုၾကည္ေလးစားမႈတို႕၊အျပန္အလွန္တန္ဖိုးထားမႈတို႕ရွိွမွသာ သာယာေအးခ်မ္းတဲ့ မိသားစုဘဝေလးကုိရရိွေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဇနီး၊ခင္ပြန္းအေပၚမွာ အျပန္အလွန္ေလးစားျခင္း

အိမ္ေထာင္စုတစ္စုမွာ မိခင္ နဲ႕ဖခင္ ျဖစ္သူေတြဟာ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အျပန္အလွန္ေလးစားမႈနဲ႕ဆက္ဆံေနထိုင္ၾကရင္ ဒီလိုေကာင္းမြန္တဲ့ဓေလ့စရိုက္ေတြဟာ သား၊သမီးတို႕ဆီကိုလည္း ကူးစက္သြားေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးတို႕ဟာ သူတို႕ရွင္သန္တဲ့ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚမွာလည္း အျပန္အလွန္ေလးစားမႈေတြဆက္ဆံတတ္သြားေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို မိမိရဲ႕ ၾကင္ဖက္အေပၚ အျပန္အလွန္ေလးစားသမႈေပးျခင္းျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈတိုးေစသလို မိမိၾကင္ဖက္ရဲ႕ ယံုၾကည္မႈကိုပါရရိွေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုမွာ ဇနီး၊ခင္ပြန္းသည္တို႕အေနနဲ႕ တစ္ဦးကို တစ္ဦး ယံုၾကည္ေလးစားမႈရိွပါမွ ေအးခ်မ္းသာယာတဲ့အသိုက္ေလးကို တည္ေဆာက္ၾကတဲ့အခါ မ်ားစြာ အင္အားျဖစ္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့စကားေတြ ေျပာဆိုၾကျခင္း

ဇနီးျဖစ္ေစ၊ ခင္ပြန္းျဖစ္ေစ တစ္ဦးစီမွာ အားနည္းခ်က္၊အားသာခ်က္ဆိုတာရိွၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုျဖစ္လာျပီဆိုရင္ တစ္ဦးစီရဲ႕ အားနည္းခ်က္ ၊အားသာခ်က္ေတြအေပၚမွာ အျပန္အလွန္ ဂရုစိုက္ေဖးမကူညီၾကျခင္း၊ အျပဳသေဘာေဆာင္ အားျဖည့္ေျပာဆိုၾကျခင္း၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာတဲ့စကားကိုေျပာဆိုၾကျခင္းျဖင့္ မိမိတို႕ရဲ႕ကေလးတုိ႕ကိုလည္း သင္ယူတတ္ေျမာက္ေစကာ လူ႕မႈအသိုင္းအဝိုင္းနယ္ပယ္မွာ လံုျခံဳမႈတစ္ခုကိုရရိွေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ဘယ္သူမဆို မေကာင္းတဲ့ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈကို မႏွစ္သက္ၾကသလို ေရွာင္ရွားေလ့ရိွၾကပါတယ္။ မိမိတို႕ရဲ႕ သားသမီးေတြမွာ ဒီလို အက်င့္စရိုက္ေတြ ကင္းေဝးေနျခင္းျဖင့္ ယဥ္ေက်းလံုျခံဳတဲ့ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခုကိုရရိွေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

နားလည္ခြင့္လြတ္ေပးျခင္း

လူတိုင္းအမွားနဲ႕မကင္းႏိုင္တာေၾကာင့္ ဇနီးမွာျဖစ္ေစ၊ ခင္ပြန္းမွာျဖစ္ေစ အမွားျပဳလုပ္မိခဲ့ရင္ ေနာက္ထပ္မက်ဳးလြန္မိဖို႕သတိေပးတိုက္တြန္းျပီး နားလည္ခြင့္လြတ္ေပးႏိုင္ဖုိ႕လိုပါတယ္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မိတဲ့သူအေနနဲ႕လည္း မိမ္ိအေနနဲ႕ မိမိရဲ႕ မွားယြင္းမႈဟာ မိသားစု၊ဇနီး၊ခင္ပြန္းအေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈၾကီးေစမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ မိမိရဲ႕အသိုက္အျမံဳကုိျခိမ္းေျခာက္သလိုျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို ဘယ္လို ထိန္းသိမ္း ျပဳျပင္ရမယ္ဆိုတာ နားလည္ဖို႕လိုပါတယ္။သား၊သမီးေတြရဲ႕မ်က္ဝန္းေတြထဲမွာ မိဘေတြရဲ႕အရိပ္ကိုအျမဲထာဝရလိုေငးေမာၾကည့္မိေနတတ္တာေၾကာင့္ မိမိတို႕ရဲ႕ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈဟာ ကေလးတို႕အေပၚမ်ားစြာသက္ေရာက္ေၾကာင္းသတိရိွေနဖို႕လိုပါတယ္။

ဇနီး၊ခင္ပြန္း အျပန္အလွန္ ေႏြးေထြးစြာ ဆက္ဆံၾကျခင္း

မိခင္၊ဖခင္တို႕ရဲ႕ ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ဆက္ဆံေရးကို ျမင္ရတဲ့အခါ သား၊သမီးတို႕ရင္ထဲမွာ စိတ္အင္အားျပည့္ေနကာ သြက္လက္ခ်က္ခ်ာျခင္း၊ ဥာဏ္ရည္ျပည့္ဝျခင္းအစရိွတဲ့အက်ဳိးတရားေတြကုိရရိွေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဇနီးသည္အေနနဲ႕လည္း ခင္ပြန္းသည္ရဲ႕ေႏြးေထြးတဲ့အၾကင္နာတရားကိုရရိွတဲ့အခါ ကေလးတို႕အေပၚၾကည္လင္တဲ့စိတ္ႏွလံုးနဲ႕ လမ္းညြန္သြန္သင္မႈေကာင္းကာ ခင္ပြန္းသည္အေပၚလည္း မ်ားစြာ အက်ဳိးျပဳျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။

ေမာင္တစ္ထမ္း၊မယ္တစ္ရြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္း

မိသားစုတစ္စုမွာ မိခင္ နဲ႕ဖခင္ျဖစ္သူတို႕ဟာ အိမ္မႈကိစၥေတြျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္အေၾကာင္းအရာကိစၥျဖစ္ျဖစ္ မိမိႏိုင္ရာႏိုင္ရာကို လုပ္ေဆာင္ေပးၾကျခင္း၊ မိသားစုတူညီစြာ အတူတကြ အိမ္မႈကိစၥေတြကို ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ၾကတဲ့အခါ မိသားစုအတြင္း စည္းလံုး ညီညြတ္မႈကိုျဖစ္ေစကာ ကေလးတို႕အေနနဲ႕လည္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈအေလ့အထကိုရရိွေစပါတယ္။ေယာက်ာၤးအလုပ္၊ မိန္းမအလုပ္မခြဲျခားၾကဘဲ ဇနီး၊ခင္ပြန္း အတူတကြလုပ္ေဆာင္ၾကျခင္းဟာ မိသားစုအတြင္း မွာ မိသားစုဝင္တို႕ကိုစိတ္ဓာတ္ခြန္အားတစ္ခုကိုျပည့္ေစပါတယ္။

စကားအေျပာအဆိုကို ထိန္းသိမ္းျခင္း

မိမိရဲ႕ခံစားခ်က္ကုိလိုက္ျပီး ဇနီး၊ခင္ပြန္း၊ သား၊သမီးတို႕အေပၚ ထိခိုက္နာက်င္ေစတဲ့စကားကိုေျပာဆိုမိျခင္းဟာ ပတ္သက္ေနထိုင္ရာမိသားစုဝင္အားလံုးကို ထိခိုက္နစ္နာေစတတ္ပါတယ္။ ငယ္ရြယ္တဲ့ကေလးျဖစ္ပါေစ၊ သူ႕အေပၚလူသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ေလးစားစြာျပဳမူဆက္ဆံတတ္ဖို႕လိုပါတယ္။ မိမိရဲ႕ဇနီးျဖစ္ေစ ခင္ပြန္းျဖစ္ေစ၊ င့ါရဲ႕ဇနီး ငါ့ရဲ႕ခင္ပြန္း ငါေျပာခ်င္သလိုေျပာမယ္ဆိုတဲ့အယူအဆမ်ဳိးေတြ ဟာ မက်င့္သံုးသင့္တဲ့အယူအဆေတြျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးဟာ လူသားေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ လူသားဆန္စြာ ဇနီး၊ခင္ပြန္း၊ သားသမီးေတြအေပၚ ေလးစားမႈတစ္ခု ထားျပီးဆက္ဆံေနထိုင္ၾကျခင္းဟာ ခိုင္မာေႏြးေထြးတဲ့မိသားစုတစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ေစႏိုင္ပါတယ္။

မိသားစုကိုတန္ဖိုးထားျခင္း

မိသားစုဆိုတာ မိမိအတြက္ အေရးၾကီးတဲ့အသိုက္အျမံဳတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြဟာ မိသားစုအေပၚတန္ဖိုးထားတတ္ဖို႕လိုပါတယ္။ လူဆိုတာပ်က္စီးျခင္းသဘာဝရိွတဲ့ ရုပ္တရားေတြ ကိုပိုင္ဆိုင္ထားတာေၾကာင့္ အခ်ိန္မေရြးပ်က္စီးႏိုင္ျခင္း၊ အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္း၊ မက်န္းမမာျဖစ္ျခင္းအစရိွတဲ့ဆင္းရဲဒုကၡတို႕ကိုမလြဲအေသြခံစားၾကရပါတယ္။ ေရာဂါကင္းစင္ေနစဥ္၊ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိေနစဥ္မွာ သတိေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကေပမယ့္ အိုမင္းလာခ်ိန္မွာ၊နာမက်န္းဒုကၡျဖစ္ခ်ိန္မွာ သေဘာေပါက္နားလည္လာတတ္ၾကပါတယ္။ ခက္ခဲပင္ပန္းေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မိမိကိုျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္သူေတြဟာ မိမိရဲ႕မိသားစုဝင္ေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိသားစုကိုတန္ဖိုးထားျခင္းဟာ မိမိဘဝကုိတန္ဖိုးထားျခင္းျဖစ္ျပီး ေနာင္ေရးမွာ ေအးခ်မ္းမႈကိုရရိွေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

Credit : Yangon Life

ဤစာဖတ္သူမ်ားအားလံုးက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစလို႔ေ႐ႊခ်စ္သူမွဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးပါတယ္။

မွ်ေဝေပးျခင္းဟာလည္းေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲမို႔ မွ်ေဝေပးပါေနာ္...
 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top