iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ေမြးၿပီးစ တစ္ရက္အတြင္း မျဖစ္စေလာက္ထြက္ရွိလာေသာ ႏုိ႔ဦးရည္ဟာ အနည္းငယ္ပ်စ္ၿပီး
 ဝါက်င့္ က်င့္အေရာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိႏုိ႔ဦးရည္က ကေလးငယ္အစာေခ်ဖ်က္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြား
မႈအတြက္ လြန္စြာအေရးပါလွပါတယ္။ မိခင္ႏုိ႔ရည္မွာ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္
တဲ့ ဗီတာမင္၊ ပ႐ုိ တင္းႏွင့္ အဆီဓာတ္တုိ႔ အခ်ဳိးက်မွ်တစြာပါဝင္ေနၾကတာေၾကာင့္ ေမြးစကေလး
မ်ားအတြက္ မိခင္ႏုိ႔ ရည္သည္သာ အေကာင္းဆုံးႏွင့္ တန္ဖုိးအရွိဆုံးအာဟာရ ျဖစ္ပါတယ္။
ကေလးငယ္ အသက္ ၆ လအထိ မိခင္ႏုိ႔ရည္တစ္မ်ဳိးတည္းကုိသာ တုိက္ေကၽြးေပးျခင္းျဖင့္ ႏုိ႔ရည္
ထဲမွာပါတဲ့ သဘာဝပဋိဇီဝပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ ျပင္ပကူးစက္ ဗုိင္းရပ္ပုိးမ်ား၊ ဘက္တီးရီးယားပုိုးမ်ားကုိ
ခုခံကာ ကြယ္ႏုိင္ၿပီး ပန္းနာရင္က်ပ္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္ျခင္းတုိ႔ နည္းပါးေစျခင္း၊ နားေရာဂါ၊ အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္းေရာဂါႏွင့္ ဝမ္းေလွ်ာဝမ္းပ်က္ျခင္းတုိ႔ မျဖစ္ေစႏုိင္ေတာ့ျခင္း၊ ကေလးငယ္
တြင္ ဉာဏ္ရည္ ျမင့္မားျခင္း၊ မိခင္ႏွင့္အၿမဲထိေတြ႕ဆက္ဆံေနရေသာေၾကာင့္ လုံၿခံဳေႏြးေထြးမႈကုိ
 ခံစားရျခင္း၊ ကုိယ္အ ေလးခ်ိန္ကုိ ထိန္းညႇိေပးႏုိင္တာေၾကာင့္ ကေလးငယ္မွာ အဝလြန္ျခင္းႏွင့္ ဆီးခ်ဳိျဖစ္ျခင္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ ေပးႏုိင္ျခင္းစသည့္ က်န္းမာေရးအက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ ရရွိေစႏုိင္ပါတယ္။

ႏုိ႔ခ်ဳိတုိက္ေကၽြးျခင္းျဖင့္ ႏုိ႔တုိက္မိခင္အတြက္ ရရွိႏုိင္မည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကေတာ့ ကုိယ္ခႏၶာရွိအ
ဆီပုိမ်ားကုိ ေလာင္ကၽြမ္းေစျခင္း၊သားအိမ္ကုိပုိမုိလ်င္ျမန္စြာက်ဳံ႕ေစႏုိင္၍အလုိအေလ်ာက္သားဆက္
 ျခားၿပီးသား ျဖစ္သြားျခင္း၊ ရင္သားကင္ဆာ၊ သားအိမ္ကင္ဆာ၊ အ႐ုိးပါး၊ အ႐ုိးပြေရာဂါျဖစ္ျခင္းမွ ေလွ်ာ့ ခ်ေပးႏုိင္ျခင္း၊ ထုိ႔ျပင္ အခ်ိန္အခါမေရြး ေနရာမေရြး အလြယ္တကူ ႏုိ႔ခ်ဳိတုိက္ေကၽြးႏုိင္တာေၾကာင့္ မိခင္ မွာအလုပ္မ႐ႈပ္ေစေတာ့ဘဲ အခ်ိန္ပုိထြက္လာျခင္း၊ ႏုိ႔မႈန္႔ဖုိး အကုန္အက်သက္သာေစျခင္းစတဲ့ ေကာင္း က်ဳိးေတြ ခံစားရႏုိင္ပါတယ္။

အကယ္၍ မိခင္မွာခုခံအားက်ဆင္းေရာဂါ၊ အဆုတ္ေရာဂါ၊ ေရာဂါတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ပဋိဇီဝေဆးဝါးမ်ား သုံးစဲြေနရလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကင္ဆာေရာဂါေၾကာင့္ ဓာတုကုထုံးခံယူေနရလွ်င္ေသာ္လည္း
 ေကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးတစ္ခုခုစဲြေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားမွာရွားပါးစြာျဖစ္တတ္
 ေသာ မိခင္ႏုိ႔ရည္ႏွင့္ ဓာတ္မတည့္ေရာဂါ ပါလာလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ထုိထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားအ
တြက္ ဆရာဝန္ႏွင့္တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ ႏုိ႔ခ်ဳိတုိက္ေကၽြးေပးရမွာပါ။

သုိ႔ေသာ္ မိခင္မွာ ႐ုိး႐ုိးသာမန္အေအးမိတုပ္ေကြးဖ်ားနာျခင္းကုိေတာ့ ႏုိ႔တုိက္ျခင္းကုိ မရပ္နားသင့္ပါ
ဘူး။ မိခင္ႏုိ႔ရည္ကုိညႇစ္ထုတ္၍ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ ႏွစ္ရက္တိတိ သုိေလွာင္သိမ္းဆည္းထားျခင္းက အာဟာရမျပယ္၊ အာနိသင္မျပယ္ေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္လည္း အလုပ္လုပ္ေသာ ႏုိ႔တုိက္မိခင္မ်ားအ
 တြက္ အဆင္ေျပပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္ ေအးခဲထားေသာမိခင္ႏုိ႔ကုိအသုံးျပဳမည္ဆုိပါကမူလအဟာရတန္ဖုိးေတြမဆုံး႐ႈံးရေလ ေအာင္
 ျပန္လည္အပူေပးေႏႊးျခင္း မျပဳသင့္ဘဲ ႐ုိး႐ုိးအရည္ေပ်ာ္လာေအာင္သာ အခ်ိန္ေပးေစာင့္ဆုိင္း ၍ရင္ေသြးငယ္ကုိ တုိက္ေကၽြးေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

မိခင္ႏုိ႔ခ်ဳိ တုိက္ေကၽြးတဲ့အခါ -
လက္ကုိပါးစပ္ျဖင့္စုပ္ျခင္း၊ ငုိသံေပးျခင္း၊ ႏုိ႔စုိ႔သကဲ့သုိ႔ပါးစပ္တျပင္ျပင္လုပ္ျခင္းေတြက ကေလးငယ္ႏုိ႔ ဆာေနတဲ့လကၡဏာမ်ားပါ။ တစ္ေန႔လွ်င္ အနည္းဆုံးရွစ္ႀကိမ္မွ ၁၂ ႀကိမ္ခန္႔ထိ ႏုိ႔ခ်ဳိတုိက္ေကၽြးရမွာျဖစ္ ၿပီး၊ ႏုိ႔တစ္ႀကိမ္တုိက္ေကၽြးခ်ိန္ဟာ အနည္းဆုံး ၁၀ မိနစ္မွ ၁၂ မိနစ္ထိၾကာျမင့္ရမွာပါ။ ႏုိ႔တုိက္ေကၽြးေန စဥ္မွာ ရင္ေသြးေလးကုိ ဂ႐ုတစုိက္ျဖင့္ တယုတယကုိင္တြယ္ ပြတ္သပ္ေပးသင့္ပါတယ္။
ဒါမွသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေၾကာင့္ မိခင္ႏုိ႔တုိက္ကာ ႏုိ႔ထြက္အားေကာင္းလာေစမွာပါ။ ႏုိ႔ခ်ဳိတုိက္ေကၽြးေန
 စဥ္မွာ မိခင္၏ကုိယ္ဟန္အေနအထားႏွင့္ ရင္ေသြးကုိ ေထြးေပြ႕ရမည့္ပုံစံ မွန္ကန္မွသာလွ်င္ မိခင္ေရာ ကေလးပါ သက္ေသာင့္သက္သာအေနအထား ျဖစ္ေစၿပီး၊ သားသားမီးမီးတုိ႔ ႏုိ႔ဝေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိ႔ခ်ဳိတုိက္ေကၽြးစဥ္ မိခင္၏ ကုိယ္ဟန္အေနအထား -

(၁)    ခုတင္ (သုိ႔မဟုတ္) လက္တင္ပါေသာ ကုလားထုိင္ (သုိ႔မဟုတ္) လႈပ္ကုလားထုိင္ေပၚ မတ္မတ္ ထုိင္ပါ။

(၂)ရင္ေသြးေလးကုိသက္ေတာင့္သက္သာရွိေစရန္မိခင္၏ ေက်ာေနာက္ဖက္၊တံေတာင္ဆစ္ ေအာက္
ဖက္ႏွင့္ ေပါင္ခြင္တုိ႔မွာ ေခါင္းအုံးငယ္ေလးမ်ားကုိထား၍ ေထာက္ကူေပးပါ။

(၃)     မတ္မတ္ထုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေခြးေျခခုံနိမ့္ကုိ အသုံးျပဳပါ (သို႔မဟုတ္) ေခါင္းအုံးကုိဒူးေအာက္ မွာ ခုခံထားေပးပါ။

ႏုိ႔ခ်ဳိတုိက္ေကၽြးစဥ္ ရင္ေသြးကုိ ေထြးေပြ႕ရမည့္ပုံစံ -

(၄)    ကေလးငယ္၏ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလုံးကုိ မိခင္ဖက္ဆီသုိ႔ တေစာင္းအေနအထားျဖင့္ရွိေစရန္ ကေလးေျခေထာက္မ်ားကို မိခင္ဖက္ဆီသုိ႔လွည့္ကာ ေပြ႕ပုိက္ထားေပးရပါမယ္။

(၅)     ကေလးငယ္ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစဖုိ႔ႏွင့္ ႏုိ႔ကုိအားစုိက္၍ စုပ္ယူျဖစ္ေစဖုိ႔အတြက္ မိခင္ ၏ေပါင္ခြင္ေပၚတြင္ ကေလးကုိေခါင္းအုံးခု၍တင္ကာ ေထြးေပြ႕ထားေပးပါ။

ႏုိ႔ခ်ဳိတုိက္ေကၽြးရမည့္ပုံစံ -

(၆)    လက္မႏွင့္လက္ညႇိဳးကုိ (သုိ႔မဟုတ္) ‘ဃ’ ပုံသ႑ာန္ေကြးညြတ္ေစၿပီး လက္မကုိသားျမတ္၏ အေပၚမွာထားေပးပါ။

(၇)     က်န္လက္ေလးေခ်ာင္းကုိလည္း ေအာက္ဖက္မွာထား၍ ႏုိ႔သီး၏ေနာက္ဖက္မွ ျဖည္းညႇင္းစြာ ညႇစ္ၿပီး ကေလးပါးစပ္ဝတြင္ေတ့ကာ ကေလးႏွင့္မိခင္ႏုိ႔ကုိ တတန္းတည္းအေနအထားျဖင့္ နီးကပ္စြာ ရွိေနေစရမွာပါ

(၈)ကေလးငယ္၏ပါးစပ္ကုိက်ယ္က်ယ္ဟေစရန္အတြက္ကေလး၏ႏႈတ္ခမ္းကုိမိခင္ႏုိ႔သီးေခါင္း ျဖင့္
 ျဖည္းညႇင္းစြာ တုိ႔ထိေပးဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒါမွသာႏုိ႔ေကာင္းေကာင္းစုိ႔ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၉)    ကေလးငယ္က ႏုိ႔စုိ႔ေနရင္း အျခားတစ္ဖက္သုိ႔ လွည့္သြားလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ပါးစပ္ထဲမွ ႏုိ႔သီးေခါင္း လြတ္က်သြားလွ်င္ျဖစ္ေစ ကေလးပါးကုိ ညင္သာစြာပြတ္သပ္လိုက္ပါက အလုိအေလ်ာက္ တုံ႔ျပန္လာ ၿပီးဆက္လက္၍ ႏုိ႔စုိ႔လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၁၀)     မိခင္ႏုိ႔သီးဟာ ကေလးငယ္၏ လွ်ာေပၚတြင္ရွိေနေစရမွာျဖစ္သလုိ ကေလးငယ္၏ သြားဖုံးဟာ
 လည္း သားျမတ္ထိပ္ရွိ အမဲဝုိင္းအေပၚတြင္ ရွိေနေစရမွာပါ။ ဒါမွသာႏုိ႔သီးေခါင္းထြက္မက်ေတာ့ဘဲ ႏုိ႔ ကုိေကာင္းေကာင္းစုပ္ယူႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

(၁၁)     ကေလးငယ္၏ပါးတစ္ဖက္ကုိ သားျမတ္ႏွင့္အလြန္နီးကပ္ေစရန္ ဖိထားေပးဖုိ႔လုိပါတယ္။

(၁၂)    အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္မွာ ႏုိ႔ခ်ဳိတုိက္ေကၽြးစဥ္ ကေလးႏွာေခါင္းကုိ မဖိမိေစရန္အတြက္ ကေလး ငယ္ကုိပင့္မထားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁၃)အထက္ပါနည္းအတုိင္းကေလးငယ္ကုိအေနအထားမွန္ကန္စြာ ႏုိ႔တုိက္ျခင္းကမိခင္မွာ ေညာင္း
ညာျခင္းႏွင့္ အျခားမည္သည့္နာက်င္မႈမ်ားကုိမွ် ခံစားရမည္မဟုတ္ပါ။

(၁၄)     ကေလးငယ္ ႏုိ႔ဝသြားတဲ့အခါ ႏုိ႔စုိ႔ယူႏႈန္းအားနည္း နိမ့္က်သြားမည္ကုိ မိခင္မွ အလုိအေလ်ာက္ နားလည္ခံစားရႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။

(၁၅)    ႏုိ႔ခ်ဳိတုိက္ေကၽြးတဲ့အခါမွာ ကေလးငယ္ေသာက္ႏုိင္သေလာက္သာ တုိက္ေကၽြးပါ။

(၁၆)     ကေလးငယ္ကုိ ႏုိ႔တုိက္တဲ့အခါ ရင္သားႏွစ္ဖက္စလုံးကုိ ဘက္မွ်ေအာင္ တုိက္ေကၽြးေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာမိခင္မွာ ႏုိ႔ေခ်ာင္းပိတ္ဆုိ႔ျခင္း၊ ႏုိ႔ရည္မလုိက္ျခင္း၊ ရင္သားတစ္ဖက္ပုိႀကီးျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ပုိေသးေနျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေစေတာ့ပါဘူး။

Credit : ေၾကးမုံသတင္းစာ

ဤစာဖတ္သူမ်ားအားလံုးက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစလို႔ေ႐ႊခ်စ္သူမွဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးပါတယ္။

မွ်ေဝေပးျခင္းဟာလည္းေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲမို႔ မွ်ေဝေပးပါေနာ္...
 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top