iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×


ယေန႔ေခတ္မွာ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားလာျခင္းႏွင့္ ဝိတ္တက္လာျခင္းကို သတိျပဳမိလာၾကသည့္ လူအမ်ားစုဟာ သက္ဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အားကစားခန္းမမ်ားသုိ႔သြားေရာက္ကာ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ကိုေလ်ာ့ခ်ဖုိ႔ျပဳလုပ္ၾကလ်က္ရွိပါတယ္။ အမ်ားစုက ခႏၶာကိုယ္ဝိတ္ခ်ျခင္းမွာ အထိေရာက္ဆံုးေလ့က်င့္ခန္းျဖစ္သည့္ အေျပးေလ့က်င့္ခန္းကို ျပဳလုပ္ၾကေသာ္လည္း လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားစုမွာ အေျပးေလ့က်င့္ရန္ေနရာရွားပါးျခင္းႏွင့္ အေျပးေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားသို႔ တကူးတကသြားေရာက္ရျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ အခက္အခဲအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ အေျပးေလ့က်င့္ခန္းကို ျပဳလုပ္ၾကျခင္းမရွိပါဘူး။ အေျပးေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိၾကသူအမ်ားစုဟာ မိမိတို႔ႏွင့္နီးစပ္ရာ ကိုယ္ကာယေလ့က်င့္ေရးခန္းမမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၾကၿပီး အေျပးစက္ျဖင့္ေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာေလ့က်င့္ခန္းအခ်ိဳ႕ကိုသာ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိျပဳလုပ္ၾကရပါတယ္။

၎ကဲ့သုိ႔ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ရာမွာ အခ်ိဳ႕လူမ်ားက ထိထိေရာက္ေရာက္ ခႏၶာကိုယ္ဝိတ္က်ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာေတာ့ ထိေရာက္မႈအားနည္းတာကိုပရိတ္သတ္ႀကီး သတိျပဳမိမွာပါ။ ထိေရာက္မႈအားနည္းရျခင္း၏အဓိကအေၾကာင္းရင္းကို ေထာက္ျပရမယ္ဆိုရင္ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေနထိုင္ပံုႏွင့္ စားေသာက္ပံု အေလ့က်င့္မ်ားကိုသာ ညႊန္းျပေပးရမွာျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးရိုးဗီဇႏွင့္ အျခားေသာ က်န္းမာေရးသက္ေရာက္မ်ားကလည္း ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့က်မႈ ေႏွးေကြးရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းအျဖစ္ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ပါဝင္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ မည္သို႔ေသာ ေနထိုင္ပံုအေလ့က်င့္ဆိုးေတြက မိမိတို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့က်မႈမွာ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသလဲဆိုသည္ကို သိရွိထားမည္ဆိုပါက က်န္းမာလွပၿပီး ျမင္သူတကာေငးေမာရသည့္ ခႏၶာကိုယ္အလွပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္လာေရးအတြက္ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ အေထာက္အကူျဖစ္လာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္ႀကီးအေနျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ေနသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ဘာေၾကာင့္ ဝိတ္မက်ရလဲဆိုတဲ့အခ်က္အေပၚသံသယဝင္ေနသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေနထိုင္ပံုအခ်က္အလက္မ်ားကို သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

၁။ ခႏၶာကိုယ္ ေဟာမုန္းဓါတ္ မညီမွ်ျခင္း
ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့ခ်လ်က္ရွိေသာအမ်ိဳးသမီး ပရိတ္သတ္မ်ား အထူးသတိျပဳရမည့္အခ်က္က မိမိတို႔အေနျဖင့္ ရာသီေသြးဆင္းခ်ိန္မမွန္ျခင္း၊ ေမာပန္းျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းႏွင့္ စိတ္တိုလြယ္ျခင္း အစရွိသည့္က်န္းမားေရးဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစတတ္သည့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ေဟာ္မုန္းဓါတ္မညီမွ်မႈသည္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ျခင္းျဖစ္စဥ္မွာလည္း အေႏွာင့္ယွက္ျဖစ္ေစသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ၎ကဲ့သို႔ ေဟာ္မုန္းဓါတ္မညီမွ်ျခင္းကိုခံစားေနရပါက နီးစပ္ရာဆရာဝန္မ်ားႏွင့္အျမန္ဆံုးျပသသင့္ၿပီး သင့္ေတာ္သည့္ ကုသမႈမ်ားကို ခံယူျခင္းက အေကာင္းနည္းလမ္းပင္ျဖစ္သည္။

၂။ ဗိုက္တာမင္ ဒီ လံုေလာက္စြာမရရွိျခင္း
ယေန႔ေခတ္လူဦးရည္၏ အခ်ိဳးစားအမ်ားစုဟာ ဗိုက္တာမင္ဒီဓါတ္ကို ၾကြယ္ဝစြာရရွိျခင္းမရွိၾကပါဘူး။ ၎အခ်က္ကို လူအမ်ားစုက အေရးႀကီးေသာက်န္းမာေရးျပစ္ခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဗိုက္တာမင္ ဒီ ဓါတ္လံုေလာက္စြာမရရွိျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုးျခင္းႏွင့္ အျခားသာ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိေနသည္ကို သတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္ မိမိတို႔ဗိုက္တာမင္ ဒီ ဓါတ္ ပမာဏကို ရံဖန္ရံခါသက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးေပးသင့္ပါတယ္။

၃။ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ခႏၶာကိုယ္အတြက္ သက္ေရာက္မႈမရွိျခင္း
ေလ့က်င့္ခန္း အလြန္အက်ဴးျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္ကိုပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းႏွင့္ ဒါဏ္ျဖစ္ေစသည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။ သက္ေသျပခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ မိမိတို႔ ခႏၶာကိုယ္မွ တတ္စြမ္းႏိုင္သည္ထက္ ေလ့က်င့္ခန္းကိုအလြန္အက်ဴးျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ပိုတိုးလာသည္ကိုသာ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့က်ဖို႔ရန္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ခႏၶာကိုယ္ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေရာဂ က်င့္ျခင္း စသည့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို မိမိတို႔ခႏၶာကိုယ္မွ တတ္စြမ္းသေလာက္သာ ပံုမွန္ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။

၄။ အစာေခ်ျခင္းႏွင့္ အဟာရဓာတ္စုပ္ယူမႈ က်န္းမာေရးမေကာင္းျခင္း
မိမိတို႔ပါးစပ္မွ စားေသာက္လိုက္ေသာအစားအစာအားလံုးဟာ လည္ပင္းမွတစ္ဆင့္ အစာျပြန္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း အစာအိမ္ထဲသုိ႔ေရာက္ရွိသြားကာ ထိုမွတစ္ဆင့္ အူလမ္းေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ ၎အစားအစာမွအဟာရဓါတ္မ်ားကိုခႏၶာကိုယ္အတြက္စုပ္ယူသည့္ျဖစ္စဥ္ကို ပရိတ္သတ္မ်ားသိရွိျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ အူလမ္းေၾကာင္းက်န္းမာေရးသည္လည္း လူတစ္ေယာက္အတြက္ အေရးႀကီးၿပီး ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုးပြားျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ကို သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

၅။ အထိုင္မ်ားျခင္း
ခႏၶာကိုယ္ အေလးခ်ိန္တိုးပြားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ခႏၶာကုိယ္အေနအထိုင္အျဖစ္ အထိုင္မ်ားျခင္းကပါဝင္ပတ္သက္လ်က္ရွိပါတယ္။ တစ္ေန႔လံုး ခႏၶာကိုယ္ကို လႈပ္ရွားျဖင္းမျပဳလုပ္ဘဲ ထိုင္ေနျခင္းက ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာေရးအတြက္ ဆိုးက်ိဳးသာျဖစ္ထြန္းေစပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ရံုးအလုပ္မ်ားက မိမိတို႔ကို ထိုင္ခံုမွာသာ ေနတယ္ေစတယ္ဆိုေသာ္လည္း တစ္နာရီလွ်င္ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ိန္ကို မိမိကုိယ္တိုင္ ဖန္တီးသင့္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မၾကာခဏလမ္းေလွ်က္ခြင့္မရရွိခဲ့ေသာ္ ေန႔ခင္းထမင္းစားနားခ်ိန္မ်ားတြင္ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔လမ္းေလွ်ာက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္အေလးခ်ိန္တိုးပြားျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးကို ထိန္းသိမ္းသင့္ပါတယ္။

၆။ က်န္းမာေရးကို ေကာင္းက်ိဳးျပဳေသာအဆီမ်ားကို မစားေသာက္ျခင္း
တိရစာၦန္မွရရွိေသာ အဆီမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာအဆီမ်ားဟာ လူ႔က်န္းမာေရးအတြက္ ဆိုးကိ်ဳးမ်ားျဖစ္ေပၚေစတတ္ေသာ္လည္း က်န္းမာေရးကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အဆီဓါတ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ဦးေႏွာက္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဟာ္မုန္းမ်ားျဖစ္ထြန္းေစေရးမ်ားအတြက္ လြန္စြာအေရးပါသည့္အခ်က္ကိုေတာ့ ေမ့ေလ်ာ့ထားလို႔မရပါဘူး။ အဆီဓါတ္နည္းပါးသည့္ အစားေသာက္မ်ားကိုသာ စားေသာက္တတ္သူအမ်ားစုဟာ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းေဟာ္မုန္းဓါတ္မညီမွ်ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ႏွလံုးဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစတတ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးအတြက္ေကာင္းမြန္ေသာ အဆီဓါတ္မ်ားဟာ ခႏၶာကိုယ္အတြက္အမွန္တကယ္လိုအပ္ၿပီး LDL ကိုလက္စထေရာ မ်ားကိုေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားအျပင္ အစားေသာက္မ်ားကို ေကာင္းမြန္ေၾကညက္စြာမဝါးဘဲ စားေသာက္ျခင္း၊ လံုေလာက္စြာ အိပ္စက္မႈမရွိျခင္း၊ ေသြးအတြင္း သၾကားဓါတ္ကိုမွ်တေစေသာ အသားဓါတ္မ်ားကိုစားေသာက္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားသည္လည္း ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုးပြားျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္တာေၾကာင့္ပရိတ္သတ္မ်ားအေနျဖင့္ ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။

Credit : NewsWatch

ဤစာဖတ္သူမ်ားအားလံုးေပ်ာ္႐ြင္ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစလို႔ေ႐ႊခ်စ္သူမွဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးပါတယ္။

မွ်ေဝေပးျခင္းဟာလည္းေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲမို႔မွ်ေဝေပးပါေနာ္...
 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top