iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×


ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုးတတ္ရန္ မိဘမ်ား၊ ဆရာမ်ားက သင္ၾကားတတ္ ၾကသည္။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ခ်စ္တတ္ရန္ အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားက သင္ၾကားေပး တတ္သည္။ မည္သည့္ စိတ္ခံယူခ်က္ မဆို အကန္႔အသတ္ေတာ့ ရွိသင့္သည္။ ယေန႔ေခတ္ကို ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခ်စ္တတ္သူမ်ား (narcissist) ၏ ေခတ္ဟု ေခၚၾကသည္။

ဤေနရာတြင္ narcissism ဆိုသည့္ စကားလံုးကို ေျပာဖို႔ လိုလာပါသည္။ ယင္း စကားလံုးမွာ ဂရိနတ္ သမိုင္းတြင္ ေရမ်က္ျပင္တြင္ ေပၚေနသည့္ ကိုယ့္႐ုပ္ကုိ ျမင္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခ်စ္စိတ္၀င္ သြားသည့္ Narcissus  ဆိုသည့္ လူငယ္ေလး တစ္ဦး၏ ျဖစ္ရပ္မွ ျမစ္ဖ်ားခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စိတ္ပညာ ဘာသာရပ္ တြင္ေတာ့ ယင္းက့ဲသို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခ်စ္စိတ္၀င္လြန္း သူမ်ားကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စံလဲြေနသူမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားသည္။

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခ်စ္တတ္ လြန္းသူမ်ားႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ႀကိမ္မဟုတ္ တစ္ႀကိမ္ ႀကံဳဖူးၾက ပါမည္။ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း မ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုကို ေဆြးေႏြးေနရာမွ စကားလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းၿပီး သူ႔အေၾကာင္းႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ကိစၥတစ္ခုကို ေဆြးေႏြး တတ္သည့္ မိတ္ေဆြ မ်ဳိး၊ ေနာက္ဆုံးေပၚ အေကာင္းဆံုး ဆိုသည့္ အရာရာမ်ား ကိုသာ ပိုင္ဆုိင္ထားေၾကာင္း ႂကြား၀ါတတ္သည့္ မိတ္ေဆြမ်ဳိး၊ မိသားစုမ်ား ထဲတြင္လည္း ကိုယ့္ ကိုယ္ကိုယ္ အေတာ္ဆံုး၊ အတတ္ဆံုး၊ အေခ်ာဆံုး အျဖစ္ မွတ္ယူတတ္သည့္ အိမ္သူ အိမ္သားမ်ဳိး စသည့္ လူ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳဖူး ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခ်စ္တတ္လြန္းသည္ မ်ားၾကားတြင္ ထင္ေပၚေအာင္ မေနတတ္ သူမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ ဒီလို စိတ္မ်ဳိးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ တခ်ဳိ႕က အလယ္အလတ္ေလာက္ရွိ ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အစြန္းေရာက္ၾက တာေပါ့ ဟု ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ တကၠသိုလ္မွ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခ်စ္တတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာအုပ္ ေရးသားခဲ့သူ ပါေမာကၡ ကိတ္သ္ ကမ့္ဘဲလ္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခ်စ္စိတ္၀င္ေနသူ မည္သူ ျဖစ္သည္ကို ခဲြျခားရန္ ခက္ခဲလွ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေန႔စဥ္ ေတြ႕ႀကံဳ ဆက္ဆံေနရ သူမ်ား ထဲမွ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ တုိက္ဆိုင္သူ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ခဲြထုတ္ၾကည့္ပါ။ ကိုယ့္ ခန္႔မွန္းခ်က္ အပ္က်မတ္က် မမွန္လွ်င္ေတာင္ အနည္းဆံုးေတာ့ စာဖတ္သူ အတြက္ ထိခိုက္မႈ မရွိေအာင္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေတြ႕ေတြ႕ခ်င္း သေဘာက်စရာ ေကာင္းတယ္
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခ်စ္တတ္ လြန္းသူမ်ားသည္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုမႈ တိုင္းတြင္ လူႀကိဳက္မ်ား ခံရတတ္ သူမ်ား ျဖစ္္ၾကသည္။ အလုပ္ အင္တာဗ်ဳးမ်ားတြင္ အမွတ္မ်ားမ်ား ရတတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ထင္ေပၚေအာင္ ေနတတ္သူမ်ားခ်ည္း မဟုတ္
ကုိယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခ်စ္တတ္လြန္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကဆုိ ၾကလွ်င္ ေနရာတကာတြင္ လူတြင္က်ယ္ လုပ္တတ္သူမ်ား၊ အသံ က်ယ္က်ယ္ႏွင့္ ေျပာတတ္သူမ်ားကို ေျပးျမင္တတ္ ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တိတ္တဆိတ္ ေနတတ္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ထိန္းထိန္း သိမ္းသိမ္း ေနတတ္သူ မ်ားလည္းရွိၾက ပါသည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခ်စ္တတ္လြန္းသူ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စားရွိ ေနေၾကာင္း အိုင္ယာ၀ါ ျပည္နယ္ တကၠသုိလ္ရွိ စိတ္ပညာဌာန တဲြဖက္ ပါေမာကၡ ဇလာတန္ ခရီဇန္က ေျပာသည္။ တစ္မ်ဳိးမွာ ႀကီးက်ယ္ လြန္းသူ၊ ကိုယ့္မွာရွိသည့္ တန္ဖိုးႀကီး ပစၥည္းမ်ားကို ႂကြား၀ါတတ္သူ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ တစ္မ်ဳိးမွာ ရွက္တတ္သူ၊ ပဲြတစ္ခုခု ရွိလွ်င္ ေနာက္ဆံုးမွာ ထုိင္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဂုဏ္ယူကာ အျခားသူမ်ား ကို စိတ္ထဲက ႐ႈတ္ခ် ေနတတ္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း သူကေျပာသည္။

ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း ျဖစ္ေနတတ္တယ္။
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခ်စ္တတ္လြန္း ျခင္းေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း ျဖစ္မလာ တတ္ေၾကာင္း ဆန္တီေယဂိုျပည္နယ္ တကၠသုိလ္မွ စိတ္ပညာ ပါေမာကၡ ယာန္းတြန္က ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ခ်စ္တတ္လြန္းသူ အမ်ားစုမွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ထင္ေပၚေအာင္ ေနတတ္လြန္း ေသာေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာကို မ်ားေသာ အားျဖင့္ ရတတ္ၾကသည္။ သူတို႔ေတြဟာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြ ျဖစ္မလာတတ္ ေသာ္လည္း ကုိယ့္ ကိုယ္ကုိယ္ အထင္ႀကီးေသာ စိတ္ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာကို ရရွိတတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း တြန္က ေျပာသည္။

စကားေျပာေနရင္း သူတုိ႔ အေၾကာင္းကို ေရာက္သြားေအာင္ ေျပာဆုိ တတ္တယ္
ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ခ်စ္တတ္လြန္းသူ တစ္ဦးအား ကိုယ့္မွာ ကင္ဆာရွိ ေနေၾကာင္း ေျပာဆုိေနရင္းမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခ်စ္တတ္လြန္း သူႀကီး၏ ကား အသစ္ေၾကာင္းကို ကိုယ္ပါ လိုက္ပါၿပီး ေျပာတတ္ သြားတတ္ေၾကာင္း ကမ္ဘဲလ္က ေျပာသည္။

နာမည္ေက်ာ္ ပုဂ္ၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ခင္မင္ေၾကာင္း ႂကြားတတ္တယ္
အဲလို လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္ အမႊန္းတင္တတ္႐ုံ သာမက အျခား နာမည္ႀကီး သူေတြနဲ႔ ခင္မင္ေနေၾကာင္း ကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုတတ္ ၾကေၾကာင္း ကမ့္ဘဲလ္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။ အဲလို လူေတြက ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ခ်ည္း ႂကြား၀ါ မေျပာတတ္ၾက။ သူတို႔ရဲ႕ ႐ႈံးနိမ့္မႈ ဇာတ္လမ္း ေတြကိုလည္း သူမ်ား သနားေအာင္ ေျပာတတ္ ဆိုတတ္ၾကသည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ခ်စ္တတ္လြန္း သူမ်ားသည္ ဇာတ္လမ္း တစ္ခုကို တစ္ႀကိမ္တည္း မေျပာတတ္ၾက၊ အႀကိမ္ႀကိမ္ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ေျပာဆုိတတ္ ၾကသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ လူေတြက သူတို႔ကို နားမလည္ၾကေၾကာင္း၊ သူတို႔ရဲ႕တန္ဖိုးကို နားမလည္ေၾကာင္း ေျပာတတ္ ဆုိတတ္ၾကသည္။

အေကာင္းလည္း ႀကိဳက္တတ္ၾကတယ္
ေစ်း၀ယ္ရ တာကို ေပ်ာ္သူမ်ား၊ ႐ုပ္၀ါဒ ဆန္လြန္းသူမ်ား အားလံုးကို ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ခ်စ္တတ္လြန္း သူမ်ားဟု ေျပာဆုိျခင္း မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ခ်စ္တတ္လြန္းသူမ်ား၏ အနက္ အထင္သာ အျမင္သာဆံုး လကၡဏာ တစ္ခုမွာ ေစ်း၀ယ္ရတာ ေပ်ာ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေစ်း၀ယ္လွ်င္လည္း သူတို႔ရဲ႕လူေနမႈ အဆင့္အတန္းကို ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ အေကာင္းဆံုး ပစၥည္းကိုမွ ေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူၾကေၾကာင္း တြန္က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေစ်း၀ယ္တာ ေပ်ာ္သည့္ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ခ်စ္တတ္လြန္းသူ တစ္ဦးက သူဘယ္လုိ ပစၥည္းေကာင္းေတြ ရလာသည္ကို ေျပာဆုိတတ္ ၾကၿပီး အဆင့္အတန္း ျမင့္တာကို ႏွစ္ၿခိဳက္သည့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ခ်စ္တတ္လြန္းသူ တစ္ဦးမွာမူ သူ၀ယ္သည့္ ပစၥည္းက အထက္တန္းလႊာ မ်ားၾကား  မည္မွ် တြင္က်ယ္ ေနသည္ကို ေျပာဆုိတတ္ၾကသည္။

အျပင္အဆင္က သူတို႔ အတြက္ အေရးအပါဆံုး
ကုိယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ခ်စ္တတ္လြန္း သူမ်ားသည္  အျခားလူမ်ား ထက္ေတာ့  ပိုၿပီး ဆဲြေဆာင္မႈ မရွိတတ္ၾကပါ။ သုိ႔ေသာ္ သူတို႔ရဲ႕ ႐ုပ္ပုိင္းဆိုင္ရာ အျပင္အဆင္ကို အေတာ့္ကို ဂ႐ုစိုက္ၾကသည္။ ႐ုပ္ပုိင္း အရ ပိုၿပီး စဲြေဆာင္မႈ ရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျပင္ဆင္ ၾကေၾကာင္း ပါေမာကၡ တြန္က ေျပာသည္။ ကုိယ့္ရဲ႕ ႐ုပ္ရည္ အျပင္အဆင္ကို ဂ႐ုစိုက္သူ တုိင္းေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ခ်စ္တတ္လြန္း သူမ်ား မဟုတ္ၾက ေသာ္လည္း လက္သည္း ေျခသည္း၊ ဆံပင္ ပုံစံ တို႔ကို အရမ္း ဂ႐ုစိုက္ျခင္းတုိ႔က ယင္းကဲ့သို႔ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ဳိး ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသေန တတ္သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ တြင္လည္း မိတ္ေဆြမ်ားစြာရွိ တတ္သည္။ သို႔ေသာ္ မလွေသာ မေကာင္းေသာ ပံုမ်ားကို မရွာပါႏွင့္ ေတြ႕မည္ မဟုတ္ပါ။ အဲဒီလို လူမ်ားသည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ဆဲြေဆာင္မႈ ရွိေသာ ပံုမ်ားကုိ တင္တတ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္လည္း အလြန္႔ အလြန္ပင္ ခံစားတတ္ ၾကေၾကာင္း ကမ့္ဘဲလ္က ေျပာသည္။

အေၾကာင္းျပခ်က္ က အဲဒီလို လူမ်ဳိးေတြရဲ႕ မဟာမိတ္ ျဖစ္တယ္
ကုိယ့္ကိုယ္ကိုယ္  ခ်စ္တတ္လြန္းသူမ်ား၏ ထင္ရွားေသာ လကၡဏာ တစ္ရပ္မွာ သူတုိ႔ကိုယ္သူတို႔က လဲြၿပီး အျခားသူ အားလံုးကို အျပစ္ပံုခ် တတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္း ျပခ်က္ေပးတဲ့ ေနရာမွာ အရမ္းေတာ္ၿပီး ကိုယ္ က်ဴးလြန္ေသာ အမွားမ်ားကို ၀န္ခံေလ့ မရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ကမ့္ဘဲလ္က ေျပာသည္။

အပ်က္အစီးေတြ အပံုလိုက္ ခ်န္ထားတတ္ ၾကတယ္
အဲဒီလို လူေတြရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ အလုပ္ အေတြ႕အႀကံဳ ေတြကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ မွင္နီေတြ ရဲေနတတ္သည္ကို ျမင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ကိုယ့္ ကိုယ္ကိုယ္ ခ်စ္တတ္လြန္းေသာ စီအီးအို တစ္ဦးကို ဥပမာေပး ပါမည္။ ကုမၸဏီ တစ္ခုကို သူတုိ႔ ဦးေဆာင္မည္။ ပ်က္စီးေအာင္ လုပ္မည္။ ၿပီးလွ်င္ အျခား အလုပ္တစ္ခုကို ေျပာင္းသြား တတ္သည္။ လူမႈ ဆက္ဆံေရး တြင္လည္း သစၥာ မရွိျခင္းက သူတို႔၏ လကၡဏာ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးႏွင့္ ခ်စ္ခင္ၿပီး မၾကာလိုက္ ေနာက္တစ္ေယာက္ကို ေျပာင္းခ်စ္ျပန္သည္။

အရာရာတိုင္းက ပုဂ္ၢိဳလ္ေရး ျဖစ္တယ္
ကိုယ့္ကိုယ္ကုိယ္ ခ်စ္တတ္လြန္းသူ မ်ား၏ အမူအက်င့္ တစ္ရပ္မွာ သူတုိ႔ လုပ္ေန ကိုင္ေန တာကို အသိအမွတ္ မျပဳတာမ်ဳိး၊ သူတို႔ လုပ္ခ်င္း တုိင္း လုပ္ခြင့္ မရတာမ်ဳိး ဆိုလွ်င္ မေက်မနပ္ျဖင့္ ေဒါသ ထြက္တတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဲဒီလို လူမ်ဳိးတစ္ဦး မႏွစ္ၿခိဳက္သည္ကို တစ္စံုတစ္ဦးက လုပ္မိလွ်င္ ယင္းလုပ္ရပ္မွာ သူ႔ကို ဆန္႔က်င္ၿပီးလုပ္တာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခ်စ္တတ္လြန္း သူက ယူဆတတ္သည္။သူ႔အျမင္ႏွင့္ မတူေသာ အရာရာတုိင္း မွာ သူ႔ကို ဆန္႔က်င္ေသာ အရာမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ယင္းကဲ့သို႔ လူမ်ဳိးေတြ ယူဆတတ္ ၾကေၾကာင္း ကမ့္ဘဲလ္က ေျပာသည္။

အဲဒီလုိ လူမ်ဳိးနဲ႔ ေျပလည္ရန္ ေျမႇာက္ပင့္ ေျပာမွ ျဖစ္ႏိုင္တယ္
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခ်စ္တတ္လြန္း သူမ်ားႏွင့္ အေကာင္းဆံုး ဆက္ဆံေရးမွာ အဆက္အသြယ္ ျဖတ္ၿပီး ေရွာင္ေနရန္သာ ျဖစ္သည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေနမ်ဳိး ဥပမာ မိသားစု၀င္ တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အထက္အရာရွိ ျဖစ္ေနပါက ေရွာင္ေျပးရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ သျဖင့္ ေျပလည္ သြားရန္ ေျမႇာက္ပင့္ေျပာ မွသာ ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသား ေတြက အမ်ဳိးသမီး ေတြထက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ပိုခ်စ္လြန္းတတ္ၾကတယ္
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခ်စ္တတ္လြန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ေထာင္စုႏွစ္ လူသားမ်ားက ေရွ႕က မ်ဳိးဆက္ထက္ ပိုမိုၾကေၾကာင္း တြန္က ေျပာသည္။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္း တစ္ခု သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စနစ္ တစ္ခုက အျခား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈ စနစ္ တစ္ခုထက္ ကုိယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ခ်စ္တတ္လြန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ပိုမိုသည္ မပိုမိုသည္ကို သိရွိရန္မွာ သုေတသန ျပဳမႈမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မွသာ ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္။

Credit : messenger

 ဤစာဖတ္သူမ်ားအားလံုးေပ်ာ္႐ြင္ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစလို႔ေ႐ႊခ်စ္သူမွဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးပါတယ္။

မွ်ေဝေပးျခင္းဟာလည္းေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲမို႔မွ်ေဝေပးပါေနာ္...
 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top