iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×


ယေန႔လူသား အမ်ားစုအဖို႔ ႐ံုးမွာ ရွစ္နာရီၾကာ ကြန္ပ်ဴတာ ေရွ႕ထိုင္၊ အိမ္ေရာက္ ေတာ႔လည္း တီဗီေရွ႕ထိုင္၊ ဖုန္းကိုင္ကာ မလႈပ္မရွား ေနၾကသည့္ အခ်ိန္က မ်ားလာသည္။

ယေန႔လို စမတ္ ဖုန္းေခတ္၊ အင္တာနက္ ေခတ္ႀကီးမ်ာ လူသားေတြ အလုပ္မ်ားစြာကို ထိုင္ရာမထ လုပ္ႏုိင္လာၾကရာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း သည္လည္း အထိုင္မ်ားသည့္ လူမႈပံုစံကို က်င့္သံုးမိမွန္း မသိ က်င့္သံုးမိ လာၾကသည္။ အထိုင္မ်ားျခင္းသည္ က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ ေစေၾကာင္း ေလ့လာမႈ စစ္တမ္း မ်ားစြာက ေထာက္ျပ ထားၾကၿပီ။ သို႔ေသာ္ စိတ္ပူရန္ေတာ့ မရွိ။ ေျဖေဆး ရွိေနၿပီ။ အထိုင္မ်ား သူမ်ား လမ္းၾကာ ၾကာေလွ်ာက္ ေလ့က်င့္ခန္း မလုပ္ႏုိင္လို႔ စိတ္ပ်က္ရန္ မလို။ အားကစား ႏွင့္ ေဆးပညာ သိပၸံဆိုင္ရာ အေၾကာင္း အရာမ်ား ေဖာ္ျပေနေသာ Medicine & Science in Sports & Exercise ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားေသာ သုေတသန တစ္ရပ္အရ အထိုင္မ်ား သူမ်ားပင္ တစ္နာရီလွ်င္ ငါးမိနစ္ခန္႔ လမ္းကေလး ေလွ်ာက္ေပး လိုက္႐ံုနဲဲ႔ ထိုင္ျခင္း၏ က်န္းမာေရး ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ေခ်ဖ်က္ပစ္ လိုက္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ အေၾကာင္း မည္သို႔ ရွိသနည္း။

ခံုမွာ အေသ ထိုင္ေနသည့္ အခါ ေအာက္ပိုင္း ႂကြက္သားမ်ားက ၿငိမ္ေနသည္။ ထိုအခါ ႏွလံုးကို ေသြး လံုေလာက္စြာ ေရာက္ရွိေအာင္ တြန္းမေပးႏုိင္။ မလႈပ္ရွားေသာ ေျခေထာက္ ႂကြက္သားမ်ားသည္ ႏွလံုးမွ တြန္းလႊတ္ လိုက္ေသာ ေသြး မ်ားလာသည့္ အခါ ေသြးေၾကာမ်ား ခ်ဲ႕ထြက္ႏုိင္ စြမ္းလည္း ေလ်ာ့သြားသျဖင့္ ေအာက္ပိုင္းသို႔ ေသြးအျပည့္ မဆင္းႏုိင္ဘဲ ေသြးအိုင္မႈ ျဖစ္ပြားသည္။ ႏွလံုးမွ လာေသာ ေသြးမ်ားကို အျပည့္အ၀ လက္ခံ လည္ပတ္ ႏုိင္စြမ္း မရွိေတာ့ သလို၊ ႏွလံုးဆီသို႔ ျပန္တြန္း လႊတ္ေပး ရမည့္ ေသြးမ်ားကိုလည္း ျပည့္၀စြာ တြန္းလႊတ္ မေပးႏုိင္ျခင္းကို ေသြးအိုင္ လာျခင္းဟု ေခၚသည္။ ထိုင္ပါမ်ားရင္ ေျခေထာက္ေတြ ေလးၿပီး ေသြးေလး လာသည္ဟု ေခၚၾကျခင္းသည္ ထိုျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည္။

ခႏၶာေအာက္ပိုင္း ေသြးစီးဆင္းမႈ ေႏွးသြားျခင္းေၾကာင့္ ေသြးထဲက ဖက္တီး အက္ဆစ္မ်ား ေသြးေၾကာေတြထဲ ပံုလာသည္။ ႏွလံုး ေသြးေၾကာမ်ား ထဲမွာလည္း ပံုလာသည္။ ပံုလာေသာ အက္ဆစ္မ်ား ပိတ္ဆို႔မႈေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္သို႔ ေအာက္ဆီဂ်င္ ႏွင့္ အာဟာရ ဓာတ္မ်ားကို ေသြးေၾကာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေပးပို႔ရာတြင္ပါ အဟန္႔ အတား ျဖစ္လာသည္။ ထိုင္ပါမ်ား သည့္အခါ လူက ေလးကန္လာကာ ေခါင္းမၾကည္ ျခင္းသည္ အထက္ပါ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

““လမ္းထ ေလွ်ာက္လိုက္တဲ့ အခါ ႂကြက္သားေတြ ႐ံႈ႕ႏုိင္ ဆန္႔ႏုိင္ ျပန္ျဖစ္သြားၿပီး အ၀င္ ေသြးကိုလည္း ပိုလက္ခံ ႏုိင္လာတယ္၊ အထြက္ ေသြးကိုလည္း ပိုတြန္းလႊတ္ ေပးႏုိင္လာတဲ့ အတြက္ ေသြး လည္ပတ္မႈ ပံုမွန္ ျပန္ေရာက္တယ္”” ဟု ေလ့လာမႈ စစ္တမ္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ ေအာ္ရီဂြန္ျပည္နယ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ သိပၸံတကၠသိုလ္မွ ပါရဂူ ဘြဲ႕ႀကိဳေက်ာင္းသူ ဆာရာသိုဆာက ေျပာသည္။ ထိုင္လုပ္ရတာ မ်ားသူမ်ား အေနျဖင့္ တစ္နာရီျခား တစ္ခါ ငါးမိနစ္ေလာက္ လမ္းထ ေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးမည္သို႔ ရႏုိင္သနည္းကို မစၥသိုဆာ ႏွင့္အဖြဲ႕က လက္ေတြ႕သုေတသန ျပဳခဲ႔သည္။

အသက္ (၂၀) မွ (၃၅) ႏွစ္ ၾကား သာမန္ ကိုယ္လံုး ကိုယ္ထည္ ရွိသူ (၁၂) ဦး၏ အကူအညီျဖင့္ သုေတသန ျပဳသည္။ ထို (၁၂) ဦးကို ပထမ အႀကိမ္ စမ္းသပ္မႈတြင္ သံုး နာရီ ဆက္တိုက္ မလႈပ္မရွား ထိုင္ေစသည္။ ထိုသံုးနာရီ အတြင္း တစ္နာရီျခား တိုင္းမွာ ထိုလူမ်ား၏ ခႏၶာ ေအာက္ပိုင္း (အထူးသျဖင့္ ေျခေထာက္) ေသြးေၾကာမ်ား အလုပ္ လုပ္ပံုကို ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ကိရိယာမ်ား၊ အာထရာေဆာင္းမ်ား သံုးကာ မွတ္တမ္းတင္သည္။

ဒုတိယေျမာက္ စမ္းသပ္မႈတြင္ သံုးနာရီ အတြင္း တစ္နာရီျခား တိုင္းမွာ ငါးမိနစ္ ထၿပီး ပံုမွန္ေလး လမ္းေလွ်ာက္ ေစသည္။ ေသြးေၾကာမ်ား အလုပ္ လုပ္ပံုကိုလည္း မွတ္တမ္း တင္ထားသည္။ စစ္တမ္း ၿပီးဆံုး၍ ရလဒ္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္သည့္ အခါ သံုးနာရီ ဆက္တိုက္ မလႈပ္မရွား ထိုင္သူမ်ား၏ ခႏၶာေအာက္ပိုင္း (အထူးသျဖင့္ ေျခေထာက္) ေသြးေၾကာ မ်ားသည္ ပံုမွန္ လႈပ္ရွားေနသူ တစ္ေယာက္ထက္ (၅၀) ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါးခ်ိနဲ႔ကာ အလုပ္ လုပ္ႏုိင္စြမ္း က်ဆင္း သြားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

သို႔ေသာ္ အားတက္စရာ တစ္ခ်က္မွာ တစ္နာရီလံုး မလႈပ္မရွား ထိုင္ေနၿပီးေနာက္ ငါးမိနစ္ ထလမ္း ေလွ်ာက္သူမ်ားသည္ ေသြးေၾကာမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ မက်ဘဲ ပံုမွန္ လႈပ္ရွားသူ ႏွင့္  တန္းတူ နီးပါးရွိေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။ တစ္နာရီ ထိုင္ၿပီးတိုင္း ငါးမိနစ္ေလာက္ လမ္းေလး ထေလွ်ာက္ လိုက္ျခင္း၏ အက်ဳိးကို စစ္တမ္းက ေကာင္းေကာင္း ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေသြးေၾကာ ႏွင့္ ႂကြက္သားမ်ားကို မၾကာမၾကာ အလုပ္ေပးျခင္း၏ အက်ဳိးျဖစ္သည္။

ၾကာၾကာ  ထိုင္လုပ္ရသူမ်ား အဖို႔ တစ္နာရီျခား တစ္ခါ ငါးမိနစ္ေလာက္ ထေလွ်ာက္ျခင္း သည္ တစ္ေနကုန္ ထိုင္ေနၿပီး ညေန ႐ံုးဆင္းမွ က်န္းမာေရး  ေလ့က်င့္ျခင္း ထက္ပင္ ပိုအက်ဳိး ေက်းဇူးမ်ား ေၾကာင္းလည္း အျခား စစ္တမ္း တစ္ရပ္က ေထာက္ျပ ထားသည္။ Mayo Clinic Proceedings ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သုေတသန တစ္ရပ္အရ တစ္ေန႔ ေျခာက္နာရီ အလုပ္ ထိုင္လုပ္ၿပီး  ညေနက်မွ  တစ္နာရီေလာက္ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ျခင္းထက္ တစ္နာရီျခား တစ္ခါ ငါးမိနစ္ေလာက္ လမ္းထ ေလွ်ာက္ျခင္းသည္ ထိုင္ျခင္းေၾကာင့္  ခႏၶာကိုယ္ေပၚ သက္ေရာက္သည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ပိုေခ်ဖ်က္ ေပးႏုိင္စြမ္း ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ခဲ့ရသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ႐ံုးမွာ ထိုင္လုပ္ရတာ မ်ားသူမ်ား အေနျဖင့္ တစ္နာရီျခား တစ္ခါေလာက္ ေရထ ေသာက္ရင္း လမ္းေလး ေလွ်ာက္ျခင္း၊ ဖုန္း ေျပာရင္ မတ္တပ္ရပ္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ ေျပာျခင္းမ်ဳိး ျပဳျခင္းသည္ ညေနက်မွ က်န္းမာေရး ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ယူျခင္း ထက္ ပိုထိ ေရာက္သည္ကို မေမ့ဖို႔ စစ္တမ္းက အႀကံျပဳ ထားသည္။ လမ္းေလွ်ာက္ဖို႔ အခက္အခဲ ရွိေသာ ႐ံုးခန္းမ်ားတြင္ ကိုယ့္စားပြဲမွာပဲ မၾကာ မၾကာ မတ္တပ္ ထရပ္ ေပးျခင္းသည္ပင္ ခႏၶာေအာက္ ပိုင္း ေသြးေၾကာမ်ား လည္ပတ္မႈ အားေကာင္း ေနေအာင္ ကူေပးျခင္း မည္ေၾကာင္း စစ္တမ္းက လမ္းညႊန္ ထားသည္။

Credit : Messenger

ဤစာဖတ္သူမ်ားအားလံုးက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစလို႔ေ႐ႊခ်စ္သူမွဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးပါတယ္။

မွ်ေဝေပးျခင္းဟာလည္းေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲမို႔မွ်ေဝေပးပါေနာ္...
 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top