iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×

ေအာင္ျမင္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္တိုင္း ေအာင္ျမင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္မွန္တဲ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးဟာ တျခားသူေတြကိုဦးေဆာင္နိုင္သလို သူတို႔ေတြရဲ့ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြ ေရာက္ရွိဖို႔ကူညီေပးရာမွာလည္း စိတ္အားထက္သန္ၾကပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္စင္စစ္ေတြဟာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ တိုးတက္ေနဖို႔အျမဲႀကိဳစားေနတတ္ၿပီး သူတို႔ရဲ့အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပအျဖစ္နဲ႔လည္း ရပ္တည္ နိုင္စြမ္းရွိၾကပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံေတြမ်ားစြာရွိေပမယ့္ အခုေဖာ္ျပမယ့္အခ်က္(၇)ခုကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ အစစ္ေတြမွာ သာတူညီမၽွေတြ႕ရတဲ့ အခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း
ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ရဲ့အေျခခံအခ်က္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္းရဲ့တန္ဖိုးက ခ်င့္တြက္လို႔ မရနိုင္ပါဘူး။ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္တဲ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးရဲ့ေျပာစကားကို လူအမ်ားစုက အႂကြင္းမဲ့ယုံၾကည္ လက္ခံတတ္ၾကၿပီး အေကာင္းဆုံးတုံ႔ျပန္တတ္ၾကပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အေကာင္းဆုံး ယုံၾကည္ထိုက္တဲ့ ကိုယ္က်င့္တရားရွိေနဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

၂။ စိတ္အားတက္ႂကြမႈ
လူအမ်ားစုဟာ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့လုပ္ငန္းအေပၚမွာ အမွန္တကယ္အေလးအနက္ထားၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ အျပည့္အဝယုံၾကည္ထားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔အတူတကြ အလုပ္လုပ္ခ်င္တတ္ၾကပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုကိုတည္ေထာင္ရာမွာ အျခားသူေတြကို လႊမ္းမိုးနိုင္တဲ့ စီမံခန႔္ခြဲမႈစြမ္းရည္ရွိရမွာျဖစ္ၿပီး စံျပပုဂၢိဳဟ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြဟာ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးတတ္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးကိုလည္း စိတ္အားတက္ႂကြမႈအျပည့္နဲ႔ ဦးေဆာင္နိုင္ၾကပါတယ္။

၃။ တာဝန္ခံနိုင္မႈ
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြအားလုံးဟာ သူတို႔ရဲ့လုပ္ရပ္ေတြအတြက္သာမက သူတို႔ႀကီးၾကပ္ရသူေတြရဲ့ လုပ္ငန္း စြမ္းေဆာင္ရည္အတြက္ကိုပါ တာဝန္အျပည့္အဝယူတတ္ၾကပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြဟာ အဖြဲ႕အစည္းတြင္း ပါဝင္သူအားလုံး ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိၿပီး ေတာင့္တင္ခိုင္မာတဲ့ အျပန္အလွန္ကူညီမႈစနစ္တစ္ခု ကို ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ၾကပါတယ္။ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပျဖစ္တဲ့ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္တိုင္က ကတိတည္ၿပီး အျခားသူေတြ အားလုံးအေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္နိုင္ေအာင္ လိုအပ္တာေတြျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ အသင့္ရွိတတ္ၾကပါတယ္။
၄။ တာဝန္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း
ေအာင္ျမင္တဲ့ေခါင္းေဆာင္တိုင္းဟာ သူတို႔လက္ေအာင္ငယ္သားေတြအေၾကာင္းကို ေကာင္းေကာင္းသိၾကၿပီး ဘယ္သူက ဘယ္ကိစၥနဲ႔သင့္ေတာ္တယ္ဆိုတာကို ဆုံးျဖတ္နိုင္ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဝန္ထမ္းေတြကို သင့္ေတာ္တဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္နိုင္ဖို႔အတြက္ ယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႔ တာဝန္ေပးအပ္တတ္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြး နိမ့္ပါးသူေတြကေတာ့ အားလုံးကိုျခဳံငုံသုံးသပ္ၿပီး တာဝန္လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္နိုင္ရမယ့္အစား အေသးစိတ္အထိလိုက္ဂ႐ုစိုက္ၿပီး အခ်ိန္ကုန္ေနေလ့ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းက လူေတြရဲ့တစ္ဦးခ်င္းအားသာခ်က္ေတြကို ေလ့လာၿပီး လုပ္ငန္းအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ ျဖစ္ေအာင္ အသုံးခ်နိုင္တာကလည္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြရဲ့ အရည္အခ်င္းတစ္ခုပါပဲ။

၅။ ဆန္းသစ္တီထြင္နိုင္မႈ။
ပ်က္မွျပင္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတရားက ေခတ္ေနာက္က်သြားပါၿပီ။ (၂၁)ရာစုႏွစ္လို နည္းပညာနဲ႔ ေဈးကြက္ ေျပာင္းလဲမႈျမန္ဆန္တဲ့ ေခတ္ကာလမွာ ေရွ႕ဆက္တက္ဖို႔မလုပ္ရင္ ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့မွာပါ။ အခုေခတ္ရဲ့ အယူအဆသစ္က ထုတ္ကုန္နဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈကို အျမဲဆန္းသစ္ေနဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ရဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ လုပ္ငန္းေပၚမွာ သက္ေရာက္မႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ နိုင္ဖို႔ လုပ္အပ္သလို အဖြဲ႕အစည္းတြင္းမွာရွိသူေတြဆီကလည္း အႀကံဉာဏ္ေကာင္းေတြကို ေတာင္းဆိုတတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

၆။ ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈ
ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ့ အလုပ္ဟာ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို အသက္ဝင္အေကာင္အထည္ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ စြန႔္ဦးစီးပြားေရးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အေတြးထဲမွာ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ဘယ္ေလာက္ထိ ျပတ္ျပတ္သားသားခ်မွတ္ထားပါေစ၊ တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ဖို႔ ကူညီေပးနိုင္သူ မရွိခဲ့ရင္ ဘာဆိုဘာမွ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြဟာ သူတို႔နဲ႔ အလုပ္အတူ လုပ္သူေတြနဲ႔ ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံၿပီး ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ေပးတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူတို႔ ေမၽွာ္မွန္းထားတာနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ဒါမွမဟုတ္ ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္သူေတြကို ခ်ီးျမႇင့္ေျမႇာက္စား ဖို႔ကိုလည္း ေမ့ေလ်ာ့မေနတတ္ၾကပါဘူး။

၇။ ေလးစားမႈရွိျခင္း။
ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာတာဟာ ရာထူးတစ္ခုရယုံနဲ႔ ၿပီးတာမဟုတ္ပါဘူး။ အျခားသူေတြရဲ့ ဘ၀ေတြကိုပါ တိုးတက္ျမင့္မားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးနိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အတၱႀကီးတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတို႔ရဲ့ဝန္ထမ္းေတြကို စက္ပစၥည္းေတြလို သေဘာထားတတ္ၾကပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္အစစ္ေတြကေတာ့ ကိုယ္ခ်င္းစားတတ္ၾကၿပီး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ေတြနဲ႔ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြအေပၚ သနားညႇာတာစြာ ဆက္ဆံတတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဖြဲ႕အစည္း တြင္းက လူတိုင္းကို ေလးစားတန္ဖိုးထားတတ္ၾကတဲ့အတြက္ အားလုံးကလည္း သူတို႔ကို ေလးစားၾကပါတယ္။

ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ဖို႔ လုပ္ယူလို႔ရပါတယ္။ အလုပ္ႀကိဳးစားမႈ၊ စိတ္ဓာတ္ႀကံ့ခိုင္မႈ၊ ရဲရင့္တက္ႂကြမႈေတြနဲ႔အတူ ထူးျခားတဲ့ေခါင္းေဆာင္စင္စစ္ေတြ ျဖစ္လာနိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သင္လည္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ နမူနာယူ ႀကိဳးစားၾကည့္နိုင္ပါတယ္။

Credit : Gentleman Magazine

ဤစာဖတ္သူမ်ားအားလံုးစိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြရရွိႏိုင္ပါေစလို႔ေ႐ႊခ်စ္သူမွဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးပါတယ္။

မွ်ေဝေပးျခင္းဟာလည္းေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲမို႔ မွ်ေဝေပးပါေနာ္...
 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top