iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×

”လူတစ္ဦးစီ၏ ေသြးအမ်ဳိးအစားသည္ ထုိသူ၏ စိတ္ေန သေဘာထားႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး တို႔ကို သိပၸံ နည္းက်စြာ တိတိက်က် ၫႊန္ျပေနပါသည္” ဟု ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ ေသြးအုပ္စု အမ်ဳိးအစား သုေတသန သိပၸံ၏ ဌာနမွဴး ”တိုရွီတာကာႏိုမီ” ဆိုသူက ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။

သူသည္ ေသြးအမ်ဳိးအစား ပိုင္ရွင္ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး တို႔ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာသုေတသန ျပဳခဲ့သူ ျဖစ္ရာ သူ၏ အယူအဆမွာ မ်ားစြာ လက္ခံႏုိင္စရာ ရွိသည္။
အေျခခံ စိတ္ေနသေဘာထား
လူတို႔သည္ ေအ၊ ဘီ၊ ေအဘီႏွင့္ အို ဟူ၍ေသြးအမ်ဳိးအစား ေလးမ်ဳိး ရွိသည္။
မိမိ၏ ေသြးအမ်ဳိးအစား အလိုက္ ရွိၾကေသာ အေျခခံ စိတ္ေန သေဘာထား မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။ ဘဝေပး အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ၊ ပတ္ဝန္းက်င္အရ အနည္းႏွင့္ အမ်ားသာ ကြာျခား တတ္ၾကသည္။

အိုေသြးပိုင္ရွင္ တို႔သည္ လြန္စြာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တိတိက်က် ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္တတ္သူမ်ား ျဖစ္၍ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမား ထားတတ္ကာ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဆာင္ရြက္ တတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္။

ေအေသြး ပိုင္ရွင္တို႔သည္ စိတ္လႈပ္ရွားလြယ္၊ စိတ္ထိခုိက္လြယ္၍ ေဝဖန္ ခံႏုိင္မူ စြမ္းရည္နည္းသည္။ ဘီေသြး ပိုင္ရွင္တို႔သည္ မိမိတို႔ စိတ္ခ်မ္းသာသလို ေနထိုင္ျပဳမူ တတ္ၾကသည္။ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ မခံယူလုိဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနလိုစိတ္ ျပင္းျပသူမ်ား ျဖစ္၏။ ေအဘီေသြး ပုိင္ရွင္တို႔သည္ ေအႏွင့္အုိ ေသြးပိုင္ရွင္တုိ႔၏ ၾကား ျဖစ္၏။အရာရာကို မွ်မွ်တတ ေဝဖန္ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္တတ္ၾက၏။ မိမိသေဘာဆႏၵ သက္သက္ကို မၾကည့္ဘဲ အမ်ား၏ သေဘာဆႏၵအရ ေဆာင္ရြက္ေလ့ ရွိၾကသည္။

ေငြေၾကးရွာေဖြသံုးစြဲျခင္း

ေငြေၾကးရွာေဖြ သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေသြးအမ်ဳိးအစား အလုိက္ မည္သို႔ဆႏၵ ရွိတတ္သည္၊ မည္သို႔ ဆင္ျခင္သင့္သည္ကို အႀကံေပး လမ္းၫႊန္ထားသည္။
အုိေသြးပုိင္ရွင္ တုိ႔သည္ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္လွ်င္ ေနာက္ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးႀကီးသို႔ ေျခလွမ္း ျပင္တတ္ၾကသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ အတိုင္း မျဖစ္မေန ေငြရွာရာ၌ ေလာင္းကစားျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုိကဲ့သို႔ ဆန္ဆန္ ျပဳမူရသည္ကို လုပ္ေဆာင္ တတ္ၾကသည္။
ယင္းတို႔ အေနျဖင့္ ထုိအခ်က္မ်ားကို ဆင္ျခင္ၿပီး တစ္ဖက္စြန္း မေရာက္ေစရန္၊မလြန္ကဲေစရန္ သတိျပဳ သင့္ေပသည္။ ေအေသြး ပိုင္ရွင္တို႔သည္ ေငြအသံုး လြယ္တတ္သည္။ အိုေသြးပိုင္ရွင္ တုိ႔ကဲ့သို႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရွာေဖြ စုေဆာင္းျခင္း ျပဳေလ့ မရွိၾက။
ယင္းတို႔အေနျဖင့္ ေငြကိုႀကိဳတင္ စုေဆာင္းထားေသာ အေလ့အက်င့္ ေမြးျမဴသင့္သည္။ ဘီေသြးပိုင္ရွင္ တို႔သည္ ေငြသံုးစြဲပံု ႏွစ္မ်ဳိး ရွိတတ္ၾကသည္။ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ရာ ကိစၥအတြက္ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းအတြက္ ဆုိလွ်င္ ေငြမည္မွ် ကုန္ပါေစ၊ ႏွေျမာတြန္႔တိုျခင္း မရွိၾကဘဲ မိမိအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ မေပးႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အတြက္မူ ေငြကုန္ခံရန္ လြန္စြာ တြန္႔တိုတတ္ၾကသည္။ ထုိသူမ်ား အေနျဖင့္ မွ်မွ်တတ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္၍ ေငြသံုးစြဲတတ္ရန္ လုိသည္။ ေအဘီေသြး ပိုင္ရွင္တို႔သည္ ေဝငွသံုးရာတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေအးေအးေဆးေဆး ခ်င့္ခ်ိန္သံုးေလ့ ရွိၾကသည္။

အခ်စ္ေရး

ေသြးအုပ္စု အမ်ဳိးအစားအလိုက္ အေျခခံ၍ မိမိခ်စ္သူကို ေရြးခ်ယ္ရန္ မလိုပါ။ မိမိ ေမတၱာသက္ဝင္ ခ်စ္ခင္သူ၏ အခ်စ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခခံ စိတ္ေန သေဘာထားကို သိထားပါက သူႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ အခ်စ္ေရး ေရရွည္ခုိင္ၿမဲကာ သာယာေျဖာင့္ျဖဴး ႏုိင္ရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
အိုေသြးပိုင္ရွင္ တို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို မိမိ အခ်စ္ႀကီးသည္။ အစြဲအလမ္း ႀကီးလြန္းသည္ဟု ထင္တတ္ၾကေသာ္လည္း အမွန္မွာ ထုိေလာက္ မဟုတ္ပါ။ ခ်စ္သူႏွင့္ ခြဲခြာခဲ့ရလွ်င္ မၾကာခင္ ေျဖေဖ်ာက္ႏိုင္ ပါလိမ့္မည္။ ေအေသြးပိုင္ရွင္ တို႔သည္ အခ်စ္ႀကီး တတ္သူမ်ား ျဖစ္၏။ တစ္ေယာက္ဆို တစ္ေယာက္ စြဲစြဲလမ္းလမ္း ျဖစ္တတ္ၾက၏။ ခ်စ္သူႏွင့္ ခြဲရၿပီ ဆိုလွ်င္ အျခားသူမ်ားထက္ ပို၍ ခံစားရေလ့ရွိ၏။

ဘီေသြးပိုင္ရွင္ တို႔သည္ တစ္ခါတစ္ရံ အခ်စ္ကို ေပါ့ေပါ့ဆဆ သေဘာထား တတ္ၾက၏။ မိမိကုိယ္ မိမိသာ ပိုမိုခင္တြယ္တတ္ ဦးစားေပးတတ္ သျဖင့္ ခ်စ္သူ၏ ၿငီးေငြ႕ျခင္းကို ခံရတတ္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ဳိးကို ဘီေသြးပိုင္ရွင္တို႔ ဆင္ျခင္သင့္သည္။ ေအဘီေသြး ပိုင္ရွင္တို႔သည္ အခ်စ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္ မက္လြန္းသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ အေျခအေန မွန္ႏွင့္ ကင္းကြာ ေနတတ္ၾက၏။ ထိုအခ်က္ကို ဆင္ျခင္ သတိျပဳသင့္သည္။

ဤသည္တို႔မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မွန္ကန္ၾက၍ ထိုေသြးအုပ္စု ဝင္တိုင္း ထိုသို႔ ျဖစ္ရမည္ဟု ပံုေသကားခ်ပ္ တစ္ယူသန္ စြဲမွတ္ၿပီး ဆက္ဆံၾကရန္ မလိုပါ။
ျဖစ္တတ္သည့္ သေဘာကိုသာ တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။


Credit: ျမ၀တီ

ဤစာဖတ္သူမ်ားအားလံုးခ်စ္ေသာသူနွင့္ရိုးေျမက်ေပါင္းဖက္နိုင္ပါေစလို႔ေရႊခ်စ္သူမွဆုေတာင္းေမတၱာ
ပို႔သေပးပါတယ္။

မွ်ေဝေပးျခင္းဟာလည္းေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲမို႔ မွ်ေဝေပးပါေနာ္...
 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top