iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×


ဥတုသုံးပါးတြင္ ေဆာင္းဥတုသည္ အေအးဓာတ္လြန္ကဲသည့္ ရာသီျဖစ္သည္။ ေဆာင္းေရာက္လွ်င္ အျဖစ္မ်ားသည့္ေရာဂါေဝဒနာမ်ားမွာအေအးပတ္ျခင္း၊ ႏွာေစေခ်ာင္းဆုိးျခင္း၊ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားေျခာက္
 ေသြ႕ျခင္း၊ ႏႈတ္ခမ္းကဲြျခင္း၊ အသားပပ္ျခင္း၊ ဆီးမ်ားျခင္းတုိ႔ အျဖစ္မ်ားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

ဤလကၡဏာမ်ားမွာ ႐ုိးရာေဆးပညာသဘာအရ အျပင္ေအးၿပီး အတြင္းပူေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အတြင္းမွအပူသည္ အျပင္မွအေအးေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ေနသည္ဟုလည္း ေရွးကတုိင္းရင္းျမန္မာေဆး ဆရာႀကီးမ်ားက ဆုိၾကသည္။

ခႏၶာကုိယ္၏အပူခ်ိန္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေသာစနစ္မွာ ေခၽြးထြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆာင္းဥတုတြင္ အေအးပတ္ ေသာေၾကာင့္ ကုိယ္ခႏၶာအေရျပားမွ ေမႊးညႇင္းေပါက္မ်ား ပိတ္ဆုိ႔ၿပီးအခုိးေငြ႕တို႔ မထြက္ႏုိင္ၾကေပ။ ထုိ အေငြ႕တုိ႔သည္အေရျပားေအာက္တြင္ကိန္းေအာင္းေနရာမွ ေသြးေၾကာမ်ားအတြင္းသုိ႔ ဆံခ်ည္မွ်င္ႁပြန္ ကေလးမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေရာက္ရွိျပန္သည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ ကိုယ္တြင္းအဂၤါအစုံသုိ႔ ေရာက္ရွိျပန္သည္။

အပူအခုိးအေငြ႕မ်ားသည္ ကုိယ္တြင္းအဂၤါမ်ားသုိ႔ ေရာက္ရွိျခင္းအက်ဳိးဆက္မွာ အစာအိမ္တြင္ အပူေငြ႕ မ်ား ခုိေအာင္းေနေသာအခါ ရင္ပူျခင္း၊ မၾကာခဏ ဆာေလာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အသည္းတြင္ အပူ ေငြ႕မ်ားခုိေအာင္းေသာအခါ သည္းေျခရည္ပုိထြက္ျခင္းေၾကာင့္ မၾကာခဏရင္ပူ၊ ေရငတ္ျခင္းျဖစ္ရ သည္။ ေက်ာက္ကပ္မ်ားတြင္ အပူေအာင္းေသာအခါ မၾကာခဏဆီးသြားျခင္းႏွင့္ ဆီးမသြားပဲေအာင့္ ထားလွ်င္ ဆီးပူျခင္း၊ ဆီးက်င္ျခင္း၊ ဆီးဝါျခင္း၊ ဆီးနီျခင္းတုိ႔ ျဖစ္တတ္သည္။ ႏွလုံးတြင္ အပူငုပ္ေသာအ ခါႏွလုံးေအာင့္ျခင္း၊ ရင္တုန္ျခင္း၊ ႏွလုံးခုန္ႀကိမ္မ်ားျခင္း၊ ေသြးတုိးျခင္း၊ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

က်န္းမာေရးအလြန္ေကာင္းေသာလူငယ္မ်ားတြင္ပင္ ေဆာင္းေရာက္ေသာအခါ ႏႈတ္ခမ္းမ်ားကဲြအက္
 ျခင္းေတြ႕ရသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အစာအိမ္တြင္ ေအာင္းေနေသာအပူမွာ အထက္သုိ႔ကန္ထြက္ လာသျဖင့္လည္ေခ်ာင္းမွတစ္ဆင့္အာေခါင္ႏႈတ္ခမ္းမ်ားသုိ႔ေရာက္ရွိၿပီး ေလပူ၏သေဘာအရ
 ေျခာက္ ေသြ႕အက္ကဲြျခင္းမ်ား ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေဆာင္းတြင္ ေရခဲေရ၊ အခ်ဳိရည္ေသာက္သူမ်ားတြင္ ပုိ၍ ႏႈတ္ခမ္းအက္ကဲြေလ့ရွိသည္။ ေရေႏြးၾကမ္းေသာက္သူမ်ားမွာ အကဲြသက္သာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ေဆာင္းရာသီတြင္ အစာအိမ္တြင္ အပူမ်ား၍ႏႈတ္ခမ္းကဲြ၊ အာေခါင္ေျခာက္ျဖစ္သူမ်ားသည္ ညအိပ္ရာ ဝင္ခ်ိန္တြင္ ေရက်က္ေအးေသာက္သင့္သည္။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ညအိပ္ရာဝင္ခ်ိန္ေရာ နံနက္အိပ္ရာထခ်ိန္ ပါႏွစ္ႀကိမ္ေရက်က္ေအးေသာက္လွ်င္ အသားအေရေျခာက္ျခင္း၊ အက္ကဲြျခင္းမ်ားကုိပါ ကာကြယ္ႏုိင္ ေပသည္။ ေရက်က္ေအးျပဳလုပ္ရန္နည္းလမ္းမွာ ေရကုိက်ဳိခ်က္ၿပီးေနာက္ အေအးခံထားၿပီးေအးေသာအခါဖန္ပုလင္းသုိ႔မဟုတ္ ေရတေကာင္းတြင္ထည့္ၿပီး ေသာက္ႏုိင္သည္။
 ေရက်က္ေအးကုိ ပလပ္စ တစ္ေသာက္ေရသန္႔ဘူးတြင္ မထည့္ပါႏွင့္။ ဖန္ပုလင္းမရွိလွ်င္ အိမ္သုံးေျမေသာက္ေရအုိးတြင္ ထည့္၍ ေသာက္ပါ။ ေျမျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေရတေကာင္းတြင္ထည့္လွ်င္ သဘာဝအေအးဓာတ္ကုိ ပုိ၍ပင္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

ေရက်က္ေအးကုိေသာက္ျခင္းျဖင့္ လူကုိက်န္းမာေစႏုိင္ေၾကာင္း ေယာမင္းႀကီးဦးဖုိးလႈိင္ေရးသားသည့္ ဥတုေဘာဇနသဂၤဟက်မ္းတြင္ ပါရွိပါသည္။ သဘာဝျမစ္ေရ၊ ေခ်ာင္းေရ၊ ကန္ေရမ်ားကုိပင္ သန္႔စင္ေစ ရန္အတြက္ အနည္ထုိင္ေအာင္ထားၿပီးေနာက္ ပုိ၍သန္႔စင္ေစရန္ က်က္ေအာင္က်ဳိခ်က္ရသည္။ ထုိ႔ ေနာက္ အေအးခံေသာေရက်က္ေအးကုိေသာက္ျခင္းျဖင့္ ပိုးမႊားကင္းစင္ေသာ အက်ဳိးရွိၿပီးဝမ္းပ်က္ျခင္း ဝမ္းေဖာဝမ္းေရာင္ျဖစ္ျခင္းမ်ားပါ ကာကြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္ကုိေတြ႕ရသည္။

စာေရးသူ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏အိမ္တြင္ ေရက်က္ေအးတစ္မ်ဳိးတည္းကုိသာ တစ္ႏွစ္လုံး၊ ဥတုသုံးပါးလုံး ေသာက္သည္။ မည္သည့္ေသာက္ေရသန္႔ကုိမွ် ဝယ္မေသာက္ဘူးပါ။ သူတို႔မိသားစုအားလုံး ေရာဂါ ႀကီးႀကီး မျဖစ္၊ က်န္းမာၾကသည္ဟုဆုိသည္။ သူတို႔ေရက်က္ေအးျပဳလုပ္ပုံမွာ ဒန္အုိးႀကီးတြင္ ေရေပး ေဝေရးပုိက္မွလာေသ ေရကုိထည့္ၿပီး က်ဳိသည္။ ပြက္ပြက္ဆူသည္အထိ က်ဳိခ်က္ၿပီးေနာက္ မီးဖုိမွခ်၍ အေအးခံထားသည္။

ထုိအေအးခံထားၿပီးေသာေရကုိမွ ေသာက္ေရစစ္ျဖင့္ ေသာက္ေရအုိး၊ ေျမအုိးအ တြင္းသုိ႔ထည့္ၿပီးေသာက္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ က်ဳိခ်က္ထားေသာေရသည္ ေျမအုိးအတြင္းသုိ႔ေရာက္ ေသာအခါသဘာဝအတုိင္း ေအးေသာေရအျဖစ္သုိ႔
 ေရာက္ရွိသြားၿပီးေသာက္၍ေကာင္းသည္။ အ ေရာင္အဆင္း၊ အနံ႔၊ အရသာမရွိေသာ သဘာဝေသာက္ေရသန္႔ ျဖစ္သြားသည္ဟုဆုိသည္။

သန္႔ရွင္းေသာေရသည္ အေရာင္အဆင္း၊ အနံ႔၊ အရသာမရွိေသာေရ ျဖစ္ရမည္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ဆုိသည္။ တြင္းေရကန္ေရမ်ားတြင္ အျပာေရာင္၊ အဝါေရာင္ စေသာအေရာင္မ်ားပါရွိၿပီး အရသာအား ျဖင့္ အငန္ဓာတ္၊ အခ်ဥ္ဓာတ္မ်ားပါဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ေရသန္႔မျဖစ္ေပ။ ေသာက္သုံးရန္ စိတ္မခ်ရ ေပ။ စက္မ်ားျဖင့္ သန္႔ေအာင္ျပဳလုပ္ေသာ ေရသန္႔မ်ားတြင္လည္းဓာတုေဗဒေဆးမ်ားခတ္ထည့္၍ ျပဳ ျပင္ထားျခင္း၊ ပူလုိက္၊ ေအးလုိက္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ကင္ဆာေရာဂါပင္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ပလပ္စတစ္ဘူးမွေကာ္ မ်ားသည္ လႈပ္ခါမႈအႀကိမ္မ်ားလွ်င္ ေရတြင္ေပ်ာ္ဝင္ႏုိင္သျဖင့္ ကားျဖင့္သယ္ယူေသာ ေရသန္႔ဘူးမ်ား သည္ စိတ္မခ်ရဟုဆုိသည္။

ေရွးကလူႀကီးမ်ားသည္ ေၾကးဖလားျဖင့္ေသာက္ေလ့ရွိၾကသည္။ ေၾကးဖလားျဖင့္ ေသာက္ရမည့္ေရ ပမာဏကုိတင္ျပရလွ်င္ ေႏြမွာႏွစ္ဖလား၊ ေဆာင္းမွာသံုးဖလားဟုအဆုိရွိသည္။ ႏွစ္ဖလားဆုိလွ်င္ ေသာက္ေရသန္႔ တစ္ဘူးခန္႔ႏွင့္ သုံးဖလားဆုိလွ်င္ ေသာက္ေရသန္႔တစ္ဘူးခြဲခန္႔ပမာဏရွိသည္။ ေၾကး နီ၊ ေၾကးဝါ အသုံးအေဆာင္မ်ားသည္ ဗက္တီးရီးယားပိုးမ်ားကုိ ေသေစသည္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားက လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္ကသုေတသနျပဳေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
 ေဆာင္းရာသီတြင္ ေအးသျဖင့္ေရ ေသာက္နည္းၾကသည္။ ေႏြရာသီမွာ ေသာက္သေလာက္ ေဆာင္းရာသီမွာ
 ေရမေသာက္ျဖစ္ၾက။ လူ၏ ဝမ္းအတြင္းမွ အပူသည္ေႏြရာသီထက္ ေဆာင္းရာသီမွာ ပုိမ်ားသည္။ ေခၽြးမထြက္ရသျဖင့္ ျဖစ္သည္။ ေအးေနေသာအပူကုိ ေျပေပ်ာက္ေစရန္
 ေရကုိမ်ားမ်ားပုိေသာက္သင့္သည္။ ေရမ်ားမ်ားေသာက္မွသာ ဝမ္းတြင္းမွအပူဓာတ္သည္ ဆီးအျဖစ္ျပင္ပသုိ႔ထြက္သြားမည္ျဖစ္ေပသည္။

ေရွာက္သီး၊ သံပရာသီး၊ ပန္းသီး၊ စပ်စ္သီးစေသာ အသီးမ်ားသည္ ေဆာင္းရာသီတြင္ အလြန္ဝါသည္။ အသီးလည္းႀကီးထြားသည္။ ထုိအရည္ရႊမ္းေသာအသီးမ်ားသည္ ေဆာင္းဥတုဓာတ္စာပင္ျဖစ္သည္။ မုန္ညႇင္း၊ မုံလာ၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ ေဂၚဖီပန္းပြင့္၊ ဆလပ္ရြက္၊ ကုိက္လန္ရြက္၊ ကန္စြန္းရြက္ စသည့္အရြက္ မ်ားကုိလည္း စားေပးသင့္သည္။ အရြက္မ်ားတြင္လည္း ေရဓာတ္မ်ားစြာပါဝင္သည္။ ဝမ္းတြင္းမွအပူ ကုိ ၿငိမ္းေစႏုိင္သည္။ ဟင္းခ်က္ရာတြင္လည္း ဆီျပန္ဟင္းမ်ားထက္ အရည္ေသာက္ဟင္းမ်ားကုိ ပုိ၍ခ်က္သင့္သည္။ ကန္စြန္းရြက္ကုိ မန္က်ည္းမွည့္ရည္ႏွင့္ခ်က္ေသာ ခ်ဥ္ရည္ဟင္းသည္ ေဆာင္းဥတု ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဓာတ္စာျဖစ္သည္။

ေခတ္ေပၚေသာက္ေရသန္႔ဘူးမ်ားကုိ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူသုံးစဲြျခင္းအစား ေရကုိက်ဳိခ်က္ၿပီး သုံးစဲြ ျခင္းျဖင့္ေငြကုိ ေခၽြတာရာေရာက္သည္။ က်န္းမာေရးအတြက္လည္း ပုိ၍သင့္ေလ်ာ္သည္။ ဘုန္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ား၊ စာဝါခ်ေပးေနသည့္ စာသင္တိုက္ႀကီးမ်ားတြင္ ေသာက္ေရအုိးမ်ားတြင္ ကုသုိလ္ျဖစ္ေရ ျဖည့္ေပးၾကရာတြင္ တြင္းေရကန္ေရမ်ား ျဖည့္မည့္အစား ေရကုိက်ဳိခ်က္ၿပီးေရက်က္ေအးျပဳလုပ္၍ ထည့္ေပးျခင္းျဖင့္ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း၊ အသံဝင္ျခင္း၊ အထက္သုိ႔အပူကန္ျခင္းမ်ားပါ သက္သာေစႏုိင္ပါသည္။

ေရေသာက္ေသာအခါ ပါးစပ္ခံတြင္းမွတစ္ဆင့္ အစာအိမ္သုိ႔၊ အစာအိမ္မွ အူသိမ္၊ အူမႀကီးမ်ားအထိ ေရာက္ရွိသြားသည္။ ေသြးေၾကာမ်ားက ေရကုိစုပ္ယူၾကသည္။ ေသြးေၾကာမ်ားတြင္ ပါေသာေရသည္ ခႏၶာကုိယ္အႏွံ႔အျပားသုိ႔ ေရာက္သည္။ လူ၏ခႏၶာကုိယ္သည္ အာေပါဓာတ္ဟူေသာေရဓာတ္ျဖင့္တည္ ေဆာက္ထားသည္။ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္လွ်င္ ခႏၶာကုိယ္ပ်က္စီးႏုိင္ေပသည္။ ေရၾကည္ေရေကာင္း ေရသန္႔လုိအပ္ေသာခႏၶာကုိယ္အတြက္ သန္႔ရွင္းေသာေရကုိ ရရွိဖုိ႔လုိအပ္သည္။ ေရမသန္႔လွ်င္ေရာဂါ ဘယအမ်ဳိးမ်ဳိး ဝင္ေရာက္လာႏုိင္သည္။ လြယ္ကူေသာေရသန္႔နည္းမွာ ေရကုိက်ဳိခ်က္၍ေသာက္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

ေဆာင္းဥတုတြင္ က်န္းမာေရးေကာင္းလုိသူတုိင္းသည္ ေရကုိက်ဳိခ်က္၍ေသာက္ျခင္းျဖင့္ အပူကန္ျခင္း၊ အပူငုပ္ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ အသံဝင္ျခင္း၊ လွ်ာကဲြျခင္း၊ အာေခါင္ကဲြျခင္း၊ သြားနာျခင္း၊ သြားဖုံး ႂကြျခင္း၊ အာသီးေရာင္ျခင္း စေသာဒုကၡမ်ားမွ ကင္းေဝေစႏုိင္သည္။ ပုိးမႊားလည္းကင္းစင္၊ ေဘးဥပဒ္ လည္းကင္းစင္ေသာ ေရက်က္ေအးေသာက္ျခင္းျဖင့္ က်န္းမာပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းရင္း တင္ျပ လုိက္ရေပသည္။

Credit : Maukkha Education

 ဤစာဖတ္သူမ်ားအားလံုးက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစလို႔ေ႐ႊခ်စ္သူမွဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးပါတယ္။

မွ်ေဝေပးျခင္းဟာလည္းေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲမို႔ မွ်ေဝေပးပါေနာ္...
 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top