iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×

ခ်စ္သူရွိၿပီးသားေကာ မရွိေသးတဲ့သူေတြအတြက္ေကာ သိကိုသိထားရမယ့္ ေမလအတြက္ အခ်စ္ေရးေဟာစာတမ္း။

မိႆရာသီ - ARIES ( မတ္လ ၂၁ မွ ဧၿပီလ ၂၀ ၾကား)

အညံ့အဆိုးမွန္သမွ်ကင္းစင္၍ စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာမ်ားျဖစ္ေပၚမည္။ အရာရာအဆင္ေျပေသာအေနအထားေကာင္းမ်ားရွိမည္။ လြန္စြာစန္းပြင့္မည္။ အခ်စ္ေရးရာ၊ ေမတၱာေရးရာ အျဖာျဖာ တြင္အျပည့္အဝနားလည္မႈရွိသူႏွင့္ႀကဳံမည္။ ကိုယ္ကလည္းသူတစ္ပါးအေပၚ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာေမတၱာထားျခင္းရွိမည္။ ကိုယ့္အေပၚအမွန္တစ္ကယ္ေမတၱာရွိသူႏွင့္လည္းႀကဳံေတြ႕မည္။ ခ်စ္သူမရွိ  သူမ်ားအဖို႔၊ ႐ုတ္တရက္မထင္မွတ္ဘဲ အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရးကိစၥျဖစ္ေပၚမည္။ ႏွစ္ဦးအၾကားအျပန္အလွန္ စိတ္ညိဳညင္သူမ်ားအဖို႔ အမ်ိဳးသမီးမိတ္ေဆြအႀကီးအကဲတစ္ဦးက ၾကားဝင္ ျဖန္ေျဖ ေပးျခင္းေၾကာင့္ အရာရာအဆင္ေျပျခင္းမ်ားရွိလာမည္။

ယၾတာ- ဆံပင္ပုံစံမွအစ ဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႕မႈဟန္ပန္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုက္ပါ။

ၿပိႆရာသီ - TAURUS ( ဧၿပီလ ၂၁ မွ ေမလ ၂၁ၾကား)

ရွိရင္းစြဲေမတၱာေရးကိစၥအေပၚ ေဝခြဲမရ၊ ခ်ီတုံ၊ ခ်တုံျဖစ္ေနသည္။ ခ်စ္မိသည္မွာ မွားသေယာင္ခံစားေနရမည္။ ႏွလုံးသားခံစားခ်က္ႏွင့္ဦးေႏွာက္Óဏ္ခ်င့္ခ်ိန္မႈႏွစ္ခုအၾကား ေရွ႕မတိုးသာ၊ ေနာက္မဆုတ္သာ ျဖစ္ေနမည္။ ခ်စ္သူအေပၚ အားမလို၊ အားမရစိတ္မ်ားေပၚေပါက္ေနမည္။ ပတ္ဝန္းက်င္၏ေဝဖန္မႈစကားမ်ားကို ႏွလုံးသြင္းခံစားေနမည္။ ကိုယ္တိုင္ဖြင့္မေျပာဘဲ၊ ထိန္ခ်န္ထားသည္။ အတိတ္ကာလမွ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား တစ္ျခားသူကေျပာမွသိရေသာ အေနအထားႀကဳံမည္။ လွည့္စားျခင္း၊ လိမ္ညာျခင္းမဟုတ္လင့္ကစား၊ အမွန္တရားအေပၚ ကြယ္ဝွက္ျခင္းအား စိတ္ခုရလိမ့္မည္။ ျပည္ပႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ အခြင့္အလမ္းေပၚထြန္းမည္။ အရပ္တစ္ပါးမွသူတို႔ႏွင့္ ေမတၱာေရးေပၚထြန္းမည္။

ယၾတာ-ေျြကပန္းအိုးအျဖဴအတြင္း စပိုက္ဒါသစ္ခြအဝါကိုထိုး၍မိမိအနီးအပါးတြင္ ထားရွိပါ။

ေမထုန္ရာသီ - GEMINI ( ေမလ ၂၂ မွ ဇြန္လ ၂၁ ၾကား)

အခ်စ္ေရး၊ အခ်စ္ရာ ကိစၥတို႔တြင္ ပိတ္ဆို႔လႊမ္းမိုးေနေသာ ေမတၱာေရးရာ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား တစ္စစကြယ္ေပ်ာက္သြားမည္။ လိုလားေသာ စိတ္ဆႏၵၿပီးေျမာက္ျပည့္စုံေစေသာ၊ အခ်စ္ကံေကာင္းျခင္းမ်ားရွိမည္။ ေဝးကြာေနေသာသူမ်ားႏွင့္ျပန္လည္ဆုံဆည္းျခင္း၊ ေအးခ်မ္းေသာေမတၱာ၏အႏွစ္သာရ၊ အက်ိဳးဆက္တို႔ကို ထင္ရွားစြာခံစားရရွိမည္။ ကိုယ့္အေပၚတည္ၾကည္ခိုင္ၿမဲ စစ္မွန္ေသာ ေမတၱာရွိသူႏွင့္ အဆင္ေျပေသာအေျခအေနကိုႀကဳံမည္။ အခ်စ္ေရးကို စိတ္မဝင္စားဘဲ သီးသီးသန႔္သန႔္ေနေသာသူမ်ားပင္လွ်င္ ထူးျခားစြာဆန္းပြင့္ျခင္းမ်ားျဖစ္မည္။ အမည္တြင္ ( အ၊ ဥ၊ သ၊ ဟ) ပါသူမ်ားႏွင့္ ေမတၱာမွ်ေနသူမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ေသာကေရာက္ရျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚမည္။ အခ်စ္ေရးဆိုသူ၏ ႏႈတ္ခမ္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ ဂုတ္ပိုးတြင္ျဖစ္ေစ မွည့္ပါက ဖူးစာရွင္မွန္၏။

ယၾတာ- ခ႐ု၊ ကႏုကမာ၊ ပုလဲစသည့္ ပင္လည္ထြက္ပစၥည္းတစ္စုံတစ္ရာႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အ႐ုပ္တစ္႐ုပ္အား မိမိအနီးအပါးတြင္ထားရွိပါ။

ကရကဋၬ္ရာသီ - CANCER ( ဇြန္ ၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂ၾကား)

အရႈပ္အေထြးမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ လႊမ္းမိုးေနသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွားယြင္းတက္သည္။ ရင္းႏွီးေသာသူမ်ားႏွင့္စကားမ်ားရတက္သည္။ ေဝဖန္ေႏွာင့္ယွက္သူမ်ားရွိေနသည္။ အခ်ိန္ယူ၍စနစ္တက် စီစဥ္ထားသည္မ်ား တစ္ခုမွျဖစ္မလာ၊ တည္ၿမဲမႈမရွိေသာ ယာယီအခ်စ္ေရးကိစၥမ်ားေပၚထြန္းေနမည္။ အမ်ားမွ ဆိုးသူတစ္ေယာက္ဟူ၍သတ္မွတ္ထားသည့္ သူအေပၚ စိတ္ၫႊတ္ ေမတၱာထားမည္။ အားနည္းေသာဘက္မွရပ္တည္ရင္း၊ ကိုယ္တိုင္အခ်စ္မွားျခင္းမ်ားျဖစ္တက္သည္။ မွားမွန္းသိလ်က္၊ ဇြတ္ေရွ႕တိုးေသာအခ်စ္စိတ္႐ိုင္းဝင္တက္သည္။ ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႏွလုံးသား လႈပ္ခါေတာင္းဆိုမႈအေပၚတုံ႔ျပန္ျခင္းမျပဳသင့္။

ယၾတာ- အျပာေရာင္မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါကိုသုံးစြဲပါ။

သိဟ္ရာသီ- LEO ( ဇူလိုင္လ ၂၃ မွ ဩဂုတ္လ ၂၃ ၾကား)

ခံစားခ်က္ႏွင့္ခံယူခ်က္အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚမည္။ အသစ္ျဖစ္တည္ေနေသာ ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈအားေကာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ်၊ တစ္စတစ္စညႇိဳးမွိန္သြားမည္။ ဖူးစာစစ္မွန္ေသာ ခ်စ္သူရွိသူမွ တစ္ပါးအျခားသူတို႔၏အခ်စ္ဘဝတြင္ ခ်စ္သူေဟာင္းကို ေက်ာခိုင္း၍အခ်စ္သစ္သို႔ကူးေျပာင္းျခင္းျဖစ္ေပၚတက္သည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွန္ကန္မည္။ အမွန္တစ္ကယ္နားလည္သေဘာေပါက္သူတို႔ႏွင့္ေတြ႕ ႀကဳံမည္။ ပ်ိဳ႐ြယ္သူမ်ားအဖို႔ ကာလရွည္ၾကာ နီးစပ္မႈရွိေနသူကိုေက်ာ္၍အခ်ိန္တိုအတြင္း ကမ္းလွမ္းသူအေပၚ အခ်စ္တုံ႔ျပန္လိမ့္မည္။ ဆက္စပ္ေပါင္းစည္းမႈျဖစ္လာလိမ့္မည္ ဟူ၍လုံးဝေမွ်ာ္မွန္းျခင္းမရွိေသာအခ်စ္ေရးကိစၥမ်ားႀကဳံမည္။

ယၾတာ-အသဲႏွလုံးပုံပါေသာ ကီးခ်ိန္းကိုသုံးပါ။

ကန္ရာသီ- VIRGO ( ဩဂုတ္လ ၂၄ မွ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ၾကား)

ကိုယ္မေျပာေသာစကား ေျပာသေယာင္၊ ကိုယ္မျပဳေသာအရာ ျပဳသေယာင္၊ ေျဖရွင္းစရာမ်ားႀကဳံမည္။ စကားရႈပ္ေထြးသူမ်ားႏွင့္ ဝန္းက်င္တြင္ရွိေနသည္။ ဆန႔္က်င္ဘက္ျပဳလိုေသာ စိတ္မ်ား၊ တစ္ဇြတ္ထိုးေဆာင္႐ြက္လိုစိတ္မ်ား အလြယ္တစ္ကူျဖစ္ေပၚေနသည္။ ဘူ႔ ဂြဂလန႔္ ေျပာလိုစိတ္မ်ားေပၚေပါက္ေနၿပီး ျပႆနာေဟာင္းမ်ား၊ ျပန္လည္ေျဖရွင္းရတက္သည္။ ခ်စ္သူေဟာင္း၏ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ေပးမႈကိုျပန္လည္ရင္ဆိုင္ရမည္။ ခိုက္ရန္ပဋိပကၡျဖစ္ျခင္းေရွာင္ပါ။ အေသးစားျပႆနာမွသည္ ႀကီးမားေသာ ျပႆနာအသြင္ေဆာင္ကာ စကားအမွားမ်ားေျပာမိျခင္း၊ အတၱမာနမ်ားယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းကိုႀကဳံကာ ထာဝရလမ္းခဲါရေသာအေျခအေနထိက်ေရာက္ႏိုင္သည္။

ယၾတာ- မၾကာခဏ ဘုရားတြင္သစၥာပန္းကပ္လႉပါ။

တူရာသီ - LIBRA ( စက္တင္ဘာလ ၂၃ မွ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ၾကား)

အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရး၊ အခက္အခဲမွန္သမွ်ကင္းေဝးမည္။ ယခင္ဆက္တိုက္ျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာမွန္သမွ်၊ လြတ္ကင္း၍ စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာမ်ား၊ ျဖစ္ေပၚမည္။ ကိုယ့္အေပၚနားလည္မႈအျပည့္အဝရွိ၍ေရရွည္ခိုင္ၿမဲေသာ ေမတၱာႏွင့္မပ်က္မယြင္းခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္တည္မႈရွိမည္။ အခ်စ္ေရး၊ အခ်စ္ရာကိစၥတို႔ႏွင့္အလွမ္းေဝးေနေသာ အ႐ြယ္လြန္လူလြတ္မ်ားပင္လွ်င္ လြန္စြာဆန္းပြင့္လိမ့္မည္။ ႐ုတ္တစ္ရက္ေပၚေပါက္ေသာ ေမတၱာေရးတို႔သည္လည္း၊ ခိုင္မာေသာအခ်စ္ဘဝကိုျဖစ္ထြန္းေစလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းခြင္၌ျဖစ္ေစ၊ ပညာသင္တန္း၌ျဖစ္ေစ၊ နီးစပ္မႈရွိေသာသူမ်ားႏွင့္လည္း၊ ေမတၱာေရးကိစၥေပၚထြန္းမည္။ ဖူးစာရွင္မွန္လွ်က္၊ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားေၾကာင့္ ကြဲကြာေနေသာခ်စ္သူႏွင့္လည္း ျပန္လည္သင့္ျမတ္အဆင္ေျပမည္။

ယၾတာ- သုံးစြဲဝတ္ဆင္ေနသည့္လက္ပတ္နာရီကိုဘယ္ညာလႊဲေျပာင္း၍ပတ္ပါ။

ၿဗိစာၦရာသီ - SCORPIO ( ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၂ ၾကား)

အခ်ိန္ယူဆုံးျဖတ္ျခင္းထက္ ႐ုတ္ခ်ည္းဆုံးျဖတ္ကာ ေဆာင္႐ြက္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ိဳးဆက္ျဖစ္ထြန္းမည္။ နားလည္ခြင့္လႊတ္မႈ၏အႏွစ္သာရကို ကိုယ္တိုင္ခံစားရမည္။ မိသားစုႏွင့္ မိမိၾကားကြာျခားေနသည့္လိုလားမႈမ်ား ဆႏၵမ်ားကိုညႇိႏႈိင္းႏိုင္ေသာကာလျဖစ္သည္။ ခ်စ္သူအေပၚအသိအမွတ္ျပဳလက္ခံသည့္အေနအထားေကာင္းကိုရရွိမည္။ စိတ္အလိုမလိုက္သင့္ ။ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ားေပၚေပါက္သြားလိမ့္မည္။ စကားကတိကြၽံတက္သည္။ ေျပာမွားဆိုမွားျဖစ္တက္သည္။ အလုပ္ပညာႏွင့္ ဘဝတိုးတက္မႈအေပၚ အခ်ိန္ေပးေဆာင္႐ြက္ရျခင္းအေပၚ ခ်စ္သူ၏ညိဳညင္မႈကိုႀကဳံေတြ႕ရမည္။ ပ်ိဳ႐ြယ္သူမ်ားအဖို႔၊ အခ်စ္ေရးကံေကာင္းျခင္းမ်ားမရွိသည့္အျပင္၊ အမည္တြင္ ( ရ၊ လ၊ ဝ ) ပါေသာသူမ်ားႏွင့္ ေမတၱာစန္းပြင့္ျခင္းမ်ားျဖစ္မည္။

ယၾတာ-ဆံပင္ပုံစံေျပာင္းပါ၊ အစိမ္းေရာင္းေခါင္းဘီးကိုသုံးပါ။

ဓႏုရာသီ - SAGITTARIUS ( ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ၾကား )

ႏွလုံးသားတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း အလုအယက္ဝင္လာေသာ သံေယာဇဥ္ေႏွာင္ဖြဲ႕မႈမ်ားအေပၚ ေဝခြဲရန္ေပၚေပါက္ေနသည္။ ရပ္တန႔္ထားခဲ့ေသာ အတိတ္ကာလမွ ေမတၱာေရးရာကိစၥတို႔ကိုလည္း ျပန္လည္စဥ္းစားရေသာ အေနအထားရွိမည္။ ေရွ႕ဆက္ျခင္းမျပဳေတာ့ဟူ၍ယတိပ်က္ဆုံးျဖတ္ထားေသာ ေမတၱာေရးရာကိစၥတြင္လည္းရပ္တန႔္မရေသာ အခ်စ္ေရးကိစၥျဖစ္ေပၚမည္။ စန္းပြင့္၍အခ်စ္ေရးကံေကာင္းေနသည့္ၾကားမွ စကားမ်ားရျခင္း၊ အယူအဆသဘာဝကိူအေျခခံေသာ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္တက္သည္။ မိသားစုႏွင့္မိမိအၾကားစကားမ်ားစရာမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ အခ်စ္ေရးကိစၥကိုအေျခခံ၍ျဖစ္မည္။အမ်ိဳးဘာသာကြဲႏွင့္ေမတၱာမွ်သူမ်ားအဖို႔၊ ႏွစ္ဦးၾကားေပၚေပါက္ေနေသာ အညံ့အဆိုးမ်ား ပေပ်ာက္သြားမည္။

ယၾတာ-ေရေမႊးပုလင္းအားအနီေရာင္ဖဲႀကိဳးႏွင့္ခ်ီေႏွာင္ကာ ညာဘက္ပုခုံးတြင္ မၾကာခဏ ေရေမႊးပက္ျဖန္းပါ။

မကာရရာသီ -  CAPRICORN ( ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝၾကား)

တည္ၿငိမ္ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အေနအထားတို႔ကိုဖန္တီး၍ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေသာအေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိလာသည္ႏွင့္အညီ အခ်စ္ေမတၱာအေပၚထားရွိေသာ အျမင္ႏွင့္အေတြးအေခၚတို႔အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိမည္။ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္တို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ အခ်စ္ေရးတြင္ စစ္မွန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ စိတ္ခ်မ္းေျမ့မႈမ်ားရရွိမည္။ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးသူမ်ား၊ ဝန္းရံေနသည္။ ခိုင္မာေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ ခ်မွတ္ႏိုင္မည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚေနမည္။ ဘဝအတြက္ အမွန္တစ္ကယ္ဘက္ညီေသာခ်စ္သူကိုလည္း ေတြ႕မည္။ ယခင္ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ေမတၱာလမ္းေၾကာင္းႏွင့္မထူးျခားနားသည့္ အခ်စ္ေရးကိစၥႏွင့္ ထူးျခားသည့္အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ အခိုင္အမာေပၚထြန္းမည္။

ယၾတာ- သုံးစြဲသည့္ပုခုံးသိုင္းလြယ္အိတ္ကိုအသစ္အစားထိုးအသုံးခ်ပါ။

ကုမ္ရာသီ - AQUARIUS ( ဇန္နဝါရီလ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ၾကား)

အိမ္မက္မက္လွ်င္၊ ေတြးလွ်င္၊ ထင္လွ်င္မွန္မည္။ အထူးသျဖင့္အခ်စ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ထူးျခားသည့္အိမ္မက္မ်ားျမင္မက္မည္။ ျပင္ပတြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ကိစၥအားလုံးတို႔ကို အတိတ္နိမိတ္ျမင္မက္ျခင္းရွိမည္။ ကာလရွည္ၾကာ၊ စိတ္ကူးထားသည့္ အခ်စ္ဘဝစိတ္ကူးမ်ားလက္ေတြ႕ ျဖစ္ေပၚလာမည္။ တစ္ခုေသာအခ်စ္ေရးကိစၥကိုၿပီးျပတ္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိမည္။ အျခားေသာေမတၱာေရးကိစၥသစ္တို႔ေပၚထြန္းမည္။ နီးစပ္မႈကိုအေျခတည္၍ဘဝတူ ၊ အေျခအေနတူႏွင့္ေရွ႕ေရးဦးတည္ခ်က္တူတူတို႔ႏွင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္ခ်မ္းေျမ့စြာ၊ ေမတၱာမွ်ျခင္းရွိေနသည္။ မနာလိုသူတို႔၏ ေဘးစကားအေႏွာင့္အယွက္ႏွင့္ေဝဖန္မႈ အလုံးစုံတို႔ကို နားဝင္ျခင္းမရွိသင့္။ ကိုယ္ဆုံးျဖတ္ထားၿပီးမႈအေပၚ၌ေရွ႕တိုးေဆာင္႐ြက္ပါ။

ယၾတာ-တယ္လီဖုန္း သို႔မဟုတ္ ကြန္ျပဴတာ၏ ႊၽေူ စေစနမ ေပၚတြင္ အျဖဴေရာင္ၾကာပန္းပြင့္ပုံတင္ပါ။

မိန္ရာသီ- PISCES ( ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ မွ မတ္လ ၂ဝၾကား)

စိတ္အေႏွာက္အယွက္ရွိမည္။ မနာလိုသူမ်ား၊ အၿပိဳင္အတိုက္အခံမ်ားၾကားမွ ဘဝကိုျဖတ္သန္းေနရမည္။ အခ်စ္ေရးေမတၱာေရးတြင္လည္း၊ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားရွိမည္။ ေဘးစကားေသြးသားအေႏွာင့္အယွက္မ်ားဝင္မည္။ အေပါင္းအသင္းမိတ္ေဆြေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္းႀကဳံမည္။ ခ်စ္သူကမႀကိဳက္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားလုပ္မိတက္သည္။ ခ်စ္သူကႏွစ္လိုမႈမရွိေသာသူကိုမွ ေပါင္းမိတက္သည္။ ေပါ့ေပါ့တန္တန္သေဘာထားမႈေၾကာင့္ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၊ ကတိပ်က္ယြင္းျခင္းမ်ားျဖစ္တက္သည္။ အလိုက္မသိေသာမိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ အေျပာင္အပ်က္ေျပာေသာစကားမ်ားအေပၚ ခ်စ္သူကစိတ္ဆိုးၿငိဳျငင္ျခင္းျဖစ္လိမ့္မည္။ စစ္မွန္ေသာ ေမတၱာရွိလ်က္၊ အခ်စ္စိတ္ယိမ္းယိုင္ကာ၊ သံေယာဇဥ္အထားမွားျခင္းမ်ားျဖစ္တက္သည္။

ယၾတာ-သြားပြတ္တံ၊ ေကာ္ဖီေသာက္သည့္ခြက္၊ ထမင္းစားပန္းကန္တို႔ကိုအသစ္အစားထိုးသုံးစြဲပါ။

Credit:myanmarload
ဤစာဖတ္သူမ်ားအားလံုးေပ်ာ္႐ြင္ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစလို႔ေ႐ႊခ်စ္သူမွဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးပါတယ္။

မွ်ေဝေပးျခင္းဟာလည္းေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲမို႔ မွ်ေဝေပးပါေနာ္...

#Unicode Version

ချစ်သူရှိပြီးသားကော မရှိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကော သိကိုသိထားရမယ့် မေလအတွက် အချစ်ရေးဟောစာတမ်း။

မိဿရာသီ - ARIES ( မတ်လ ၂၁ မှ ဧပြီလ ၂၀ ကြား)

အညံ့အဆိုးမှန်သမျှကင်းစင်၍ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာများဖြစ်ပေါ်မည်။ အရာရာအဆင်ပြေသောအနေအထားကောင်းများရှိမည်။ လွန်စွာစန်းပွင့်မည်။ အချစ်ရေးရာ၊ မေတ္တာရေးရာ အဖြာဖြာ တွင်အပြည့်အဝနားလည်မှုရှိသူနှင့်ကြုံမည်။ ကိုယ်ကလည်းသူတစ်ပါးအပေါ် နှစ်နှစ်ကာကာမေတ္တာထားခြင်းရှိမည်။ ကိုယ့်အပေါ်အမှန်တစ်ကယ်မေတ္တာရှိသူနှင့်လည်းကြုံတွေ့မည်။ ချစ်သူမရှိ  သူများအဖို့၊ ရုတ်တရက်မထင်မှတ်ဘဲ အချစ်ရေး၊ မေတ္တာရေးကိစ္စဖြစ်ပေါ်မည်။ နှစ်ဦးအကြားအပြန်အလှန် စိတ်ညိုညင်သူများအဖို့ အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေအကြီးအကဲတစ်ဦးက ကြားဝင် ဖြန်ဖြေ ပေးခြင်းကြောင့် အရာရာအဆင်ပြေခြင်းများရှိလာမည်။

ယတြာ- ဆံပင်ပုံစံမှအစ ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှုဟန်ပန်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။

ပြိဿရာသီ - TAURUS ( ဧပြီလ ၂၁ မှ မေလ ၂၁ကြား)

ရှိရင်းစွဲမေတ္တာရေးကိစ္စအပေါ် ဝေခွဲမရ၊ ချီတုံ၊ ချတုံဖြစ်နေသည်။ ချစ်မိသည်မှာ မှားသယောင်ခံစားနေရမည်။ နှလုံးသားခံစားချက်နှင့်ဦးနှောက်Óဏ်ချင့်ချိန်မှုနှစ်ခုအကြား ရှေ့မတိုးသာ၊ နောက်မဆုတ်သာ ဖြစ်နေမည်။ ချစ်သူအပေါ် အားမလို၊ အားမရစိတ်များပေါ်ပေါက်နေမည်။ ပတ်ဝန်းကျင်၏ဝေဖန်မှုစကားများကို နှလုံးသွင်းခံစားနေမည်။ ကိုယ်တိုင်ဖွင့်မပြောဘဲ၊ ထိန်ချန်ထားသည်။ အတိတ်ကာလမှ အကြောင်းအရာများအား တစ်ခြားသူကပြောမှသိရသော အနေအထားကြုံမည်။ လှည့်စားခြင်း၊ လိမ်ညာခြင်းမဟုတ်လင့်ကစား၊ အမှန်တရားအပေါ် ကွယ်ဝှက်ခြင်းအား စိတ်ခုရလိမ့်မည်။ ပြည်ပနှင့်ဆက်နွယ်သော အခွင့်အလမ်းပေါ်ထွန်းမည်။ အရပ်တစ်ပါးမှသူတို့နှင့် မေတ္တာရေးပေါ်ထွန်းမည်။

ယတြာ-ေြွကပန်းအိုးအဖြူအတွင်း စပိုက်ဒါသစ်ခွအဝါကိုထိုး၍မိမိအနီးအပါးတွင် ထားရှိပါ။

မေထုန်ရာသီ - GEMINI ( မေလ ၂၂ မှ ဇွန်လ ၂၁ ကြား)

အချစ်ရေး၊ အချစ်ရာ ကိစ္စတို့တွင် ပိတ်ဆို့လွှမ်းမိုးနေသော မေတ္တာရေးရာ အနှောင့်အယှက်များ တစ်စစကွယ်ပျောက်သွားမည်။ လိုလားသော စိတ်ဆန္ဒပြီးမြောက်ပြည့်စုံစေသော၊ အချစ်ကံကောင်းခြင်းများရှိမည်။ ဝေးကွာနေသောသူများနှင့်ပြန်လည်ဆုံဆည်းခြင်း၊ အေးချမ်းသောမေတ္တာ၏အနှစ်သာရ၊ အကျိုးဆက်တို့ကို ထင်ရှားစွာခံစားရရှိမည်။ ကိုယ့်အပေါ်တည်ကြည်ခိုင်မြဲ စစ်မှန်သော မေတ္တာရှိသူနှင့် အဆင်ပြေသောအခြေအနေကိုကြုံမည်။ အချစ်ရေးကို စိတ်မဝင်စားဘဲ သီးသီးသန့်သန့်နေသောသူများပင်လျှင် ထူးခြားစွာဆန်းပွင့်ခြင်းများဖြစ်မည်။ အမည်တွင် ( အ၊ ဥ၊ သ၊ ဟ) ပါသူများနှင့် မေတ္တာမျှနေသူများကြောင့် စိတ်သောကရောက်ရခြင်းများဖြစ်ပေါ်မည်။ အချစ်ရေးဆိုသူ၏ နှုတ်ခမ်းတွင်ဖြစ်စေ၊ ဂုတ်ပိုးတွင်ဖြစ်စေ မှည့်ပါက ဖူးစာရှင်မှန်၏။

ယတြာ- ခရု၊ ကနုကမာ၊ ပုလဲစသည့် ပင်လည်ထွက်ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာနှင့် ပြုလုပ်ထားသော အရုပ်တစ်ရုပ်အား မိမိအနီးအပါးတွင်ထားရှိပါ။

ကရကဋ္ဋ်ရာသီ - CANCER ( ဇွန် ၂၂ မှ ဇူလိုင် ၂၂ကြား)

အရှုပ်အထွေးများ၊ ပဋိပက္ခများ၊ လွှမ်းမိုးနေသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်များမှားယွင်းတက်သည်။ ရင်းနှီးသောသူများနှင့်စကားများရတက်သည်။ ဝေဖန်နှောင့်ယှက်သူများရှိနေသည်။ အချိန်ယူ၍စနစ်တကျ စီစဉ်ထားသည်များ တစ်ခုမှဖြစ်မလာ၊ တည်မြဲမှုမရှိသော ယာယီအချစ်ရေးကိစ္စများပေါ်ထွန်းနေမည်။ အများမှ ဆိုးသူတစ်ယောက်ဟူ၍သတ်မှတ်ထားသည့် သူအပေါ် စိတ်ညွှတ် မေတ္တာထားမည်။ အားနည်းသောဘက်မှရပ်တည်ရင်း၊ ကိုယ်တိုင်အချစ်မှားခြင်းများဖြစ်တက်သည်။ မှားမှန်းသိလျက်၊ ဇွတ်ရှေ့တိုးသောအချစ်စိတ်ရိုင်းဝင်တက်သည်။ ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာသော နှလုံးသား လှုပ်ခါတောင်းဆိုမှုအပေါ်တုံ့ပြန်ခြင်းမပြုသင့်။

ယတြာ- အပြာရောင်မျက်နှာသုတ်ပုဝါကိုသုံးစွဲပါ။

သိဟ်ရာသီ- LEO ( ဇူလိုင်လ ၂၃ မှ ဩဂုတ်လ ၂၃ ကြား)

ခံစားချက်နှင့်ခံယူချက်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်မည်။ အသစ်ဖြစ်တည်နေသော ဝန်းကျင်နှင့် ဆက်စပ်မှုအားကောင်းလာသည်နှင့်အမျှ၊ တစ်စတစ်စညှိုးမှိန်သွားမည်။ ဖူးစာစစ်မှန်သော ချစ်သူရှိသူမှ တစ်ပါးအခြားသူတို့၏အချစ်ဘဝတွင် ချစ်သူဟောင်းကို ကျောခိုင်း၍အချစ်သစ်သို့ကူးပြောင်းခြင်းဖြစ်ပေါ်တက်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်များမှန်ကန်မည်။ အမှန်တစ်ကယ်နားလည်သဘောပေါက်သူတို့နှင့်တွေ့ ကြုံမည်။ ပျိုရွယ်သူများအဖို့ ကာလရှည်ကြာ နီးစပ်မှုရှိနေသူကိုကျော်၍အချိန်တိုအတွင်း ကမ်းလှမ်းသူအပေါ် အချစ်တုံ့ပြန်လိမ့်မည်။ ဆက်စပ်ပေါင်းစည်းမှုဖြစ်လာလိမ့်မည် ဟူ၍လုံးဝမျှော်မှန်းခြင်းမရှိသောအချစ်ရေးကိစ္စများကြုံမည်။

ယတြာ-အသဲနှလုံးပုံပါသော ကီးချိန်းကိုသုံးပါ။

ကန်ရာသီ- VIRGO ( ဩဂုတ်လ ၂၄ မှ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ကြား)

ကိုယ်မပြောသောစကား ပြောသယောင်၊ ကိုယ်မပြုသောအရာ ပြုသယောင်၊ ဖြေရှင်းစရာများကြုံမည်။ စကားရှုပ်ထွေးသူများနှင့် ဝန်းကျင်တွင်ရှိနေသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုလိုသော စိတ်များ၊ တစ်ဇွတ်ထိုးဆောင်ရွက်လိုစိတ်များ အလွယ်တစ်ကူဖြစ်ပေါ်နေသည်။ ဘူ့ ဂွဂလန့် ပြောလိုစိတ်များပေါ်ပေါက်နေပြီး ပြဿနာဟောင်းများ၊ ပြန်လည်ဖြေရှင်းရတက်သည်။ ချစ်သူဟောင်း၏ စိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးမှုကိုပြန်လည်ရင်ဆိုင်ရမည်။ ခိုက်ရန်ပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်းရှောင်ပါ။ အသေးစားပြဿနာမှသည် ကြီးမားသော ပြဿနာအသွင်ဆောင်ကာ စကားအမှားများပြောမိခြင်း၊ အတ္တမာနများယှဉ်ပြိုင်ခြင်းကိုကြုံကာ ထာဝရလမ်းခဲါရသောအခြေအနေထိကျရောက်နိုင်သည်။

ယတြာ- မကြာခဏ ဘုရားတွင်သစ္စာပန်းကပ်လှူပါ။

တူရာသီ - LIBRA ( စက်တင်ဘာလ ၂၃ မှ အောက်တိုဘာလ ၂၃ ကြား)

အချစ်ရေး၊ မေတ္တာရေး၊ အခက်အခဲမှန်သမျှကင်းဝေးမည်။ ယခင်ဆက်တိုက်ဖြစ်နေသော ပြဿနာမှန်သမျှ၊ လွတ်ကင်း၍ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာများ၊ ဖြစ်ပေါ်မည်။ ကိုယ့်အပေါ်နားလည်မှုအပြည့်အဝရှိ၍ရေရှည်ခိုင်မြဲသော မေတ္တာနှင့်မပျက်မယွင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တည်မှုရှိမည်။ အချစ်ရေး၊ အချစ်ရာကိစ္စတို့နှင့်အလှမ်းဝေးနေသော အရွယ်လွန်လူလွတ်များပင်လျှင် လွန်စွာဆန်းပွင့်လိမ့်မည်။ ရုတ်တစ်ရက်ပေါ်ပေါက်သော မေတ္တာရေးတို့သည်လည်း၊ ခိုင်မာသောအချစ်ဘဝကိုဖြစ်ထွန်းစေလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းခွင်၌ဖြစ်စေ၊ ပညာသင်တန်း၌ဖြစ်စေ၊ နီးစပ်မှုရှိသောသူများနှင့်လည်း၊ မေတ္တာရေးကိစ္စပေါ်ထွန်းမည်။ ဖူးစာရှင်မှန်လျှက်၊ အနှောင့်အယှက်များကြောင့် ကွဲကွာနေသောချစ်သူနှင့်လည်း ပြန်လည်သင့်မြတ်အဆင်ပြေမည်။

ယတြာ- သုံးစွဲဝတ်ဆင်နေသည့်လက်ပတ်နာရီကိုဘယ်ညာလွှဲပြောင်း၍ပတ်ပါ။

ဗြိစ္ဆာရာသီ - SCORPIO ( အောက်တိုဘာလ ၂၄ မှ နိုဝင်ဘာလ ၂၂ ကြား)

အချိန်ယူဆုံးဖြတ်ခြင်းထက် ရုတ်ချည်းဆုံးဖြတ်ကာ ဆောင်ရွက်သော ကိစ္စများမှ ကောင်းသောအကျိုးဆက်ဖြစ်ထွန်းမည်။ နားလည်ခွင့်လွှတ်မှု၏အနှစ်သာရကို ကိုယ်တိုင်ခံစားရမည်။ မိသားစုနှင့် မိမိကြားကွာခြားနေသည့်လိုလားမှုများ ဆန္ဒများကိုညှိနှိုင်းနိုင်သောကာလဖြစ်သည်။ ချစ်သူအပေါ်အသိအမှတ်ပြုလက်ခံသည့်အနေအထားကောင်းကိုရရှိမည်။ စိတ်အလိုမလိုက်သင့် ။ တစ်ဦးထက်ပိုသော အချစ်ရေးကိစ္စများပေါ်ပေါက်သွားလိမ့်မည်။ စကားကတိကျွံတက်သည်။ ပြောမှားဆိုမှားဖြစ်တက်သည်။ အလုပ်ပညာနှင့် ဘဝတိုးတက်မှုအပေါ် အချိန်ပေးဆောင်ရွက်ရခြင်းအပေါ် ချစ်သူ၏ညိုညင်မှုကိုကြုံတွေ့ရမည်။ ပျိုရွယ်သူများအဖို့၊ အချစ်ရေးကံကောင်းခြင်းများမရှိသည့်အပြင်၊ အမည်တွင် ( ရ၊ လ၊ ဝ ) ပါသောသူများနှင့် မေတ္တာစန်းပွင့်ခြင်းများဖြစ်မည်။

ယတြာ-ဆံပင်ပုံစံပြောင်းပါ၊ အစိမ်းရောင်းခေါင်းဘီးကိုသုံးပါ။

ဓနုရာသီ - SAGITTARIUS ( နိုဝင်ဘာလ ၂၃ မှ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ကြား )

နှလုံးသားတွင် တစ်ပြိုင်နက်တည်း အလုအယက်ဝင်လာသော သံယောဇဉ်နှောင်ဖွဲ့မှုများအပေါ် ဝေခွဲရန်ပေါ်ပေါက်နေသည်။ ရပ်တန့်ထားခဲ့သော အတိတ်ကာလမှ မေတ္တာရေးရာကိစ္စတို့ကိုလည်း ပြန်လည်စဉ်းစားရသော အနေအထားရှိမည်။ ရှေ့ဆက်ခြင်းမပြုတော့ဟူ၍ယတိပျက်ဆုံးဖြတ်ထားသော မေတ္တာရေးရာကိစ္စတွင်လည်းရပ်တန့်မရသော အချစ်ရေးကိစ္စဖြစ်ပေါ်မည်။ စန်းပွင့်၍အချစ်ရေးကံကောင်းနေသည့်ကြားမှ စကားများရခြင်း၊ အယူအဆသဘာဝကိူအခြေခံသော ပဋိပက္ခများဖြစ်တက်သည်။ မိသားစုနှင့်မိမိအကြားစကားများစရာများ၊ ပဋိပက္ခများ၊ အချစ်ရေးကိစ္စကိုအခြေခံ၍ဖြစ်မည်။အမျိုးဘာသာကွဲနှင့်မေတ္တာမျှသူများအဖို့၊ နှစ်ဦးကြားပေါ်ပေါက်နေသော အညံ့အဆိုးများ ပပျောက်သွားမည်။

ယတြာ-ရေမွှေးပုလင်းအားအနီရောင်ဖဲကြိုးနှင့်ချီနှောင်ကာ ညာဘက်ပုခုံးတွင် မကြာခဏ ရေမွှေးပက်ဖြန်းပါ။

မကာရရာသီ -  CAPRICORN ( ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ မှ ဇန်နဝါရီလ ၂ဝကြား)

တည်ငြိမ်ငြိမ်းချမ်းသော အနေအထားတို့ကိုဖန်တီး၍အောင်မြင်တိုးတက်သောအခြေအနေသို့ရောက်ရှိလာသည်နှင့်အညီ အချစ်မေတ္တာအပေါ်ထားရှိသော အမြင်နှင့်အတွေးအခေါ်တို့အပြောင်းအလဲများရှိမည်။ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်တို့ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သကဲ့သို့ အချစ်ရေးတွင် စစ်မှန်သော လမ်းကြောင်းနှင့် စိတ်ချမ်းမြေ့မှုများရရှိမည်။ နှစ်သက်မြတ်နိုးသူများ၊ ဝန်းရံနေသည်။ ခိုင်မာသောဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ ချမှတ်နိုင်မည်။ အချစ်ရေးတွင် အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်နေမည်။ ဘဝအတွက် အမှန်တစ်ကယ်ဘက်ညီသောချစ်သူကိုလည်း တွေ့မည်။ ယခင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော မေတ္တာလမ်းကြောင်းနှင့်မထူးခြားနားသည့် အချစ်ရေးကိစ္စနှင့် ထူးခြားသည့်အပြောင်းအလဲများ၊ အခိုင်အမာပေါ်ထွန်းမည်။

ယတြာ- သုံးစွဲသည့်ပုခုံးသိုင်းလွယ်အိတ်ကိုအသစ်အစားထိုးအသုံးချပါ။

ကုမ်ရာသီ - AQUARIUS ( ဇန်နဝါရီလ ၂၀ မှ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ကြား)

အိမ်မက်မက်လျှင်၊ တွေးလျှင်၊ ထင်လျှင်မှန်မည်။ အထူးသဖြင့်အချစ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် ထူးခြားသည့်အိမ်မက်များမြင်မက်မည်။ ပြင်ပတွင်ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ကိစ္စအားလုံးတို့ကို အတိတ်နိမိတ်မြင်မက်ခြင်းရှိမည်။ ကာလရှည်ကြာ၊ စိတ်ကူးထားသည့် အချစ်ဘဝစိတ်ကူးများလက်တွေ့ ဖြစ်ပေါ်လာမည်။ တစ်ခုသောအချစ်ရေးကိစ္စကိုပြီးပြတ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိမည်။ အခြားသောမေတ္တာရေးကိစ္စသစ်တို့ပေါ်ထွန်းမည်။ နီးစပ်မှုကိုအခြေတည်၍ဘဝတူ ၊ အခြေအနေတူနှင့်ရှေ့ရေးဦးတည်ချက်တူတူတို့နှင့် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာ၊ မေတ္တာမျှခြင်းရှိနေသည်။ မနာလိုသူတို့၏ ဘေးစကားအနှောင့်အယှက်နှင့်ဝေဖန်မှု အလုံးစုံတို့ကို နားဝင်ခြင်းမရှိသင့်။ ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးမှုအပေါ်၌ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ပါ။

ယတြာ-တယ်လီဖုန်း သို့မဟုတ် ကွန်ပြူတာ၏ ွျှေူ စစေနမ ပေါ်တွင် အဖြူရောင်ကြာပန်းပွင့်ပုံတင်ပါ။

မိန်ရာသီ- PISCES ( ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ မှ မတ်လ ၂ဝကြား)

စိတ်အနှောက်အယှက်ရှိမည်။ မနာလိုသူများ၊ အပြိုင်အတိုက်အခံများကြားမှ ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေရမည်။ အချစ်ရေးမေတ္တာရေးတွင်လည်း၊ စိတ်အနှောင့်အယှက်များရှိမည်။ ဘေးစကားသွေးသားအနှောင့်အယှက်များဝင်မည်။ အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်းကြုံမည်။ ချစ်သူကမကြိုက်သောလုပ်ရပ်များလုပ်မိတက်သည်။ ချစ်သူကနှစ်လိုမှုမရှိသောသူကိုမှ ပေါင်းမိတက်သည်။ ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောထားမှုကြောင့် မေ့လျော့ခြင်း၊ ကတိပျက်ယွင်းခြင်းများဖြစ်တက်သည်။ အလိုက်မသိသောမိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းများ၏ အပြောင်အပျက်ပြောသောစကားများအပေါ် ချစ်သူကစိတ်ဆိုးငြိုငြင်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ စစ်မှန်သော မေတ္တာရှိလျက်၊ အချစ်စိတ်ယိမ်းယိုင်ကာ၊ သံယောဇဉ်အထားမှားခြင်းများဖြစ်တက်သည်။

ယတြာ-သွားပွတ်တံ၊ ကော်ဖီသောက်သည့်ခွက်၊ ထမင်းစားပန်းကန်တို့ကိုအသစ်အစားထိုးသုံးစွဲပါ။


Credit:myanmarload

ဤစာဖတ်သူများအားလုံးပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ရွှေချစ်သူမှဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးပါတယ်။

မျှဝေပေးခြင်းဟာလည်းမေတ္တာတစ်မျိုးပဲမို့ မျှဝေပေးပါနော်...
 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top