iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×


ႏွစ္သစ္တစ္ႏွစ္သို႔ အကူး အေျပာင္းကာလ ဟူသည္ အေဟာင္းေတြ ထားခဲ့ၿပီး ပိုေကာင္းတာ ေတြဆီ
ေလွ်ာက္လွမ္း ရမည့္ ကာလ ျဖစ္သည္။ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး စသည္ျဖင့္ က႑စံုတြင္ရည္ မွန္းခ်က္ သစ္မ်ား ခ်မွတ္ရမည့္ ကာလလည္း ျဖစ္သည္။

ေနေပ်ာ္ေသာ ဘ၀ တစ္ခုတည္ ေဆာက္ေရးတြင္ က်န္းမာေရး သည္လည္း အဓိက အေရးပါေသာ က႑မွ ပါ၀င္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၃ တြင္ က်န္းမာေရးကို မည္သို႔ဂ႐ုစိုက္ ၾကမည္နည္း။

၁။ မ်က္စိ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးပါ

မ်က္စိကို ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္းသည္ မိမိ၏ အျမင္ အာ႐ံုကို ထိခိုက္ပ်က္ယြင္းေစမည့္ ငုပ္ေနေသာ အႏၲရာယ္
ေရာဂါမ်ားကို ေစာစီးစြာ ႀကိဳေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည့္ အထိ ေရာက္ဆံုးနည္းလမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ မ်က္စိ အလင္းမရသူမ်ားဆိုင္ရာ ေတာ္၀င္သိပၸံအသင္းႀကီးမွ ဆီရာ စမစ္က ေျပာသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံတည္းမွာပင္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါရွိသူ ၁ ဒသမ ၉ သန္းခန္႔သည္ ဆီးခ်ဳိေၾကာင့္ မ်က္စိကြယ္ ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေနသည့္တိုင္ မ်က္စိစမ္းသပ္မႈ ပံုမွန္မျပဳ ၾကသလို၊ ပံုမွန္ျပဳရမည္ကိုပင္ မသိရွိၾကေၾကာင္းလည္း
သိရသည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ခန္႔ မိမိ မ်က္လံုးကို စမ္းသပ္ စစ္ေဆးသင့္သည္။

၂။ ကိုလက္စထေရာ ပါ၀င္ႏႈန္းကိုလည္း စစ္ေဆးပါ

ႏွလံုးေရာဂါသည္ အေနာက္တိုင္းတြင္ လူေသဆံုးမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေစေသာ အဓိက ေရာဂါႀကီးတစ္မ်ဳိး ျဖစ္ သည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသား ေလးဦးတြင္ တစ္ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ေျခာက္ဦးတြင္ တစ္ဦးသည္ ႏွလံုးေရာ ဂါျဖင့္ ေသဆံုးလ်က္ရွိသည္။ ေသြးတြင္း ကိုလက္ စထေရာ မ်ားျပားျခင္းသည္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ေစသည့္ အဓိက လက္သည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသက္ ၄၀ အထက္လူတိုင္း မိမိတို႔၏ ကိုလက္စ ထေရာ ပမာဏကို စစ္ေဆးသင့္သလို၊ မ်ားေနပါက လည္း ေလွ်ာ႔ခ်ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္
ႏွလံုး ေဖာင္ေဒးရွင္းႀကီးမွ ပါေမာကၡ ပီတာ ၀ိုင္းဇ္ဘာ႔က ေျပာသည္။

၃။ ထိုင္ပံုကို ဂ႐ုစိုက္ပါ

ေက်ာေအာင့္ျခင္း၊ ခါးနာျခင္းသည္ လူအမ်ား အျပား ႀကံဳၾကရသည့္ က်န္းမာေရး ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ စနစ္တက် ထိုင္တတ္ေအာင္ ဂ႐ုစိုက္ျခင္းျဖင့္ ထိုျပႆနာကို အထိေရာက္ ဆံုး ေျဖရွင္းႏိုင္သည္။ ထိုင္ခံုမွာ ခပ္မတ္မတ္ ထိုင္ျဖစ္ေအာင္ အက်င့္ လုပ္ထား ပါ။ ၀န္ႏွင့္အား မမွ်ေသာ အေလးအပင္မ်ားကို မ မမိေအာင္လည္း ဂ႐ုစိုက္ပါ။

၄။ အဆီမ်ားေသာ ငါးမ်ားကို တစ္ပတ္ ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ စားပါ

အဆီမ်ားေသာ ငါးမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ အိုမီဂါ သရီး အက္ဆစ္ဓာတ္သည္ လူ၏ အာ႐ံုေၾကာမကို အား
ျဖည့္ေပးေသာ အဓိက ဓာတ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ အာ႐ံု ေၾကာမ အားေကာင္းျခင္းသည္ ႏွလံုးေရာဂါမွအစ အယ္လ္ဇိုင္းမား ေရာဂါမ်ားအထိ ကာကြယ္ ေပးႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ အစားအေသာက္မ်ား အဆင့္ အတန္း သတ္မွတ္ေရး ေအဂ်င္စီက က်န္းမာလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ တစ္ပတ္လွ်င္ အနည္းဆံုး ႏွစ္ႀကိမ္ခန္႔ ငါး စားသံုးသင့္ ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။ အဆီဓာတ္မ်ားေသာ ငါးမ်ားကို စားသံုးျခင္းသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေၾကာင္း လည္းသိရသည္။

၅။ ၀ိတ္ခ်ပါ

ႏွစ္သစ္ကူး သႏ္ၷိ႒ာန္မ်ားထဲတြင္ လူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ခ်မွတ္တတ္ၾကသည့္ သႏ္ၷိ႒ာန္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၀ိတ္ခ်မယ္ဆိုတာ ေျပာရလြယ္သေလာက္ လုပ္ရက် ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ခက္ေၾကာင္းႏွင့္ ကိုယ္ေျပာထား စီစဥ္ ထားသည့္အတိုင္း ၀ိတ္က်ေအာင္ တစ္ႏွစ္လံုးေတာက္ ေလွ်ာက္ ေစာင့္ထိန္းရသည္ကလည္း လူေတာ္ ေတာ္ မ်ားမ်ားအတြက္ မလြယ္ေသာအလုပ္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္ ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ခ်က္ခ်င္းႀကီး ၀ိတ္က်ေစ ရမည္ ဟု မွန္းထားတာမ်ဳိး မလုပ္မိဖို႔ လိုသည္။ ထိုသို႔ မွန္းထားပါက ၀ိတ္မက်ဘဲ စိတ္က် သြားႏိုင္သည္။

၆။ ေဆးလိပ္ျဖတ္ပါ

ျဖတ္မယ္လုပ္လိုက္ ျပန္ေသာက္လိုက္၊ ျဖတ္မယ္ လုပ္လိုက္ ျပန္ေသာက္လိုက္နဲ႔ ေဆးလိပ္က ျပတ္သည္ ရယ္ကို မရွိသျဖင့္ ႏွစ္သစ္အတြက္ သႏ္ၷိ႒ာန္ခ်သည့္ အထဲတြင္ ေဆးလိပ္ ျဖတ္မယ္ ဆိုေသာ သႏ္ၷိ႒ာန္ ကိုေတာ့ မထည့္ေတာ့ပါဘူးဟု စဥ္းစား ေနသူမ်ား ရွိပါသလား။ ေဆးလိပ္ တကယ္ ျပတ္သြား သူမ်ားကို
ေမးၾကည့္ပါ။ မည္သူမွ် တစ္ေခါက္တည္းႏွင့္ မျပတ္ခဲ့ပါ။ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားျဖတ္ၿပီးမွ ေအာင္ေအာင္ျမင္
ျမင္ ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္းကို သိရလိမ္႔မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာဖတ္သူ အေနႏွင့္လည္း ယခုႏွစ္အတြက္ ေဆး လိပ္ျဖတ္မယ္ ဆိုေသာ သႏ္ၷိ႒ာန္ကို ခ်ဦးမည္ဆိုပါက ရဲရဲသာခ်ပါဟု တိုက္တြန္း လိုက္ပါရေစ။ တစ္ကယ္ျပတ္ ေအာင္လည္း ႀကိဳးစား ျဖတ္ၾကပါဟု တိုက္တြန္း လိုပါသည္္။

၇။ အိပ္ေရး၀၀ အိပ္ပါ

အိပ္ေရး၀၀ အိပ္ခြင့္ရျခင္းသည္ အ၀လြန္ျခင္းကို ကာကြယ္ ေပးႏိုင္သလို၊ ဆီးခ်ဳိ ေသြးတိုး ေရာဂါ မ်ားကို လည္း ကာကြယ္ေပး ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိပ္ေရး၀၀ အိပ္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္သစ္ တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ ဘ၀ပံုစံတစ္ခုကို ပ်ဳိးေထာင္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Credit : Lwin Pyin

ဤစာဖတ္သူမ်ားအားလံုးက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစလို႔ေ႐ႊခ်စ္သူမွဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးပါတယ္။

မွ်ေဝေပးျခင္းဟာလည္းေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲမို႔ မွ်ေဝေပးပါေနာ္...
 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top