iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×

ကိုယ္၀န္တားေဆးမ်ားသည္ အျမင္အာ႐ံုခ်ိဳ႕တဲ့မႈမွအစျပဳ၍ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္း စေသာထူးဆန္းသည့္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ဤကဲ့သို႔ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားခံစားရပါက မည္ကဲ့သို႔ျပဳလုပ္သင့္သည္ကို ေအာက္ပါလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအရ သိရွိႏုိင္ပါသည္။

          ကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုးျခင္း၊ ပ်ိဳ႕ျခင္း၊ ရင္သားတင္းျခင္းႏွင့္ ဓမၼတာမမွန္ျခင္းတုိ႔သည္ ပဋိသေႏၶအားေဆးမ်ား၏ လူသိမ်ားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း အျခားလူသိနည္းေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္းရွိေနပါေသးသည္။ ထုိနည္းတူစြာ အခ်ိဳ႕ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏုိင္႐ံုသာျဖစ္၍ အခ်ိဳ႕မွာမူ အသက္အႏၲရာယ္ထိျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။

          ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား၏ အႏၲရာယ္ကိုခြဲျခားရန္ႏွင့္ တားေဆးမ်ား၏ ထင္မွတ္မထားေသာ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကို တံု႔ျပန္ရန္ကၽြမ္းက်င္အမ်ိဳးသမီးက်န္းမာေရး ပညာရွင္မ်ားက ေအာက္ပါအတိုင္းလမ္းၫႊန္ထားသည္။

1. မႈိေရာဂါမ်ား

          နယူေယာက္ၿမိဳ႕ Mount Kisco ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္သူ သားဖြားမီးယပ္ဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ Alyssa Dweek က ဆီးခ်ိဳေရာဂါကိုေကာင္းစြာမထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသာ လူနာမ်ား (သို႔) ကိုယ္ခံအားစနစ္အားနည္းေသာ လူနာမ်ားတြင္ တားေဆးမ်ားေသာက္သံုးပါက မႈိေရာဂါပိုမိုျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။ ေဆးဆိုင္မ်ားတြင္အလြယ္တကူ၀ယ္ယူ၍ ရႏုိင္ေသာ မိန္းမကိုယ္မႈိသတ္လိမ္းေဆးမ်ားႏွင့္ ေသာက္ေဆးမ်ားျဖင့္ကုသ၍ ရႏုိင္ေသာ္ျငားလည္း နာတာရွည္ျဖစ္လာပါက သေႏၶတားရန္အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲစဥ္းစားသင့္ေၾကာင္းလည္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။2. အျမင္အာ႐ံုႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာျပႆနာမ်ား

          အေမရိကန္ႏုိင္ငံ မ်က္စိဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းႀကီး၏ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးျဖစ္သူ Beth Kneib ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ တားေဆးမ်ားေသာက္သံုးျခင္းေၾကာင့္ ေဟာ္မုန္းအေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ၿပီး မ်က္ရည္ခန္းေျခာက္ျခင္းေ၀ဒနာကို ခံစားရေလ့ရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။ အျမင္အာ႐ံုေ၀၀ါးလာပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္ခ်က္ခ်င္း ကုသမႈခံယူသင့္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အျခားပိုမုိဆိုးရြားေသာ မ်က္စိေရာဂါမ်ားျဖစ္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ဟုလည္း သူမကေျပာၾကားထားပါသည္။3. ေသြးခဲျဖစ္ေပၚျခင္းမ်ား

          ပဋိသေႏၶတားေဆးမ်ားေၾကာင့္ ေသြးခဲျဖစ္ျခင္းမွာရွားပါးေသာ္လည္း အလြန္ပင္ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တားေဆးေသာက္သံုးေသာ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ 10,000 တြင္ 3 ေယာက္မွ 10 ေယာက္ထိ ေသြးခဲျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အေမရိကန္မီးယပ္ႏွင့္သားဖြားမဂၢဇင္း၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရသိရပါသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အ၀လြန္ျခင္း၊ အသက္ 35 ႏွစ္အထက္ရွိျခင္း (သို႔) မၾကာခင္က ကေလးေမြးထားျခင္း စသည့္အခ်က္တို႔သည္ ေသြးခဲျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေခ်ကိုပိုမိုျမင့္မားေစပါသည္။

          ေသြးခဲျဖစ္ေပၚျခင္း ရွိ/မရွိ သိေစရန္မွာ -

-     အသက္႐ွဴရခက္ခဲျခင္း (သို႔) ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းတို႔သည္ ႏွလံုး (သို႔) အဆုတ္တြင္ ေသြးခဲျဖစ္ေနသည္ဟု ၫႊန္ျပႏိုင္ေသာ လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။

-     ေျခေထာက္မ်ားေရာင္ရမ္း၍ နာက်င္ေနပါက ေသြးျပန္ေၾကာမ်ားအတြင္း ေသြးခဲျခင္းဟု ယူဆႏုိင္ပါသည္။

          ဆန္ဖရန္စစ္စကို (One) က်န္းမာေရးအသင္း၏ သားဖြားႏွင့္မီးယပ္အထူးျပဳအဖြဲ႕ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ Dr.Kyo Ko Pana-Robles ကမူ ေသြးခဲျခင္းျဖစ္ေပၚျခင္း ေရာဂါလကၡဏာမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ဆရာ၀န္ႏွင့္အျမန္ဆံုးတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္ အၾကံျပဳေျပာဆိုထားသည္။4. ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ျခင္း (Migraine)

          Dr.Kyoko ကဆက္လက္၍ ယခင္ကပင္ ေခါင္းတျခမ္းကိုက္တတ္သူမ်ားတြင္ တားေဆးေသာက္သံုးၿပီးပါက ပိုမိုဆိုးရြားေလ့ရွိေၾကာင္းေျပာဆုိထားသည္။ 2014 ခုႏွစ္ အာ႐ံုေၾကာဆုိင္ရာ လတ္တေလာထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၏ စစ္တမ္းအရ အမ်ိဳးသမီးေဟာ္မုန္း (အီစထ႐ိုဂ်င္) က်ဆင္းပါက ေခါင္းတျခမ္းကိုက္ေရာဂါကို ပိုမိုဆိုးရြားေစႏုိင္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ ၎ေခါင္းကိုက္ေရာဂါသည္ ရာသီမလာမီႏွင့္ လာၿပီးခါစတြင္ ပိုမိုျဖစ္ပြားေလ့ရွိေၾကာင္း Dr.Kyoko က ထပ္ဆင့္ေျပၾကားသည္။ ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးေဟာ္မုန္းပါ၀င္မႈနည္ပါးေသာ တားေဆးမ်ားကို ဆရာ၀န္ႏွင့္တုိင္ပင္၍ ေသာက္သံုးသင့္ေၾကာင္းလည္း သူမက လမ္းၫႊန္ေပးထားသည္။5. စိတ္က်ေရာဂါခံစားရျခင္း

          Dr.Pena-Robles ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ တားေဆးမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ ေဟာ္မုန္းမ်ားေၾကာင့္ အာ႐ံုေၾကာပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ား၏ မွ်ေျခအေနအထားကို ပ်က္ယြင္းေစတတ္ၿပီး စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာမူမမွန္မႈမ်ားမ်ိဳး႐ိုးရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔တြင္ စိတ္က်ေရာဂါပိုမိုျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္းသိရပါသည္။ သို႔ေသာ္စိတ္က်ေရာဂါသည္ အျခားအေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေစေသာအဓိကအေၾကာင္းအရင္းကိုရွာေဖြရန္မွာ အေရးႀကီးပါသည္။ အကယ္၍ တားေဆးႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာစိတ္က်ေ၀ဒနာဆိုပါက ဆရာ၀န္သည္ ေဟာ္မုန္းမပါေသာ (သို႔) ပါ၀င္မႈအလြန္နည္းပါးေသာ သေႏၶတားေဆးမ်ားကိုသာ ေသာက္သံုးရန္အၾကံျပဳေပးလိမ့္မည္။6. အမ်ိဳးသားႏွင့္ဆက္ဆံစဥ္နာက်င္ျခင္း

          ပဋိသေႏၶတားေဆးမ်ားေၾကာင့္ နာတာရွည္ဆီးစပ္နာျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားႏွင့္အတူေနစဥ္ သက္ေတာင့္သက္သာမျဖစ္ေစျခင္းတို႔ကို ခံစားရေလ့ရွိေၾကာင္း Dr.Pena-Robles ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရသိရပါသည္။ ျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းအရင္းမွာ တားေဆးတြင္ပါ၀င္ေသာ အမ်ိဳးသမီးေဟာ္မုန္းေၾကာင့္ စိတ္ဆႏၵနည္းပါးလာျခင္း၊ ေခ်ာဆီအထြက္နည္းျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ နာက်င္ျခင္းေ၀ဒနာကို ခံစားရျခင္းျဖစ္သည္။ ဆီးစပ္နာျခင္းအေၾကာင္းကို ဆရာ၀န္ႏွင့္တုိင္ပင္ျခင္းျဖင့္ အျခားအေျခအေနမ်ား (ဥပမာ- သားအိမ္အတြင္း အလံုးတည္ျခင္း) ေၾကာင့္ ဟုတ္/မဟုတ္ကို စစ္ေဆးေပးႏုိင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားႏွင့္ ဆက္ဆံစဥ္နာက်င္ပါကလည္း အျခားသေႏၶတားျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို ဆရာ၀န္ထံမွ အၾကံဉာဏ္ရယူႏုိင္ပါသည္။

Credit:Drmyanmar

ဤစာဖတ္သူမ်ားအားလံုးက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစလို႔ေ႐ႊခ်စ္သူမွဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးပါတယ္။

မွ်ေဝေပးျခင္းဟာလည္းေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲမို႔ မွ်ေဝေပးပါေနာ္...

Unicode Version

ကိုယ်ဝန်တားဆေးများသည် အမြင်အာရုံချို့တဲ့မှုမှအစပြု၍ ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ခြင်း စသောထူးဆန်းသည့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ဤကဲ့သို့ရောဂါဝေဒနာများခံစားရပါက မည်ကဲ့သို့ပြုလုပ်သင့်သည်ကို အောက်ပါလမ်းညွှန်ချက်များအရ သိရှိနိုင်ပါသည်။

          ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ ရင်သားတင်းခြင်းနှင့် ဓမ္မတာမမှန်ခြင်းတို့သည် ပဋိသန္ဓေအားဆေးများ၏ လူသိများသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ကြသော်လည်း အခြားလူသိနည်းသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနေပါသေးသည်။ ထိုနည်းတူစွာ အချို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ရုံသာဖြစ်၍ အချို့မှာမူ အသက်အန္တရာယ်ထိဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

          ထို့ကြောင့် ၎င်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏ အန္တရာယ်ကိုခွဲခြားရန်နှင့် တားဆေးများ၏ ထင်မှတ်မထားသော ဆိုးကျိုးများကို တုံ့ပြန်ရန်ကျွမ်းကျင်အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ပညာရှင်များက အောက်ပါအတိုင်းလမ်းညွှန်ထားသည်။

1. မှိုရောဂါများ

          နယူယောက်မြို့ Mount Kisco ၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်သူ သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ Alyssa Dweek က ဆီးချိုရောဂါကိုကောင်းစွာမထိန်းသိမ်းနိုင်သော လူနာများ (သို့) ကိုယ်ခံအားစနစ်အားနည်းသော လူနာများတွင် တားဆေးများသောက်သုံးပါက မှိုရောဂါပိုမိုဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း ပြောကြားထားသည်။ ဆေးဆိုင်များတွင်အလွယ်တကူဝယ်ယူ၍ ရနိုင်သော မိန်းမကိုယ်မှိုသတ်လိမ်းဆေးများနှင့် သောက်ဆေးများဖြင့်ကုသ၍ ရနိုင်သော်ငြားလည်း နာတာရှည်ဖြစ်လာပါက သန္ဓေတားရန်အခြားနည်းလမ်းများကို ပြောင်းလဲစဉ်းစားသင့်ကြောင်းလည်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။2. အမြင်အာရုံနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောပြဿနာများ

          အမေရိကန်နိုင်ငံ မျက်စိဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကြီး၏ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်သူ Beth Kneib ၏ ပြောကြားချက်အရ တားဆေးများသောက်သုံးခြင်းကြောင့် ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲများဖြစ်ပြီး မျက်ရည်ခန်းခြောက်ခြင်းဝေဒနာကို ခံစားရလေ့ရှိကြောင်းသိရပါသည်။ အမြင်အာရုံေ၀ဝါးလာပါက ဆရာဝန်နှင့်ချက်ချင်း ကုသမှုခံယူသင့်ကြောင်း၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အခြားပိုမိုဆိုးရွားသော မျက်စိရောဂါများဖြစ်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဟုလည်း သူမကပြောကြားထားပါသည်။3. သွေးခဲဖြစ်ပေါ်ခြင်းများ

          ပဋိသန္ဓေတားဆေးများကြောင့် သွေးခဲဖြစ်ခြင်းမှာရှားပါးသော်လည်း အလွန်ပင်ကြောက်စရာကောင်းသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တစ်နှစ်လျှင် တားဆေးသောက်သုံးသော အမျိုးသမီးဦးရေ 10,000 တွင် 3 ယောက်မှ 10 ယောက်ထိ သွေးခဲခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း အမေရိကန်မီးယပ်နှင့်သားဖွားမဂ္ဂဇင်း၏ မှတ်တမ်းများအရသိရပါသည်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်း၊ အသက် 35 နှစ်အထက်ရှိခြင်း (သို့) မကြာခင်က ကလေးမွေးထားခြင်း စသည့်အချက်တို့သည် သွေးခဲခြင်းဖြစ်နိုင်ချေကိုပိုမိုမြင့်မားစေပါသည်။

          သွေးခဲဖြစ်ပေါ်ခြင်း ရှိ/မရှိ သိစေရန်မှာ -

-     အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း (သို့) ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်းတို့သည် နှလုံး (သို့) အဆုတ်တွင် သွေးခဲဖြစ်နေသည်ဟု ညွှန်ပြနိုင်သော လက္ခဏာများဖြစ်သည်။

-     ခြေထောက်များရောင်ရမ်း၍ နာကျင်နေပါက သွေးပြန်ကြောများအတွင်း သွေးခဲခြင်းဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။

          ဆန်ဖရန်စစ်စကို (One) ကျန်းမာရေးအသင်း၏ သားဖွားနှင့်မီးယပ်အထူးပြုအဖွဲ့ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ Dr.Kyo Ko Pana-Robles ကမူ သွေးခဲခြင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်း ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်လာပါက ဆရာဝန်နှင့်အမြန်ဆုံးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် အကြံပြုပြောဆိုထားသည်။4. ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ခြင်း (Migraine)

          Dr.Kyoko ကဆက်လက်၍ ယခင်ကပင် ခေါင်းတခြမ်းကိုက်တတ်သူများတွင် တားဆေးသောက်သုံးပြီးပါက ပိုမိုဆိုးရွားလေ့ရှိကြောင်းပြောဆိုထားသည်။ 2014 ခုနှစ် အာရုံကြောဆိုင်ရာ လတ်တလောထင်မြင်ချက်များ၏ စစ်တမ်းအရ အမျိုးသမီးဟော်မုန်း (အီစထရိုဂျင်) ကျဆင်းပါက ခေါင်းတခြမ်းကိုက်ရောဂါကို ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ကြောင်းသိရပါသည်။ ၎င်းခေါင်းကိုက်ရောဂါသည် ရာသီမလာမီနှင့် လာပြီးခါစတွင် ပိုမိုဖြစ်ပွားလေ့ရှိကြောင်း Dr.Kyoko က ထပ်ဆင့်ပြေကြားသည်။ ရောဂါဝေဒနာရှင်များသည် အမျိုးသမီးဟော်မုန်းပါဝင်မှုနည်ပါးသော တားဆေးများကို ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်၍ သောက်သုံးသင့်ကြောင်းလည်း သူမက လမ်းညွှန်ပေးထားသည်။5. စိတ်ကျရောဂါခံစားရခြင်း

          Dr.Pena-Robles ၏ ပြောကြားချက်အရ တားဆေးများတွင်ပါဝင်သော ဟော်မုန်းများကြောင့် အာရုံကြောပို့ဆောင်ရေးစနစ်များ၏ မျှခြေအနေအထားကို ပျက်ယွင်းစေတတ်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူမမှန်မှုများမျိုးရိုးရှိသည့် အမျိုးသမီးတို့တွင် စိတ်ကျရောဂါပိုမိုဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသိရပါသည်။ သို့သော်စိတ်ကျရောဂါသည် အခြားအကြောင်းအရင်းများစွာကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်သောကြောင့် ဖြစ်စေသောအဓိကအကြောင်းအရင်းကိုရှာဖွေရန်မှာ အရေးကြီးပါသည်။ အကယ်၍ တားဆေးနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသောစိတ်ကျဝေဒနာဆိုပါက ဆရာဝန်သည် ဟော်မုန်းမပါသော (သို့) ပါဝင်မှုအလွန်နည်းပါးသော သန္ဓေတားဆေးများကိုသာ သောက်သုံးရန်အကြံပြုပေးလိမ့်မည်။6. အမျိုးသားနှင့်ဆက်ဆံစဉ်နာကျင်ခြင်း

          ပဋိသန္ဓေတားဆေးများကြောင့် နာတာရှည်ဆီးစပ်နာခြင်းနှင့် အမျိုးသားနှင့်အတူနေစဉ် သက်တောင့်သက်သာမဖြစ်စေခြင်းတို့ကို ခံစားရလေ့ရှိကြောင်း Dr.Pena-Robles ၏ ပြောကြားချက်အရသိရပါသည်။ ဖြစ်စေသော အကြောင်းအရင်းမှာ တားဆေးတွင်ပါဝင်သော အမျိုးသမီးဟော်မုန်းကြောင့် စိတ်ဆန္ဒနည်းပါးလာခြင်း၊ ချောဆီအထွက်နည်းခြင်းနှင့် နောက်ဆုံးတွင် နာကျင်ခြင်းဝေဒနာကို ခံစားရခြင်းဖြစ်သည်။ ဆီးစပ်နာခြင်းအကြောင်းကို ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ခြင်းဖြင့် အခြားအခြေအနေများ (ဥပမာ- သားအိမ်အတွင်း အလုံးတည်ခြင်း) ကြောင့် ဟုတ်/မဟုတ်ကို စစ်ဆေးပေးနိုင်ပါသည်။ အမျိုးသားနှင့် ဆက်ဆံစဉ်နာကျင်ပါကလည်း အခြားသန္ဓေတားခြင်းနည်းလမ်းများကို ဆရာဝန်ထံမှ အကြံဉာဏ်ရယူနိုင်ပါသည်။

Credit:Drmyanmar


ဤစာဖတ်သူများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ရွှေချစ်သူမှဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးပါတယ်။

မျှဝေပေးခြင်းဟာလည်းမေတ္တာတစ်မျိုးပဲမို့ မျှဝေပေးပါနော်...

 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top