iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×လူတစ္ေယာက္မွာ အဟာရဓါတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေနအထိုင္မွားယြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ေသာ္လည္း ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကိုမၾကာခဏ ခံစားရေလ့ရွိပါတယ္။ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈအမ်ားစုဟာ အဟာရဓါတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းေၾကာင့္အမ်ားစုက ယူဆထားတတ္ၾကၿပီး မိမိတို႔ႏွင့္ကိုက္ညီမယ္လို႔ထင္တဲ့အားေဆးႏွင့္ ျဖည့္စြက္စာမ်ားကို စားေသာက္ျခင္းက မိမိအေနျဖင့္ အေနထိုင္မွားယြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈမ်ားခံစားေနရသူျဖစ္ပါက ရည္ရွည္မွာက်န္းမာေရးအတြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ကိုလည္း သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျပဳမၾကာခဏခံစားရျခင္းဟာ လူတစ္ေယာက္အတြက္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြန္အားမ်ားက်ဆံုးေစ ရံုသာမက၊ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြန္အားမ်ားကိုလည္း က်ဆင္းေစၿပီး တိုးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈ၊ စဥ္စားဆံုးျဖတ္ႏိုင္မ်ား က်ဆင္းၿပီး စိတ္ဖိအားမ်ားကိုပါျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တာေၾကာင့္ အေသးမႊားက်န္းမာေရးျပသနာအျဖစ္ မွတ္ယူထားလို႔မျဖစ္ပါဘူး။ အခ်ိဳ႕ေသာ မိမိတို႔ထင္မွတ္မထားသည့္ အေလ့အက်င့္မ်ားက မိမိကိုအျမဲတမ္းပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တာေၾကာင့္ မည္သည့္အေလ့အက်င့္မ်ိဳးေတြကိုေရွာင္ရွားရမယ္ ဆိုတာကို NewsWAtch ဂ်ာနယ္ပရိတ္သတ္မ်ားသိရွိထားမယ္ဆိုရင္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကင္းေဝးသူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၾကမွာပါ။

က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး သြက္လက္ထက္ျမက္သည့္ လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ အေနထိုင္အစားေသာက္ ၂ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ဆင္ျခင္ထိန္းသိမ္းရမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ မိမိအေနျဖင့္ သတိမျပဳမိႏိုင္ေသာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကို မၾကာခဏခံစားရေစသည့္ အေလ့က်င့္ဆိုးမ်ားကို ယခုတစ္ပါတ္ NewsWatch ဂ်ာနယ္ရဲ႕ က်န္းမာေရးႏွင္ အလွအပ က႑ကေနေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

အိပ္ေရးပ်က္ျခင္း
ယေန႔ေခတ္မွာ အသက္ရြယ္၊ က်ား မ မေရြး အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းဆိုသည့္ အေလ့က်င့္ဆိုးကို အမွတ္မထင္ခံစားေနၾကရပါတယ္။ ေသခ်ာသည့္အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းေရာဂါကိုခံစားေနရသူအမ်ားစုဟာ ၎တို႔အေနျဖင့္ သတိျပဳမိျခင္း မရွိပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ယေန႔ေခတ္ ေရစီးေၾကာင္းအရ လူအမ်ားစုဟာ အင္တာနက္၊ တီဗီ တို႔ရဲ႕ေက်းကြ်န္အျဖစ္ သတိမျပဳမိေအာင္ပင္ေရာက္ရွိလ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းဟာ လူတစ္ေယာက္ကို ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာသာမက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပါ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တာေၾကာင့္ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းဆိုသည့္ အေလ့က်င့္ဆိုးကိုေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕စည္းမ်ားရဲ႕ စာတမ္းျပဳစုထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ အရြယ္ေရာက္ၿပီးလူတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ရက္မွာ အနည္းဆံုး ၇ နာရီခန္႔ အိပ္စက္ သင့္တယ္လို႔ထုတ္ျပန္ထားၾကပါတယ္။

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မွာေၾကာင့္၍ ေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္ျခင္း
လူအမ်ားစုဟာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈမ်ားခံစားရမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းကိုေရွာင္ရွားျခင္းဆိုတဲ့ အေလ့က်င့္ဆိုးကိုျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ လူကိုအားအင္ေတြျပန္လည္ျဖစ္ထြန္းေစသည့္ အေလ့က်င့္ေကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ တကၠသိုလ္ကျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ေလ့လာမႈအရ တစ္ပတ္လွ်င္ ၃ ရက္၊ တစ္ရက္လွ်င္ မိနစ္ ၂၀ ခန္႔ ေလ့က်င့္ျပဳလုပ္သည့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတစ္ဦးဟာ ရက္သတၱပတ္ ၆ ပတ္ခန္႔အၾကာတြင္ အျခားေသာ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းမရွိသည့္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူတစ္ဦးႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက က်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး ပင္ပန္းမႈဒါဏ္ကို ပိုမိုခံႏိုင္ရည္ရွိသည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို သက္ေသျပထားပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းပံုမွန္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းဟာ လူတစ္ေယာက္၏ ႏွလံုးၾကြက္သားမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစၿပီး ေအာက္ဆီဂ်င္ႏွင့္ အဟာရဓါတ္မ်ားကို ခႏၶာကိုယ္၏ တစ္သွ်ဴးမ်ားထံသုိ႔ ပိုမိုထိေရာက္စြာ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။

ေရလံုေလာက္စြာ မေသာက္ျခင္း
အခ်ိဳ႕ေသာ ရံုးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအမ်ားစုဟာ မိမိတို႔သြားေရာက္ရတဲ့ခရီးဟာ အလြန္ေဝးကြာလြန္းၿပီး လိုင္းကားမ်ားတိုးစီးရျခင္းအစရွိတဲ့ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ေသာက္ေရဘူးကိုသယ္ေဆာင္ၾကရန္ ဝန္ေလးလ်က္ရွိၿပီး လူတစ္ေယာက္အတြက္လိုအပ္သည့္ ေသာက္ေရပမာဏကိုေသာက္သံုးဖုိ႔ရန္ ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိၾကပါတယ္။ ေရဓါတ္ခန္းေျခာက္မႈ (Dehydrated) ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းတို႔ဟာ တိုက္ရိုက္နီးပါးဆက္သြယ္မႈရွိတာေၾကာင့္ ေရကိုလံုေလာက္စြာ မေသာက္သည့္ အက်င့္ဆိုးကိုဖယ္ေဖ်ာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေရဓါတ္ခမ္းေျခာက္ျခင္း (Dehydrated) ျဖစ္ျခင္းဟာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေသြး၏ထုတည္ကို ေလ်ာ့က်ေစတာေၾကာင့္ ႏွလံုးမွ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းေသြးလွည့္ပတ္ဖုိ႔ရန္အတြက္လုပ္ေဆာင္မႈကိုေလ်ာ့ေစတာေၾကာင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

သံဓါတ္လံုေလာက္စြာ မစားျခင္း
လူတစ္ေယာက္မွာ သံဓါတ္ေလ်ာ့က်လာၿပီဆိုုရင္ ေလးလံထိုင္းမိႈင္းျခင္း၊ ကတိကေအာက္ျဖစ္ျခင္း၊ အားနည္းျခင္းႏွင့္ အာရံုစူးစိုက္မႈမျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း မ်ားျဖစ္ေစႏိုင္တာေၾကာင့္ မိမိတို႔စားေသာက္ေနတဲ့ အစားေသာက္ေတြထဲမွာ သံဓါတ္ပါဝင္မႈနည္းပါးျခင္းကို ဂရုမစိုက္သည့္ အေလ့က်င့္ဆိုးကို ေရွာင္ရွားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကၠဆက္ က်န္းမာေရး ဌာနမွ ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ေဂ့ါဆန္ ၏ေျပာၾကားခ်က္အရ သံဓါတ္နည္းပါးမႈဟာ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ တစ္သွ်ဴးေတြဆီသို႔ ေအာက္ဆီဂ်င္ေရာက္ရွိမႈနည္းပါးျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး လူကို ပင္ပန္းေစပါတယ္ ဟုသိရသည္။ သံဓါတ္ၾကြယ္၀ဖုိ႔ရန္အတြက အဆီနည္းေသာ အမဲသား၊ ေျမပဲ၊ တို႔ဟူး၊ ဥမ်ားႏွင့္ အစိမ္းရင့္ေရာင္ရွိ အရြက္မ်ားကို ဗိုက္တာမင္စီဓါတ္ ႀကြယ္ဝေသာအစားစာမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္စားေသာက္ဖုိ႔ အႀကံျပဳလုိက္ပါတယ္။

မနက္စာ မစားျခင္း
မနက္စာ မစားျခင္းဆိုသည့္ အက်င့္ဆိုးဟာလည္း ယေန႔ေခတ္ လူအမ်ားစုမွာျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိတဲ့ လူကိုပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈဒါကို ေလ်ာ့က်ေစတဲ့ အက်င့္ဆိုးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ညဘက္မွာစားေသာက္ခဲ့တဲ့အစားေသာက္မ်ားဟာ လူတစ္ေယာက္အိပ္စက္ေနခ်ိန္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းေသြားသားလွည့္ပတ္ဖုိ႔ႏွင့္ ေအာက္ဆီေတြျဖန္႔ေဝဖို႔အတြက္ အသံုးျပဳပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မနက္ဘက္အိပ္ယာမွ ႏိုးထခ်ိန္မွာ ခႏၶာကုိယ္အတြက္လိုအပ္သည့္ အဟာရဓါတ္မ်ားကိုေပးအပ္ႏိုင္ဖုုိ႔ရန္အတြက္ မနက္စာႏွင့္ျဖည့္တင္းေပးရပါတယ္။ သင့္အေနျဖင့္ မနက္စာကို စားေသာက္ရန္အတြက္ပ်က္ကြက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္ေန႔လံုး ေလးလံထံုထိုင္းျခင္း ကိုခံစားရေစႏိုင္ပါတယ္။ မနက္စာအျဖစ္ စားေသာက္ေသာအစားစာမ်ားတြင္လည္း အမွ်င္ဓါတ္၊ အသားဓါတ္ႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ေကာင္းမြန္ေသာ အဆီမ်ားကို စားေသာက္သင့္ပါတယ္။

Credit : NewsWatch

ဤစာဖတ္သူမ်ားအားလံုးက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစလို႔ေ႐ႊခ်စ္သူမွဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးပါတယ္။

မွ်ေဝေပးျခင္းဟာလည္းေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲမို႔ မွ်ေဝေပးပါေနာ္...


 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top