iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×အမ်ိဳးသမိီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေျခေထာက္အနာအဆာကင္းရွင္းေအာင္ပံုမွန္ကုသမႈက သင့္ကိုယ္ကိုသင္ေက်နပ္ေစျပီး ဘ၀ကိုေပ်ာ္ရႊင္နုိင္ဖို႔ နည္းလမ္းေကာငး္ျဖစ္ပါတယ္။
ေသေသခ်ာခ်ာဂရုမစိုက္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ဆလြန္းအလွျပင္ခန္းေတြရဲ႕ မသန္႔ရွင္းမႈေၾကာင့္ ကူးစက္ပိုးေတြ၀င္နုိင္ပါတယ္။

ေျခေထာက္အနာအဆာကင္းရွင္းေအာင္ပံုမွန္ကုသမႈအျပီး ဆရာ၀န္နဲ႔သြားျပဖို႔အ လုိမရွိဘူးဆုိရင္ ေအာက္ပါစိတ္ခ်ရတဲ့ေဘးကင္းတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို အသံုးျပဳဖို႔လုိပါတယ္။

သင့္ေျခသလံုးေမြးေတြကို ရိတ္သင္ျခင္းမျပဳပါနဲ႔။

အလွျပင္ခန္းကိုသြားျပီး ေျခေထာက္အနာအဆာကင္းရွင္းေအာင္ပံုမွန္ကုသမႈခံယူဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္ဆုိရင္ ကုသမႈမခံယူခင္၂၄နွစ္နာရီအတြင္း သင့္ေျခသလံုး နဲ႔ေျခေထာက္ေတြကို အေမြးရိတ္သင္ျခင္း၊ အေမြးခြ်တ္ခရင္မ္၊ ဖေယာင္းအသံုးျပဳျခင္းေတြ မလုပ္သင့္ပါဘူး။

 ေျခသလံုးေျခေထာက္အေမြးေတြဖယ္ျခင္းျဖင့္ သင္မသိနုိင္တဲ့သိမ္ေမြ႔တဲ့ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာေတြ ရသြားနုိင္ပါတယ္။ ထုိ႔ေနာက္  ေျခေထာက္အနာအဆာ ကင္းရွင္းေအာင္ပံုမွန္ကုသ မႈခံယူတဲ့အခါမွာ ဘတ္တီးရီးယား၊ မႈိပိုးေတြက ထုိအေပါက္ငယ္ေလးေတြကတစ္ဆင့္ သင့္ကိုယ္အတြင္း၀င္ေရာက္လာနုိ္င္ပါတယ္။

ကူးစက္ေရာဂါေတြ၀င္လာနုိ္င္တယ္လုိ႔ ဆိုလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေျခေထာက္ အနာအဆာကင္းရွင္းေအာင္ပံုမွန္ကုသမႈအတြက္  ကုိယ္ပိုင္ကိရိယာမ်ားယူေဆာင္သြားပါ။
ကုသမႈမွာအသံုးျပဳတဲ့ကိရိယာတန္ဆာပလာေတြကို ပိုးမသတ္ထားဘူး၊ ေသခ်ာသန္႔စင္ျခင္း မျပဳထားဘူးဆုိရင္ လူတစ္ေယာက္မွတစ္ေယာက္ဆိိီ ဘတ္တီးရီးယားမႈိပိုးေတြ အလြယ္တ ကူကူးစက္ပ်ံ႔နွ႔႔ံသြားနုိင္ပါတယ္။

ကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ ကိုယ္ပိုင္ကိရိယာတန္ဆာပလာေတြကို ျပင္ဆင္ယူေဆာင္ သြားသင့္ပါတယ္။ဒီလိုျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေရာဂါရျခင္းမွေရွာင္ၾကဥ္နုိင္ပါတယ္။

လက္သည္းတိုက္တံစဥ္းေတြကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိဳ႔ေသာကိရိယာတန္ဆာပလာေတြကို ေကာင္းေကာငး္ ပိုးသတ္ထားျခင္း၊ တစ္ဥိီးကိုအသံုးျပဳျပီးအစားထိုးလဲလွယ္ျခင္းေတြ မရွိနုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္းေတြကို အသံုးျပဳျခင္းက သင့္အတြက္ ပိုေကာင္းပါတယ္။သင့္ေျခသည္းနဲ႔အသားမာေတြကို ဘယ္လုိလွီးညွပ္ရမလဲဆိုတာကို ေသခ်ာ တိတိက်က်ေျပာျပပါ။ ေျခေထာက္အနာအဆာကင္းရွင္းေအာင္ပံုမွန္ကုသမႈခံယူေလ့ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ေျခသည္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ျပဳစုကုသေပးသူေတြစိတ္ၾကိဳက္ ျပဳလုပ္ ခြင့္ေပးထားတတ္ပါတယ္။

လံုး၀ဆုိးရြားပါတယ္။ အဲ့ဒီအစား သင့္ေျခသည္းနဲ႔ ေျခသည္းပန္းကံုးေတြကို ဘယ္ လိုလွီးျဖတ္သင့္တယ္ဆုိတာကို တိတိက်က်ေျပာျပသင့္ပါတယ္။ ေျခသည္းေကာက္ေၾကာင္း အတိုင္းတည့္တည္႔လွီးျဖတ္သင့္ျပီးေထာင့္ေတြထဲကို မလွီးျဖတ္သင့္ပါဘူး။

ဒီလုိမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ေျခသည္းကအေရျပားေတြထဲကို ၀င္ေရာက္ၾကီးထြားနိုင္ျပီး အတြင္းဘက္လွည့္ေျခသည္းၾကီးထြားမႈ (ေျခစြယ္ငုပ္ျခင္း)ကို ျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။ ေျခသည္းအ၀ိုင္းပံုမညွပ္ဖုိ႔ ေျပာျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။

 ေျခစြယ္ငုပ္ျခင္းရွိတယ္ဆိုရင္လည္း ေျခေထာက္အနာအဆာကင္းရွင္းေအာင္ ပံုမွန္ကုသမႈ ကို လံဳးလံုးေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔မျပဳလုပ္ဖို႔လုိျပီး ကုသမႈအတြက္ေျခေထာက္ေျခသည္းဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူနဲ႔ ျပသသင့္ပါတယ္။

အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း ေျခသည္းပန္းကံုးက ေျခသည္းရွည္ထြက္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္ တာေပမဲ့ အလြန္ပါးတဲ့တစ္ရွဴးျဖစ္ပါတယ္။ ကူးစက္ပိုးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး စိုးရိမ္မယ္ိဆိုရင္ သင့္ေျခသည္းပန္းကံုးေတြကို လွီးျဖတ္ခြင့္မျပဳဘဲ နူးညံံ့ေအာင္ထိန္းသိမ္းျခင္းပဲ ျပဳသင့္ပါတယ္။

သင့္ေျခေထာက္ေတြနူးညံံ႔မႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေသခ်ာျပဳသင့္ပါတယ္။ ေျခေထာက္အနာအဆာ ကင္းရွင္းေအာင္ပံုမွန္ကုသမႈခံယူတဲ့အခါမွာ သင့္ေျခေထာက္အေ၇ျပားဆဲလ္ေသေတြကို သင္တုန္းဓားနဲ႔လွီးျဖတ္ဖယ္ရွားခံရနုိင္ပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းကေတာ့ အေရျပား ဆဲလ္ေသေတြကို သင့္ေတာ္ေအာင္ဖယ္ရွားဖို႔ ေရျမဳပ္ေက်ာက္အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အျခားအလားတူကိစၥေတြမွာလည္း သင္တုန္ဓားကိုမမွန္မကန္အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ အေရျပားပဲ့ျခင္း၊ ကူးစက္ပိုး၀င္ျခင္း ၊ အေရျပားပ်က္စီးသြားျခင္းေတြကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ေျခေထာက္အနာအဆာကင္းရွင္းေအာင္ပံုမွန္ကုသမႈနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ကူးစက္ ပိုး၀င္ျခင္းေတြျဖစ္နုိ္င္တာေၾကာင့္ ဒီအေလ့အထအက်င့္မေမြးသင့္ဘူးလုိ႔ မဆုိလုိပါဘူး။

အခ်ိဳ႔ေသာေဘးကင္းတဲ့အခ်က္ေတြကို လုိက္နာျခင္းျဖင့္ သင့္ေျခေထာက္က်န္းမာေရးကို ေကာင္းေအာင္ထိန္းထားနုိင္ပါတယ္။ သင့္ေျခသည္းဂရုစိုက္ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး စိုးရိ မ္ျခင္းရွိေနမယ္ဆိုရင္ အေရျပားဆရာ၀န္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးနုိင္ပါတယ္။

Credit: hellosayarwon
အလွအပ

ဤစာဖတ္သူမ်ားအားလံုးေပ်ာ္႐ြင္ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစလို႔ေ႐ႊခ်စ္သူမွဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးပါတယ္။
မွ်ေဝေပးျခင္းဟာလည္းေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲမို႔ မွ်ေဝေပးပါေနာ္...

# Unicode Version # ျဖင့္ ဖတ္ပါ #


အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ခြေထောက်အနာအဆာကင်းရှင်းအောင်ပုံမှန်ကုသမှုက သင့်ကိုယ်ကိုသင်ကျေနပ်စေပြီး ဘဝကိုပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့ နည်းလမ်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
သေသေချာချာဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ဆလွန်းအလှပြင်ခန်းတွေရဲ့ မသန့်ရှင်းမှုကြောင့် ကူးစက်ပိုးတွေဝင်နိုင်ပါတယ်။

ခြေထောက်အနာအဆာကင်းရှင်းအောင်ပုံမှန်ကုသမှုအပြီး ဆရာဝန်နဲ့သွားပြဖို့အ လိုမရှိဘူးဆိုရင် အောက်ပါစိတ်ချရတဲ့ဘေးကင်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်။

သင့်ခြေသလုံးမွေးတွေကို ရိတ်သင်ခြင်းမပြုပါနဲ့။

အလှပြင်ခန်းကိုသွားပြီး ခြေထောက်အနာအဆာကင်းရှင်းအောင်ပုံမှန်ကုသမှုခံယူဖို့ ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုရင် ကုသမှုမခံယူခင်၂၄နှစ်နာရီအတွင်း သင့်ခြေသလုံး နဲ့ခြေထောက်တွေကို အမွေးရိတ်သင်ခြင်း၊ အမွေးချွတ်ခရင်မ်၊ ဖယောင်းအသုံးပြုခြင်းတွေ မလုပ်သင့်ပါဘူး။

 ခြေသလုံးခြေထောက်အမွေးတွေဖယ်ခြင်းဖြင့် သင်မသိနိုင်တဲ့သိမ်မွေ့တဲ့ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာတွေ ရသွားနိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက်  ခြေထောက်အနာအဆာ ကင်းရှင်းအောင်ပုံမှန်ကုသ မှုခံယူတဲ့အခါမှာ ဘတ်တီးရီးယား၊ မှိုပိုးတွေက ထိုအပေါက်ငယ်လေးတွေကတစ်ဆင့် သင့်ကိုယ်အတွင်းဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။

ကူးစက်ရောဂါတွေဝင်လာနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခြေထောက် အနာအဆာကင်းရှင်းအောင်ပုံမှန်ကုသမှုအတွက်  ကိုယ်ပိုင်ကိရိယာများယူဆောင်သွားပါ။
ကုသမှုမှာအသုံးပြုတဲ့ကိရိယာတန်ဆာပလာတွေကို ပိုးမသတ်ထားဘူး၊ သေချာသန့်စင်ခြင်း မပြုထားဘူးဆိုရင် လူတစ်ယောက်မှတစ်ယောက်ဆီ ဘတ်တီးရီးယားမှိုပိုးတွေ အလွယ်တ ကူကူးစက်ပျံ့နှ့ံ့သွားနိုင်ပါတယ်။

ကာကွယ်ဖို့အတွက် ကိုယ်ပိုင်ကိရိယာတန်ဆာပလာတွေကို ပြင်ဆင်ယူဆောင် သွားသင့်ပါတယ်။ဒီလိုပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ရောဂါရခြင်းမှရှောင်ကြဉ်နိုင်ပါတယ်။

လက်သည်းတိုက်တံစဉ်းတွေကဲ့သို့သော အချို့သောကိရိယာတန်ဆာပလာတွေကို ကောင်းကောင်း ပိုးသတ်ထားခြင်း၊ တစ်ဦးကိုအသုံးပြုပြီးအစားထိုးလဲလှယ်ခြင်းတွေ မရှိနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုခြင်းက သင့်အတွက် ပိုကောင်းပါတယ်။

သင့်ခြေသည်းနဲ့အသားမာတွေကို ဘယ်လိုလှီးညှပ်ရမလဲဆိုတာကို သေချာ တိတိကျကျပြောပြပါ။ ခြေထောက်အနာအဆာကင်းရှင်းအောင်ပုံမှန်ကုသမှုခံယူလေ့ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ခြေသည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြုစုကုသပေးသူတွေစိတ်ကြိုက် ပြုလုပ် ခွင့်ပေးထားတတ်ပါတယ်။

လုံးဝဆိုးရွားပါတယ်။ အဲ့ဒီအစား သင့်ခြေသည်းနဲ့ ခြေသည်းပန်းကုံးတွေကို ဘယ် လိုလှီးဖြတ်သင့်တယ်ဆိုတာကို တိတိကျကျပြောပြသင့်ပါတယ်။ ခြေသည်းကောက်ကြောင်း အတိုင်းတည့်တည့်လှီးဖြတ်သင့်ပြီးထောင့်တွေထဲကို မလှီးဖြတ်သင့်ပါဘူး။

ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ခြေသည်းကအရေပြားတွေထဲကို ဝင်ရောက်ကြီးထွားနိုင်ပြီး အတွင်းဘက်လှည့်ခြေသည်းကြီးထွားမှု (ခြေစွယ်ငုပ်ခြင်း)ကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ခြေသည်းအဝိုင်းပုံမညှပ်ဖို့ ပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။

 ခြေစွယ်ငုပ်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်လည်း ခြေထောက်အနာအဆာကင်းရှင်းအောင် ပုံမှန်ကုသမှု ကို လုံးလုံးရှောင်ကြဉ်ဖို့မပြုလုပ်ဖို့လိုပြီး ကုသမှုအတွက်ခြေထောက်ခြေသည်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူနဲ့ ပြသသင့်ပါတယ်။

အခြားတစ်ဖက်မှာလည်း ခြေသည်းပန်းကုံးက ခြေသည်းရှည်ထွက်ဖို့အတွက် လိုအပ် တာပေမဲ့ အလွန်ပါးတဲ့တစ်ရှူးဖြစ်ပါတယ်။ ကူးစက်ပိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်မယိဆိုရင် သင့်ခြေသည်းပန်းကုံးတွေကို လှီးဖြတ်ခွင့်မပြုဘဲ နူးညံံ့အောင်ထိန်းသိမ်းခြင်းပဲ ပြုသင့်ပါတယ်။

သင့်ခြေထောက်တွေနူးညံံ့မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးသေချာပြုသင့်ပါတယ်။ ခြေထောက်အနာအဆာ ကင်းရှင်းအောင်ပုံမှန်ကုသမှုခံယူတဲ့အခါမှာ သင့်ခြေထောက်အရေပြားဆဲလ်သေတွေကို သင်တုန်းဓားနဲ့လှီးဖြတ်ဖယ်ရှားခံရနိုင်ပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းကတော့ အရေပြား ဆဲလ်သေတွေကို သင့်တော်အောင်ဖယ်ရှားဖို့ ရေမြုပ်ကျောက်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

အခြားအလားတူကိစ္စတွေမှာလည်း သင်တုန်ဓားကိုမမှန်မကန်အသုံးပြုခြင်းကြောင့် အရေပြားပဲ့ခြင်း၊ ကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်း ၊ အရေပြားပျက်စီးသွားခြင်းတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ခြေထောက်အနာအဆာကင်းရှင်းအောင်ပုံမှန်ကုသမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကူးစက် ပိုးဝင်ခြင်းတွေဖြစ်နိုင်တာကြောင့် ဒီအလေ့အထအကျင့်မမွေးသင့်ဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။

အချို့သောဘေးကင်းတဲ့အချက်တွေကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် သင့်ခြေထောက်ကျန်းမာရေးကို ကောင်းအောင်ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။ သင့်ခြေသည်းဂရုစိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိုးရိ မ်ခြင်းရှိနေမယ်ဆိုရင် အရေပြားဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။

Credit: hellosayarwon
အလှအပ

ဤစာဖတ်သူများအားလုံးပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ရွှေချစ်သူမှဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးပါတယ်။
မျှဝေပေးခြင်းဟာလည်းမေတ္တာတစ်မျိုးပဲမို့ မျှဝေပေးပါနော်...
 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top