iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×

အရွင္ဘုရား၊ ဆရာႀကီး မင္းယုေ၀မွတဆင့္ ဦးအုန္းျမင့္ ေမးျမန္းသည္မွာ-

(က) ေစတီဘုရား တည္ေဆာက္လွဴဒါန္းသည့္ကုသိုလ္။
(ခ) ေက်ာင္း၊ သိမ္၊ ဇရပ္ စသည္ကို တည္ေဆာက္လွဴဒါန္းသည့္ကုသုိလ္။
(ဂ) ရွင္ျပဳ ရဟန္းခံ၍ လွဴဒါန္းသည့္ကုသိုလ္မ်ားလည္း အက်ိဳးေပးပံု မည္သို႔ထူးျခားသည္ကို ရွင္းလင္းေပးေတာ္မူ ပါရန္ တဆင့္ ေမးျမန္းထားပါသည္။
(ကိုအုန္းျမင့္-ေရႊကူျမိဳ႔၊ ကခ်င္ျပည္နယ္)

(ေျဖ)
ဤေမးခြန္း၏အေျဖမွာ က်ယ္ျပန္႔လွပါသည္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္၍သာ ေျဖပါမည္။

(က) ေစတီဘုရားတည္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဂၤေတမ်ား၊ အုတ္မ်ား၊ ေရႊသကၤန္းမ်ားကပ္၍ (ေရႊခ်၍) အျမဲအစြဲ တည္ထားပူေဇာ္ၾကေသာ ေစတီမ်ားကို မဆိုထားဘိ-
သဲပံုေစတီတည္၍ ပူေဇာ္ရေသာ အက်ိဳးသည္ပင္ အလြန္ႀကီးမားလွပါသည္။ ၀ိပႆီျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ စံသြား၍ မမီလိုက္ေသာ ဟိမ၀ႏၲာရေသ့တပါးသည္ ေခ်ာင္းရိုးထဲတြင္ သဲပံုေစတီတည္၍ ဘုရားအုတ္၊ ဓာတ္ေတာ္ ဌာပနာထားေသာ ေစတီအမွတ္ျဖင့္ ေတာပန္း၊ ေတာင္ပန္းတို႔ျဖင့္ အျမဲပူေဇာ္ေလ၏။ ထိုေကာင္းမႈေၾကာင့္ လူ႔ျပည္၊ နတ္ျပည္ အစုန္အဆန္ စည္းစိမ္ခံစား၍ သိၾကားမင္း၊ စၾကာမင္းအျဖစ္ အႀကိမ္မ်ားစြာျဖစ္ျပီး ေဂါတမဘုရားရွင္လက္ထက္၌ အဘိညာဏ္ ၆-ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟႏၲာျဖစ္ရေလ၏။
(အပါဒါန္၊ ႒-ဒု-၈၇)

ထို႔ျပင္ ၀ိပႆီဘုရားလက္ထက္မွာပင္ ဟိမ၀ႏၲာ ကုကၠဳရေတာင္အနီး ရေသ့ေက်ာင္း၌ ေနထိုင္ေသာ တပည့္ငါးေထာင္တို႔၏ ဆရာရေသ့ႀကီးသည္ ေရာဂါေၾကာင့္ ဘုရားထံ မသြားႏိုင္သျဖင့္ ဂုဏ္ေတာ္ကို ၾကည္ညိဳ၍ ပန္းေစတီျပဳကာ ၀ိပႆီဘုရားအား ရည္မွန္း၍ ပူေဇာ္လွဴဒါန္းေလ၏။ ထိုေကာင္းမႈေၾကာင့္ ျဗဟၼာ့ျပည္၌ ျဖစ္ရျပီး ေဂါတမဘုရားလက္ထက္၌ ပုပၹထူပိယေထရ္ (ပန္းေစတီတည္ထားပူေဇာ္ေသာ မေထရ္) ဟု ေက်ာ္ၾကားေသာ ရဟႏၲာျဖစ္ေလသည္။

သဲပံုေစတီ၊ ပန္းေစတီမ်ားပင္ ဤမွ် အက်ိဳးႀကီးလွ်င္ ထူးကဲစြာ ပူေဇာ္ႏိုင္သမွ် ထူးကဲစြာ အက်ိဳးေပးမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။


(ခ) ေက်ာင္း၊ သိမ္၊ ဇရပ္ လွဴရျခင္းအက်ိဳးမ်ား

မင္းကြန္းတိပိဋက ဆရာေတာ္ႀကီး ေရးသားေသာ အပါဒါန္လာ ေက်ာင္းလွဴရျခင္းအက်ိဳးမ်ား-
သံုးတန္ေစတနာ၊ ညီညြတ္စြာျဖင့္၊ မဟာသာသနိက၊ ၀ိဟာရေက်ာင္း၊ တန္ေဆာင္းအလွဴ၊ ေဆာက္လွဴသူတို႔၊ ႀကီးထူကဲ၀ွန္၊ က်ိဳးရ ဟန္ကို၊ က်မ္းဂန္ေထာက္ခ်င့္၊ နိဒါန္းဖြင့္ေသာ္-

၁) နတ္ႏွင့္လူ၀ယ္၊ သေႏၶတြယ္၍၊

(၂) လိုဖြယ္မတ၊ ေဆာက္အံုရ၏၊

(၃) မထၾကက္သီး၊ ကိုယ္လည္းမလႈပ္၊ ေၾကာက္ရုပ္မထင္၊ ထိတ္လန္႔စင္၏၊

(၄) ျခေသၤ့သစ္က်ား၊ သားရဲမ်ားႏွင့္၊ ဖမ္းစားကလူ၊ ႏွိပ္စက္မူသား၊ ေတာသူဘုတ္ျပိတ္၊ အဆိပ္ထန္ျပင္း၊ ေျမြႏွင့္ကင္းက၊ အဆင္းေဖာက္ျပန္၊ ကုမၻာန္ရကၡိဳသ္၊ နတ္မိုက္ရန္ေပါင္း၊ ေဘးလြတ္ေရွာင္း၏၊

(၅) မေကာင္းအိပ္မက္၊ မျမင္မက္ဘူး၊

(၆) ထင္လ်က္သတိ၊ ခိုင္ျမဲဘိ၍၊ ၀ိပရိဏံ၊ ေဖာက္ျပန္စိတ္ရင္း၊ ရူးသြပ္ျခင္းမွ၊ ရွင္းရွင္းလြတ္ေရွာင္း၊ က်ိဳးဆက္ေကာင္း၏၊

(၇) ေနာက္ေႏွာင္းဘ၀၊ ပစၧိမ၀ယ္၊ ဂုဏကဲပို၊ အရဟတၱဖိုလ္ဟု၊ ထိုထိုေက်းဇူး၊ လြန္ျပန္႔ျပဴးသည္၊ ေဆာက္ဦးလွဴက်ိဳး ခုနစ္တည္း။


တဖန္ ေက်ာင္းလွဴက်ိဳး ၈-ပါး

ေရႊဘံုေပၚေပါက္၊ ထိတ္ေၾကာက္လန္႔ကင္း၊ ေဘးရန္ရွင္းေပ်ာက္၊ မေျခာက္ယကၡ၊ ပါပမမက္၊ ဘ၀ဆက္သိ၊ ျမဲသတိသည္၊ မွတ္ဘိေက်ာင္းလွဴရွစ္မ်ိဳးတည္း။

(ဂ) ရဟန္းခံ ရွင္ျပဳအက်ိဳးမ်ားမွာ-

အထူးသျဖင့္ သပိတ္၊ သကၤန္း စေသာ ပရိကၡရာမ်ားကို လွဴဒါန္းသျဖင့္ေရႊသို႔အဆင္း၊ ညစ္ေၾကးကင္း၍၊ ေရာင္၀င္းထိန္ပ၊ ႏူးညံ႔လွ၏၊ မကသိန္းဖိုး၊ ပုဆို ရေလ၊ ညိဳ,ေရႊ,ျဖဴ,နီ၊ ဤရွစ္လီႏွင့္၊ ႀကီးလင့္ကံအား၊ ေယာက်္ားျဖစ္ဘိ၊ ဧဟိဘိကၡဳ၊ သဗၺညဳတ၊ ေခၚျပဳျမြက္ဟ၊ မိန္းမဘ၀၊ လက္ခတသိန္း၊ တြက္ကိန္းတန္ဖိုး၊ ကိုးကုေဋမွ်၊ ေလးလအခ်ိန္၊ ပန္းတိမ္ငါးရာ၊ မွန္စြာလုပ္ရ၊ မဟာလတာ၊ ေခၚတန္ဆာကို၊ ၀တ္ကာဆင္ျမန္း၊ ျမတ္ေရႊက်မ္း၀ယ္၊ ဤတဆယ္၊ မွတ္ဖြယ္ သကၤန္းလွဴက်ိဳးတည္း။

(အပါဒါန္ႏွင့္ ဓမၼပဒ)

အဘိဓမၼာအ႒ကထာ၌ အဘိဓမၼာ၊ က်မ္းအလာကား၊ ေကာင္းစြာအဆင္း၊ ေကာင္းျခင္းအသံ၊ တတန္အနံ႔၊ ေမႊးပ်ံ႔လႈိင္စြာ၊ ရသာေဘာဂ၊ သံုးေဆာင္ရလ်က္၊ ဖႆကိုယ္မွာ၊ ႏူးညံ႔စြာႏွင့္၊ ပမာဂြမ္းလား၊ ကင္းျငားအနာ၊ ခ်မ္းသာသုခ၊ ဤေျခာက္၀ကို၊ နိစၥမလြဲ၊ စံရျမဲ။

သပိတ္လွဴရက်ိဳး-

ေရႊေငြပတၱျမား၊ သံုးပါးခြက္ရ၊ ဘယကင္းေလ၊ သူရိုေသ၏။ မ်ားေထြေလာဘ၊ ေဘာဂမပ်က္၊ စိတ္လက္တည္ၾကည္၊ လိုသည္တရား၊ ေခါင္းပါးကိေလ၊ ဤဆယ္ေထြသည္၊ ပေတၱသပိတ္ လွဴက်ိဳးတည္း။

ရွင္ျပဳရဟန္းခံပြဲ၌ ဆြမ္းအာဟာရ လွဴဖြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔အတြက္လည္း သီးသန္႔အက်ိဳးမ်ားစြာ ရွိပါေသး၏။ ေနာက္ဆံုး နိဗၺာန္တိုင္ထိ အက်ိဳးမ်ားစြာ ရႏိုင္ေပ၏။
ဤစာဖတ္သူမ်ားအားလံုးစိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြရရွိႏိုင္ပါေစလို႔ေ႐ႊခ်စ္သူမွဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးပါတ

ယ္။မွ်ေဝေပးျခင္းဟာလည္းေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲမို႔ မွ်ေဝေပးပါေနာ္...
Credit: ဥတၱရအလင္း
အရှင်ဘုရား၊ ဆရာကြီး မင်းယုဝေမှတဆင့် ဦးအုန်းမြင့် မေးမြန်းသည်မှာ-

(က) စေတီဘုရား တည်ဆောက်လှူဒါန်းသည့်ကုသိုလ်။
(ခ) ကျောင်း၊ သိမ်၊ ဇရပ် စသည်ကို တည်ဆောက်လှူဒါန်းသည့်ကုသိုလ်။
(ဂ) ရှင်ပြု ရဟန်းခံ၍ လှူဒါန်းသည့်ကုသိုလ်များလည်း အကျိုးပေးပုံ မည်သို့ထူးခြားသည်ကို ရှင်းလင်းပေးတော်မူ ပါရန် တဆင့် မေးမြန်းထားပါသည်။
(ကိုအုန်းမြင့်-ရွှေကူမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ်)

(ဖြေ)
ဤမေးခွန်း၏အဖြေမှာ ကျယ်ပြန့်လှပါသည်။ အကျဉ်းချုပ်၍သာ ဖြေပါမည်။

(က) စေတီဘုရားတည်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အင်္ဂတေများ၊ အုတ်များ၊ ရွှေသင်္ကန်းများကပ်၍ (ရွှေချ၍) အမြဲအစွဲ တည်ထားပူဇော်ကြသော စေတီများကို မဆိုထားဘိ-
သဲပုံစေတီတည်၍ ပူဇော်ရသော အကျိုးသည်ပင် အလွန်ကြီးမားလှပါသည်။ ဝိပဿီမြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန် စံသွား၍ မမီလိုက်သော ဟိမဝန္တာရသေ့တပါးသည် ချောင်းရိုးထဲတွင် သဲပုံစေတီတည်၍ ဘုရားအုတ်၊ ဓာတ်တော် ဌာပနာထားသော စေတီအမှတ်ဖြင့် တောပန်း၊ တောင်ပန်းတို့ဖြင့် အမြဲပူဇော်လေ၏။ ထိုကောင်းမှုကြောင့် လူ့ပြည်၊ နတ်ပြည် အစုန်အဆန် စည်းစိမ်ခံစား၍ သိကြားမင်း၊ စကြာမင်းအဖြစ် အကြိမ်များစွာဖြစ်ပြီး ဂေါတမဘုရားရှင်လက်ထက်၌ အဘိညာဏ် ၆-ပါးနှင့် ပြည့်စုံသော ရဟန္တာဖြစ်ရလေ၏။
(အပါဒါန်၊ ဋ္ဌ-ဒု-၈၇)

ထို့ပြင် ဝိပဿီဘုရားလက်ထက်မှာပင် ဟိမဝန္တာ ကုက္ကုရတောင်အနီး ရသေ့ကျောင်း၌ နေထိုင်သော တပည့်ငါးထောင်တို့၏ ဆရာရသေ့ကြီးသည် ရောဂါကြောင့် ဘုရားထံ မသွားနိုင်သဖြင့် ဂုဏ်တော်ကို ကြည်ညို၍ ပန်းစေတီပြုကာ ဝိပဿီဘုရားအား ရည်မှန်း၍ ပူဇော်လှူဒါန်းလေ၏။ ထိုကောင်းမှုကြောင့် ဗြဟ္မာ့ပြည်၌ ဖြစ်ရပြီး ဂေါတမဘုရားလက်ထက်၌ ပုပ္ဖထူပိယထေရ် (ပန်းစေတီတည်ထားပူဇော်သော မထေရ်) ဟု ကျော်ကြားသော ရဟန္တာဖြစ်လေသည်။

သဲပုံစေတီ၊ ပန်းစေတီများပင် ဤမျှ အကျိုးကြီးလျှင် ထူးကဲစွာ ပူဇော်နိုင်သမျှ ထူးကဲစွာ အကျိုးပေးမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။


(ခ) ကျောင်း၊ သိမ်၊ ဇရပ် လှူရခြင်းအကျိုးများ

မင်းကွန်းတိပိဋက ဆရာတော်ကြီး ရေးသားသော အပါဒါန်လာ ကျောင်းလှူရခြင်းအကျိုးများ-
သုံးတန်စေတနာ၊ ညီညွတ်စွာဖြင့်၊ မဟာသာသနိက၊ ဝိဟာရကျောင်း၊ တန်ဆောင်းအလှူ၊ ဆောက်လှူသူတို့၊ ကြီးထူကဲဝှန်၊ ကျိုးရ ဟန်ကို၊ ကျမ်းဂန်ထောက်ချင့်၊ နိဒါန်းဖွင့်သော်-

၁) နတ်နှင့်လူဝယ်၊ သန္ဓေတွယ်၍၊

(၂) လိုဖွယ်မတ၊ ဆောက်အုံရ၏၊

(၃) မထကြက်သီး၊ ကိုယ်လည်းမလှုပ်၊ ကြောက်ရုပ်မထင်၊ ထိတ်လန့်စင်၏၊

(၄) ခြင်္သေ့သစ်ကျား၊ သားရဲများနှင့်၊ ဖမ်းစားကလူ၊ နှိပ်စက်မူသား၊ တောသူဘုတ်ပြိတ်၊ အဆိပ်ထန်ပြင်း၊ မြွေနှင့်ကင်းက၊ အဆင်းဖောက်ပြန်၊ ကုမ္ဘာန်ရက္ခိုသ်၊ နတ်မိုက်ရန်ပေါင်း၊ ဘေးလွတ်ရှောင်း၏၊

(၅) မကောင်းအိပ်မက်၊ မမြင်မက်ဘူး၊

(၆) ထင်လျက်သတိ၊ ခိုင်မြဲဘိ၍၊ ဝိပရိဏံ၊ ဖောက်ပြန်စိတ်ရင်း၊ ရူးသွပ်ခြင်းမှ၊ ရှင်းရှင်းလွတ်ရှောင်း၊ ကျိုးဆက်ကောင်း၏၊

(၇) နောက်နှောင်းဘဝ၊ ပစ္ဆိမဝယ်၊ ဂုဏကဲပို၊ အရဟတ္တဖိုလ်ဟု၊ ထိုထိုကျေးဇူး၊ လွန်ပြန့်ပြူးသည်၊ ဆောက်ဦးလှူကျိုး ခုနစ်တည်း။


တဖန် ကျောင်းလှူကျိုး ၈-ပါး

ရွှေဘုံပေါ်ပေါက်၊ ထိတ်ကြောက်လန့်ကင်း၊ ဘေးရန်ရှင်းပျောက်၊ မခြောက်ယက္ခ၊ ပါပမမက်၊ ဘဝဆက်သိ၊ မြဲသတိသည်၊ မှတ်ဘိကျောင်းလှူရှစ်မျိုးတည်း။

(ဂ) ရဟန်းခံ ရှင်ပြုအကျိုးများမှာ-

အထူးသဖြင့် သပိတ်၊ သင်္ကန်း စသော ပရိက္ခရာများကို လှူဒါန်းသဖြင့်ရွှေသို့အဆင်း၊ ညစ်ကြေးကင်း၍၊ ရောင်ဝင်းထိန်ပ၊ နူးညံ့လှ၏၊ မကသိန်းဖိုး၊ ပုဆို ရလေ၊ ညို,ရွှေ,ဖြူ,နီ၊ ဤရှစ်လီနှင့်၊ ကြီးလင့်ကံအား၊ ယောကျ်ားဖြစ်ဘိ၊ ဧဟိဘိက္ခု၊ သဗ္ဗညုတ၊ ခေါ်ပြုမြွက်ဟ၊ မိန်းမဘဝ၊ လက်ခတသိန်း၊ တွက်ကိန်းတန်ဖိုး၊ ကိုးကုဋေမျှ၊ လေးလအချိန်၊ ပန်းတိမ်ငါးရာ၊ မှန်စွာလုပ်ရ၊ မဟာလတာ၊ ခေါ်တန်ဆာကို၊ ဝတ်ကာဆင်မြန်း၊ မြတ်ရွှေကျမ်းဝယ်၊ ဤတဆယ်၊ မှတ်ဖွယ် သင်္ကန်းလှူကျိုးတည်း။

(အပါဒါန်နှင့် ဓမ္မပဒ)

အဘိဓမ္မာအဋ္ဌကထာ၌ အဘိဓမ္မာ၊ ကျမ်းအလာကား၊ ကောင်းစွာအဆင်း၊ ကောင်းခြင်းအသံ၊ တတန်အနံ့၊ မွှေးပျံ့လှိုင်စွာ၊ ရသာဘောဂ၊ သုံးဆောင်ရလျက်၊ ဖဿကိုယ်မှာ၊ နူးညံ့စွာနှင့်၊ ပမာဂွမ်းလား၊ ကင်းငြားအနာ၊ ချမ်းသာသုခ၊ ဤခြောက်ဝကို၊ နိစ္စမလွဲ၊ စံရမြဲ။

သပိတ်လှူရကျိုး-

ရွှေငွေပတ္တမြား၊ သုံးပါးခွက်ရ၊ ဘယကင်းလေ၊ သူရိုသေ၏။ များထွေလောဘ၊ ဘောဂမပျက်၊ စိတ်လက်တည်ကြည်၊ လိုသည်တရား၊ ခေါင်းပါးကိလေ၊ ဤဆယ်ထွေသည်၊ ပတ္တေသပိတ် လှူကျိုးတည်း။

ရှင်ပြုရဟန်းခံပွဲ၌ ဆွမ်းအာဟာရ လှူဖွယ်အမျိုးမျိုးတို့အတွက်လည်း သီးသန့်အကျိုးများစွာ ရှိပါသေး၏။ နောက်ဆုံး နိဗ္ဗာန်တိုင်ထိ အကျိုးများစွာ ရနိုင်ပေ၏။
ဤစာဖတ်သူများအားလုံးစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရရှိနိုင်ပါစေလို့ရွှေချစ်သူမှဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးပါတ

ယ်။မျှဝေပေးခြင်းဟာလည်းမေတ္တာတစ်မျိုးပဲမို့ မျှဝေပေးပါနော်...
 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top