iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×


လူတစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦးအၾကား မွာ ထိေရာက္တဲ့ဆက္ဆံေရးတစ္ခုကို ရရိွဖို႕ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈဆိုတာ အရမ္းကို   လိုအပ္ပါတယ္။ဒါဟာ ယံုၾကည္မႈတစ္ခုကို အတိုင္းအတာတစ္ခုထိ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႕အတြက္အုတ္ျမစ္ခ်ျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ရြာျဖစ္ေနတဲ့ကမၻာၾကီးမွာ  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ၾကီးထြားက်ယ္ျပန္႕လာတာနဲ႕အမွ်  လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ ေဖာက္သည္ေတြ နဲ႕ေတြ႕ဆံုၾကရတယ္။ မိမိတို႕ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႕လည္း ေဆြးေႏြးၾကရတယ္။ဒါေပမယ့္ ဒီလိုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးဖို႕ဆိုတာအျမဲတမ္း အဆင္မေျပႏိုင္ပါ့မလား ။ဒီေတာ့  နည္းပညာတိုးတက္တဲ့ေခတ္ကာလမွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕အေနနဲ႕ အင္တာနက္၊ အီးေမးလ္၊တယ္လီဖုန္း၊မက္ေဆ့ခ်္ပို႕ျခင္းဆိုတာေတြကို အသံုးျပဳလာၾကပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ဒီလို ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ၾကရာမွာ လုပ္ငန္းေတြမွာေရာ၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥေတြမွာေရာ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူမႈ လြဲမွား တာေတြရိွၾကပါတယ္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႕ ေတြ တစ္ဦးနဲ႕ တစ္ဦး ေျပာဆို ဆက္ဆံၾကရာမွာ ၉၀% ေလာက္ဟာ လက္ဟန္ေျခဟန္မ်က္ႏွာအမူအယာနဲ႕ ေျပာဆိုၾကတာမ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ သူတို႕ရဲ႕စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၾကရာမွာ  ထိေရာက္တဲ့ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈေတြရရိွေစဖို႕ဗြီဒီယိုကင္မရာရဲ႕အစြမ္းကို ရယူၾကပါတယ္။ဒါဟာ ဗြီဒီယိုခ်က္တင္နဲ႕ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး  ထိေရာက္တဲ့ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈကို ရရိွေစဖို႕ ဗြီဒီယိုကင္မရာကို အသံုးျပဳျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။

ထိေရာက္တဲ့ အစည္းအေဝး
အစည္းအေဝးတစ္ခုခုမွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႕လိုအပ္လာတဲ့အခါ အတတ္ႏိုင္ဆံုးအမ်ားဆႏၵကိုအျမန္ရရိွဖို႕လိုပါတယ္။ အခ်ိန္ ၅ မိနစ္ေလာက္ အျပန္အလွန္မ်က္ႏွာစံုညီေဆြးေႏြး၊စည္းေဝးျခင္းဟ သင့္အတြက္ အီးေမးလ္ ၄ ေစာင္ေလာက္ကို အသာေလး ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ပါတယ္။အစည္းအေဝးမွာ လူေတြမ်ားစြာ ပါဝင္ၾကတာေၾကာင့္ မတူညီတဲ့လူေတြဆီမွ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မယ့္ အခြင့္အေရးေတြ ၊စြမ္းအင္ေတြမ်ားစြာ ရရိွႏိုင္ပါတယ္။ လူေတြရဲ႕ မတူညီတဲ့ အေတြးအေခၚေတြ၊ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြက အစည္းအေဝးအတြက္ ေပါင္းစည္းအားျဖစ္ျပီး ေအာင္ျမင္မႈကိုရရိွျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႕ ပိုမိုလြယ္ကူစြာဦးေႏွာက္အသံုးျပဳစဥ္းစားႏိုင္သလို ျပသနာေတြကိုလည္း
 ေကာင္းစြာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္ဟန္အမူအရာနဲ႕ေျပာဆိုမႈ
ကိုယ္ဟန္အမူအရာနဲ႕ေျပာဆိုမႈဟာ ကိစၥအမ်ားစုကိုအရမ္းထိေရာက္မႈရိွေစျပီး ဒီစိတ္ကူးေတြဟာ တစ္ျခားလူေတြအတြက္လည္း လြယ္ကူစြာလုပ္ေဆာင္ဖို႕ျဖစ္သြားေစပါတယ္။ဒါေပမယ့္ ဒီလို ကိုယ္ဟန္အမူအရာနဲ႕ေျပာဆိုမႈကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုေျပာဆိုတတ္ဖို႕ ေလ့လာသင္ယုူမႈ အမ်ားၾကီး လုပ္ရပါမယ္။

တကယ္ေတာ့  ဒီလို ကို္ယ္ဟန္အမူအရာနဲ႕ ေျပာဆိုတတ္မႈဟာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈနယ္ပယ္မွာ အေရးၾကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ပါဝင္ေနပါတယ္။ဥပမာ- ဆြ႕ံအနားမၾကားသူမ်ားအတြက္ အခုလို ကိုယ္ဟန္လက္ဟန္နဲ႕ ေျပာဆိုမႈကို အသံုးျပဳၾကပါတယ္။အစည္းအေဝးမ်ားမွာ ေျပာဆိုတဲ့အခါ လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားႏိုင္ေစဖို႕ အေၾကာင္းအရာနဲ႕ ကိုယ္ဟန္လႈပ္ရွားမႈေတြက လည္း အေရးၾကီးလွပါတယ္။

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ
ရိုးသားစြာေျပာဆိုဆက္ဆံမႈဟာ လူေတြအတြက္ေကာင္းတဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအရလူေတြနဲ႕ေျပာဆိုဆက္ဆံရတဲ့အခါ ရိုးရွင္းတဲ့အျပံဳးနဲ႕ တစ္ဘက္သားအေပၚအာရံုစိုက္အေလးထားေျပာဆိုျခင္းဟာ တစ္ဘက္သားရဲ႕ အသိအမွတ္္ျပဳမႈကို လြယ္ကူစြာရရိွတတ္ပါတယ္။

တကယ္လို႕သင္ဟာ အျခားလူေတြအေပၚ ယံုၾကည္မႈမရိွသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနရင္မိမိကုိယ္မိမိေမးခြန္းေမးလိုက္ပါ။ ဘာေၾကာင့္ ငါဟာ လူေတြကို မယံုၾကည္ျဖစ္ေနရတာလဲ။မိမိ က သူတစ္ပါးကို ယံုၾကည္စြာ ဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္းဟာ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈရိွသူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ဆိုတာေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။ မိမိရဲ႕စိတ္ေနသေဘာထားဟာ သူတစ္ပါးအေပၚ သန္႕ရွင္းေနျပီး ရုိးရွင္းေနခဲ့ရင္ သင့္အေနနဲ႕ ဘယ္သူ႕ကုိုမဆို အဆင္ေျပစြာဆက္ဆံႏိုင္ျပီး လူမႈဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္မွာလည္း အဆင္ ေျပေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနမွာ အေသအခ်ာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလူမႈပတ္ဝန္းက်င္နဲ႕ ဆက္ဆံမႈမွာ အဓိကက်တဲ့  အခ်က္တစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာ သိထားသင့္ပါတယ္။

ဒါေတြဟာ လူမႈနယ္ပယ္မွာ လူေတြအေနနဲ႕ ေျပာဆိုဆက္ဆံၾကတဲ့အခါ ထိေရာက္တဲ့ကြန္ရက္ေတြကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႕၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းမွ လူမ်ားစြာဆီသို႕ အက်ဳးိျပဳႏိုင္ဖို႕အတြက္ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွာ အေရးၾကီးလွပါတယ္။ စကားေျပာတယ္ဆိုတာ ရိွးရွင္းလြယ္ကူတယ္ဆိုေပမယ့္ မိမိေျပာဆိုလုိက္တဲ့စကားအေပၚ တစ္ဘက္သားမွ တန္ဖိုးထားတတ္ေအာင္၊အေလးထားတတ္ေအာင္ ေျပာဆိုဆက္ဆံတတ္မႈဘယ္ေလာက္ အေရးပါသလဲဆိုတာ လူတုိင္းနားလည္ၾကမွာပါ။

ဒါေၾကာင့္ လူေတြအေနနဲ႕နယ္ပယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ၾကရတဲ့အခါ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အက်ဳိးရိွေစဖို႕၊ သူတစ္ပါးအေလးထားတတ္ေအာင္ေျပာဆိုတတ္ဖို႕၊ကိုယ္ဟန္အမူအရာကိုသာမက စိတ္ေနစိတ္ထားကိုပါ  အထူးဂရုစိုက္ဖို႕လိုပါတယ္ဆိုတာေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။

Credit : yangonlife

 ဤစာဖတ္သူမ်ားအားလံုးစိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြရရွိႏိုင္ပါေစလို႔ေ႐ႊခ်စ္သူမွဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးပါတယ္။

မွ်ေဝေပးျခင္းဟာလည္းေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲမို႔ မွ်ေဝေပးပါေနာ္...
 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top