iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×


ေငြေၾကး ကို ေကာင္းေကာင္းစီမံေဆာင္ရြက္တတ္ဖို႕ဆိုတာ လူတိုင္းအတြက္ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္တဲ့ အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္အာရံု ေနာက္တတ္တဲ့ လူေတြ အတြက္ကေတာ့ ေငြေရးေၾကးေရး အေျခအေနေတြဆိုတာ ပိုလို႕ေတာင္ ရႈပ္ေထြးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီလူမႈေလာကတြင္ ေငြေၾကး အကန္႕အသတ္ ေတြနဲ႕ေဆးကုသစရိတ္ၾကီးမားျခင္း ဟာလည္း ေငြေၾကး ကို စီမံခန္႕ခြဲျပီး အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႕အတြက္ တကယ့္ကို စိန္ေခၚမႈၾကီး တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေငြေရးေၾကးေရးဖိအားေတြဟာ လူေတြအတြက္ တကယ့္ကို စိတ္ေသာကေရာက္ေစပါတယ္။ဒါေပမယ့္ မိမိတို႕ရဲ႕ ေငြေၾကးအအေျခအေနအေပၚမူတည္ျပီး ကိုင္တြယ္သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေနႏိုင္ဖို႕ေအာက္ေဖာ္ျပပါ နည္းလမ္းေတြ က အသံုးဝင္ႏိုင္ပါတယ္။

ေငြေၾကးသံုးစြဲျခင္း စီမံကိန္းကို ေရးဆြဲထားပါ။
တကယ္လို႕ သင္ဟာ မိမိတို႕ရဲ႕ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြ ၊ေဆြမ်ဳိးမိသားစုေတြ ဆီမွ ပိုက္ဆံေခ်းငွားသံုးစြဲရျပီး အေၾကြးေတြတင္ေနရတဲ့အထိ ေငြအထြက္မ်ားေနလ်င္ မိမိ ရဲ႕ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ စနစ္ကို ျပန္လည္သံု႕သပ္ျပီး ေငြေၾကးသံုးစြဲျခင္းဆိုင္ရာ စီမံကိန္းတစ္ခုကိုဆြဲလိုက္ပါ။ဒီလို စီမံကိန္း ဇယားတစ္ခုကို ေရးဆြဲလိုက္ျခင္းျဖင့္ ေနာက္ထပ္ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈအတြက္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈတြင္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳႏုိုင္ပါတယ္။

အဆင့္(၁)-မိမိတို႕ရဲ႕ ဝင္ေငြ ကို သိပါ။
မိမိ ရဲ႕ ဝင္ေငြ အေနအထားကုိ သိျပီး ဘယ္ေလာက္ အတို္င္းအတာထိ သံုးလုိ႕ရမလဲဆိုတာ အေသအခ်ာသိထားဖို႕လိုပါတယ္။ တကယ္လို႕ သင္ဟာ ပံုမွန္္ လစာဝင္ေငြရိွတဲ့ အစိုးရဝန္ထမ္း ၊ ကုမၼဏီဝန္ထမ္းေတြ ျဖစ္ေနခဲ့လ်င္ သင့္အေနနဲ႕ ဒီအခ်က္ကို ပိုမိုသိရိွထားဖို႕လိုပါတယ္။တကယ္လို႕ သင္ဟာ နာရီအပိုင္းအျခားျဖင့္ လုပ္အားခရတဲ့သူ ၊ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ္ပို္င္လုပ္ငန္းလုပ္ေနသူျဖစ္ေနခဲ့လ်င္ေတာ့ သင္ဟာ ပ်မ္းမ် အားျဖင့္ မိမိရဲ႕ ဝင္ေငြပမာဏ အေနအထားကို တြက္ခ်က္ထားဖို႕လိုပါတယ္။

အဆင့္(၂) မိမိ ရဲ႕ပံုမွန္အသံုးစရိတ္ကို သိပါ။
မိမိတြင္ ပံုမွန္ေပးစရာရိွတဲ့ အသံုးစရိတ္အားလံုးကုိစဥ္းစားလိုက္ပါ။ျပီးေတာ့ အရင္လ က သံုးစြဲခဲ့တာေတြ ကုိ အမွတ္ရပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာ အသံုးစရိတ္ေတြျဖစ္တဲ့ အိမ္ငွားခေတြ လိုမ်ဳိး က တစ္သတ္မတ္တည္း ျဖစ္ေနတဲ့ ပံုမွန္ကုန္က်စရိတ္မ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ အျခားအသံုးစရိတ္လိုမ်ဳိး က မိမိသံုးစြဲခဲ့တဲ့ အသံုးအစြဲအေပၚ အေျခခံျပီး မ်ားျပားႏိုင္ပါတယ္။မိမိတို႕ရဲ႕ ပံုမွန္ အသံုးစရိတ္ေတြထဲမွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အသံုးစရိတ္ေတြက မရိွမျဖစ္ပါဝင္ေနပါလိမ့္မယ္။

အိမ္လခ
အေထြေထြအသံုးစရိတ္္ ( ဥပမာ- တယ္လီဖုန္း ခ၊ အင္တာနက္ခ ၊ေရဖိုး၊ မီးဖိုး၊ အမိႈက္ခ)
စားေသာက္ကုန္
အာမခံေၾကး
ေဆးဝါး
သြားလာကုန္က်စရိတ္
ေဆးကုသကုန္က်စရိတ္
အားလပ္ခ်ိန္ မွာ အပန္းေျဖသြားလာဖို႕စရိတ္
တစ္ကိုယ္ေရတစ္ကာယ အသံုးစရိတ္
အေၾကြးဆပ္ဖို႕ေငြေၾကး
ကေလးေက်ာင္းစရိတ္
အဆင့္ (၃) ဒီအခ်က္အလက္ေတြ ကို အသံုးျပဳျပီး ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈႏႈန္းထား ဇယားတစ္ခု ေရးဆြဲထားပါ။

ဒီလို အသံုးစရိတ္ဆိုင္ရာ ဇယားတစ္ခု ေရးဆြဲထားျခင္းဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ထိေရာက္မႈရိွေစပါတယ္။

အဆင့္(၄) ေန႕စဥ္အသံုးစရိတ္ကုိ သိေအာင္လုပ္ပါ။
ဘယ္ေလာက္ဘဲ မိမိ တို႕မွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ စီမံကိန္းဇယားေတြ ဆြဲထားပါေစ လူေတြမွာ အမ်ားအားျဖင့္ အျမဲတမ္း အပိုဝယ္စရာဆိုတာ ၾကံဳတတ္ၾကရပါတယ္။ ဥပမာ ကားဆီျပတ္သြားလို႕ ဆီထည့္ရတာေတြ ၊ ဖိနပ္ျပတ္သြားလို႕ ဖိနပ္အသစ္ဝယ္ရတာေတြ၊ လမ္းေလ်ာက္သြားေနရင္း စတိုးဆို္င္ေရွ႕ ျဖတ္ေလ်ာက္မိတဲ့အခါ လမ္းၾကံဳေကာ္ဖီ ဝင္ဝယ္မိတာမ်ဳိး နဲ႕ မေမ်ာ္လင့္ဘဲ ကုန္က်ရတဲ့ စရိတ္ေတြရိွတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စိတ္အလိုလိုက္ျပီး အၾကိဳက္ေတြ႕တိုင္း ဝယ္ယူျခင္း ကလည္း ရိွေနတတ္သလို ဒါေတြဟာ ဆုေတြယူေနသလို ေပ်ာ္စရာေကာင္းေပမယ့္္
ပံုမွန္ဝယ္ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ဒါဟာ မိမိတို႕ရဲ႕ ဘဏၭာေရး ကို ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ မိမိတို႕ရဲ႕ ေန႕စဥ္အသံုးစရိတ္ကုိ သိရိွျပီး မ်တစြာ သံုးစြဲတတ္ဖို႕လိုပါတယ္။ဥပမာ – မလိုအပ္ဘဲ မဝယ္ယူဘဲ တကယ္လိုအပ္လို႕ ဝယ္ယူတာမ်ဳိး ျဖစ္ဖို႕လိုပါတယ္။

တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ အကူအညီရယူပါ။
တကယ္လို႕ သင့္မွာ မိမိရဲ႕ ေငြေၾကးအေပၚ ပံုမွန္စံမံခန္႕ခြဲျခင္းျဖင့္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ ရိွေနေပမယ့္ သင့္မွာ အခက္အခဲ တစ္စံုတစ္ရာ ရိွေနခဲ့လ်င္ မိမိတို႕ရဲ႕ ရင္းႏွီးယံုၾကည္ရာ မိသားစုဝင္ေတြ၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြဆီမွာ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းျခင္းျဖင့္ အကူအညီရယူပါ။သင့္ရဲ႕ မိတ္ေဆြ ၊ မိသားစုဝင္ေတြ က သင့္ရဲ႕ သံုးစြဲမႈ အေနအထားကို ၾကည့္ျပီး ဘယ္ဟာ ကျဖင့္ တကယ့္သံုးသင့္တယ္၊မသံုးသင့္ဘူးဆိုတာ ေထာက္ျပအၾကံျပဳုျခင္းျဖင့္ အကူအညီ ရႏိုင္ပါတယ္။

ေငြေၾကး ကို ဘယ္လိုစုေဆာင္းႏိုင္ၾကမလဲ ။
သင္ဟာ တစ္ေန႕အသံုးစရိတ္ကို တစ္ေန႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ရရိွလာတာနဲ႕တစ္ျပိဳင္နက္ ေငြေၾကးကိုစုေဆာာင္းဖို႕အစီအစဥ္ ဇယားတစ္ခု ကို ေရးဆြဲဖို႕လိုလာျပီ။ ဥပမာ – DVD စက္တစ္လံုးကုိ ဝယ္ယူဖို႕အတြက္ ေငြစုေဆာင္းထားျခင္း ၊အားလပ္ရက္မွာ ခရီးထြက္ဖို႕အတြက္ ေငြေၾကးစုေဆာင္းတာမ်ဳိး ၊ မိမိ တို႕ရဲ႕ ကေလးေတြ ကို ေက်ာင္းသို႕ပုိ႕ေပးျပီး ေရရွည္စီမံကိန္းတစ္ခုအေနနဲ႕ပညာေရးမွာ ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံဖို႕အတြက္ ေငြေၾကးစုေဆာင္းျခင္း ၊ ပင္စင္အနားယူတဲ့အခါ သံုးစြဲဖို႕ ေငြေၾကးစုေဆာင္းျခင္း။ဒါေတြဟာ ေငြေၾကးတစ္ခုကုိအလံုအေလာက္ရရိွဖို႕အတြက္ အခ်ိန္ယူျပီးစုေဆာင္းျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေငြေၾကးတစ္ခု ကို ဘယ္လို စုေဆာင္းရမလဲဆိုတဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္ အခ်ဳိ႕ကုိ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

နည္းနည္းေလးစီ စုေဆာင္းသြားပါ။- တစ္ၾကိမ္မွာ နည္းနည္းေလးစီ ေငြစုေဆာင္းသြားျခင္း ဟာ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈနည္းစြာနဲ႕ ပန္းတိုင္သို႕ ေရာက္ရိွႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႕ သင္ဟာ DVD စက္တစ္လံုး ကုိ ေဒၚလာ ၁၂၀ ႏွင့္ ဝယ္ယူခ်င္တယ္ဆိုပါစို႕။ ဒါဟာ သင့္ရဲ႕ လစဥ္ အသံုးစရိတ္ထဲမွ တစ္လံုးတစ္ခဲထြက္သြားႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၾကိဳတင္ျပီး ပံုမွန္ နည္းနည္းစီ စုေဆာင္းထားျခင္း ျဖင့္ တစ္ခါတည္း တစ္နင့္တစ္ပိုးကုန္က်သြားမယ့္ အေျခအေနမ်ဳးိကုိ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါတယ္။

ဘဏ္အေကာင့္တစ္ခုဖြင့္ထားပါ။-သင့္ရဲ႕ေငြေၾကးေတြကို ဘဏ္မွာသိမ္းထားလိုလ်င္ ဘဏ္အေကာင့္ တစ္ခုဖြင့္ထားလိုက္ပါ။ဥပမာ တစ္လကိုပံုမွန္ အေနနဲ႕ ၁ဝ ေဒၚလာစီ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး စုေဆာင္းထားျခင္းျဖင့္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္လာတဲ့အခါ ေဒၚလာ ၂၅၀ စုေဆာင္းျပီးသြားျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။သင့္အေနနဲ႕ တစ္လကို ၁၀ ေဒၚလာစုေဆာင္းရျခင္းအေပၚ ခံစားခ်က္သက္ေရာက္မႈ မရိွေပမယ့္ ၂ ႏွစ္အၾကာမွာ စုေဆာင္းသြားမိတဲ့ ေငြေၾကးပမာဏအေပၚတြင္ေတာ့ သက္ေရာက္မႈ အမ်ားၾကီး ရရိွမွာပါ။

မိမိကိုယ္တို္င္မွ သေဘာတူၾကည္ျဖဴစြာလုပ္ေဆာင္ပါ။- ေငြေၾကး သံုးစြဲျခင္း ႏွင့္ ေငြေၾကး စုေဆာင္းျခင္းတို႕ကို မ်တေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ သင့္ရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးကုိေပ်ာ္ရႊင္ေစဖို႕ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ ဥပမာ ေန႕တိုင္း သင္ဟာ ေဆာ္ဒါတစ္ခြက္ ေသာက္တယ္ဆိုလ်င္ သင့္ရဲ႕ဝင္ေငြထဲ က ေလးပံုတစ္ပံု ကို သင့္ရဲ႕ ဘဏ္အေကာင့္ထဲ ကိုသြင္းလိုက္ပါ။ေန႕တိုင္း ေရခဲမုန္႕စားျဖစ္တယ္ဆိုလ်င္ ေရခဲမုန္႕တန္ဖိုးႏွင့္ ပမာဏတူတဲ့ ေငြေၾကး ကုိ ဘဏ္အေကာင့္ထဲသို႕ထည့္လိုက္ပါ။

မေမ်ာ္လင့္ဘဲရရိွလာတဲ့ေငြေၾကး။-မေမ်ာ္လင့္ဘဲ ထီေပါက္သလိုမ်ိဳးေငြေတြဝင္လာခဲ့လ်င္ ၊ ဒါမွမဟုတ္ အေမြေတြရရိွလာတာမ်ဳိး ၾကံဳလာခဲ့လ်င္ ဒီလိုေငြေၾကးမ်ဳိးကို မွန္ကန္စြာျဖင့္လြတ္လြတ္လပ္လပ္သံုးစြဲႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႕ ဒီေငြေၾကးေတြကုိ ပါ သင္က စုေဆာင္းထားခ်င္တယ္ဆိုလ်င္ေတာ့ ဒါဟာ သင့္အတြက္ ပန္းတိုင္သို႕ အျမန္ေရာက္ေစဖို႕နည္းလမ္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။

Credit : Yangon Life

 ဤစာဖတ္သူမ်ားအားလံုးစိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြရရွိႏိုင္ပါေစလို႔ေ႐ႊခ်စ္သူမွဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးပါတယ္။

မွ်ေဝေပးျခင္းဟာလည္းေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲမို႔ မွ်ေဝေပးပါေနာ္...
 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top