iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×


လုပ္ငန္းခြင္မွာ အျခားသူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ သင့္အေနနဲ႔ဘယ္လိုျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မလဲ၊ တိုးတက္ရာ တုိးတက္ေၾကာင္း ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါမွာ ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြကို သံုးမလဲ ဒါမွမဟုတ္ အမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ အေရးကိစၥအျဖစ္ ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္မလဲ။

ဒါေတြအားလံုးရဲ႕အေျဖကုိေတာ့လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေအာင္ျမင္ေကာင္းမြန္တဲ့ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကေန ရႏိုင္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ေကာင္းမြန္တဲ့ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး/ ဆက္သြယ္မႈဆိုတာက မိမိေဖာ္ျပလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ဒါမွမဟုတ္ မိမိကေနေပးလိုတဲ့ အဓိက အခ်က္အလက္ေတြကို အျခားသူဆီသို႔ အခ်ိန္တိုတုိနဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသိေပးႏိုင္တာကို ဆိုလိုတာပါ။

သင္ဟာ ဘယ္ေနရာမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ဘယ္သူဘယ္ဝါ ျဖစ္ေနပါေစ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုတာက လူတိုင္းအတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေအာင္ျမင္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရးဆိုတာကို လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ ကုမၸဏီတစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ/က်႐ႈံးမႈတို႔နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။

 ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္သြယ္မႈက ယိုယြင္းလာခဲ့ရင္ေတာ့ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ စိတ္ဓာတ္
တို႔ဟာ အလြယ္တကူ အားနည္းလာႏိုင္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေရးရဲ႕ အေရးပါပံုကို သိသာထင္ရွား လာေစဖို႔ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အသံုးျပဳရတဲ့ အေျခခံအက်ဆံုး ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ အရည္အခ်င္းေတြကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါမယ္။

နားေထာင္ျခင္း – သူမ်ားေျပာတာကို နား ေထာင္ေပးျခင္းဟာ စကားေျပာေကာင္းသူတစ္ ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ ကူညီေပးပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရးတစ္ခုအတြက္ အျခားသူေျပာတာ ကို ေသေသခ်ာခ်ာ နားေထာင္တတ္တ့ဲသူ ျဖစ္ကိုျဖစ္ရပါမယ္။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ အျခားသူတစ္ေယာက္ ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို နားေထာင္ႏိုင္စြမ္းရွိမွသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေရာက္ရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္တဲ့ သူတို႔ရဲ႕  ေဆာင္ရြက္မႈေတြမွာ သင့္အေနနဲ႔ ကူညီေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 အျခားသူေတြေျပာတာကို နားေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္ သူတို႔ ဘယ္လိုစဥ္းစားသလဲဆိုတာ သိႏုိင္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ အျခားသူေတြ ေျပာေနတာကို အမွန္တကယ္ နားေထာင္ေပး ေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်င္တယ္ဆိုရင္ မွတ္စုခ်ေရးတာ ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔ေျပာေနတဲ့အရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းေတြ ေမးျမန္းတာကိုျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။

စာနာနားလည္ျခင္း – လုပ္ငန္းခြင္မွာ သင္ဟာ အျခားသူေတြနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ရတဲ့အခါ သင့္အေနနဲ႔ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ သေဘာတူသည္ျဖစ္ေစ မတူသည္ျဖစ္ေစ အျခားသူေတြက သူတို႔ရဲ႕အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆေတြ  လွစ္ဟလာဖို႔က အေရးႀကီးလာပါၿပီ။ သင့္အေနနဲ႔ တခ်ဳိ႕လူေတြရဲ႕ အျမင္ကို နားလည္ဖို႔ ခက္ခဲေနတယ္ဆိုရင္ သူတို႔ေနရာကေန ဝင္ေရာက္ၿပီး စဥ္းစားၾကည့္ေပးပါ။

သူတို႔ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုျပဳမူရသလဲဆိုတာကို သိလာပါလိမ့္ မယ္။ ေမးခြန္းေတြ ေမးျခင္းကလည္း လုပ္ငန္းခြင္တြင္း ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္မႈကို တိုးတက္ေစပါတယ္။
စိတ္ရွည္သည္းခံပါ – အျခားသူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ စိတ္ရွည္သည္းခံရတယ္ဆိုတာ ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။ သင္ေျပာလိုတဲ့အခ်က္ေတြ သူတို႔ကို နားလည္ႏိုင္ဖို႔ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ ထင္တဲ့အခါမွာ အလြယ္တကူ စိတ္အေႏွာင့္အ
ယွက္ ျဖစ္မိႏိုင္တယ္။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ သင္ကိုယ္တုိင္ေရာ အျခားသူေတြကိုပါ စိတ္ရွည္သည္းခံႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ထားဖို႔က အေရးႀကီးပါတယ္။

ဥပမာ- သင့္ရဲ႕ အထက္အရာရွိ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ ဖက္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ သင့္ရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြကို စိတ္ရွည္ရွည္ထားၿပီး ေျပာဆိုဆက္ဆံမွသာ အျခားသူေတြက ဘာေျပာခ်င္လဲဆိုတာကို အမွန္တကယ္ နားလည္ပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွ သင္ေျပာတာကို ခ်က္ခ်င္း နားမလည္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ နည္းလမ္းတက် လုပ္ေဆာင္ပါ။ နည္းလမ္းတစ္ခုနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လုိအပ္တဲ့ ကိစၥတစ္ခုကို  ရွင္းျပတဲ့အခါမွာ အခ်ိန္ယူပါ။

ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာပါ- လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေျပာဆိုဆက္ဆံတဲ့အခါ ေကြ႔ပတ္ေျပာဆိုတာ ဒါမွမဟုတ္ အခ်ိန္ဆြဲေျပာဆိုတာက ထိေရာက္မႈမရွိပါဘူး။ သင့္ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ၊ အတြင္းေရးမႈး ဒါမွမဟုတ္ သင့္ရဲ႕ အထက္အရာရွိ ဘယ္ သူ႔ကိုပဲ ေျပာတာျဖစ္ျဖစ္ ပြင့္လင္းစြာေျပာဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လိုရင္းအခ်က္ကို ေရာက္ေအာင္ေျပာရပါမယ္။ သင္ေျပာလိုတဲ့ အခ်က္ကိုေရာက္ဖို႔ အခ်ိန္ဆြဲေနရင္ သင္ေျပာတာကို နားေထာင္ခ်င္စိတ္ ေပ်ာက္သြားတဲ့အျပင္ သင့္
ကိုယံုၾကည္အားထားလိုစိတ္ ေလ်ာ့က်သြားပါမယ္။

နားလည္ရ လြယ္ကူေအာင္ ရွင္းလင္းစြာ ေျပာတတ္ဖို႔အတြက္ ေလ့က်င့္ထားဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ဥပမာ – ေဖာ္ျပလိုတဲ့အေၾကာင္းအရာအတြက္ သင္နားလည္သိရွိေစလိုတဲ့ အေသးစိတ္အခ်က္ေတြကို မွတ္စုေရးထားတာမ်ဳိး ဒါမွမဟုတ္ ပံုၾကမ္း ဆြဲထားတာမ်ဳိးလုပ္ပါ။ သင့္အေနနဲ႔ ရည္ညႊန္းဖို႔ လိုတဲ့ အခ်က္ေတြရယ္ အကူအညီျဖစ္ေစမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြရယ္ကို ရႏုိင္သမွ် ရွာေဖြထားပါ။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ လြယ္ကူရွင္းလင္းစြာ နားလည္ေစျခင္းဟာ အျခားသူေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္ေစတဲ့အျပင္ လုပ္ငန္းအခ်ိန္မီ ၿပီးေျမာက္ေစပါတယ္။

အေကာင္းျမင္တတ္ပါေစ – အလုပ္သြားရမွာကို ေၾကာက္ေနတတ္တဲ့ ေန႔ေတြရွိတတ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ေတြ အားလံုးဆီမွာ ဒီလိုရက္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ ဒါက သင့္အလုပ္ကို သင္မုန္းတီးေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပင္ပန္းတယ္၊ စိတ္ဆိုးေဒါသထြက္တယ္၊ ခါးသီးတယ္၊ ပင္ပန္းႏြမ္းလ်ေနတယ္ ဒီထဲက ဘာေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ အေကာင္းျမင္တဲ့စိတ္ေလးကိုေတာ့ ထိန္းထားဖို႔လုိပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပက ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔ အလုပ္နဲ႔ ေရာေထြးတာမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ဒီလိုေရာေထြးလိုက္ျခင္းက နားလည္မႈ လြဲမွားတာေတြနဲ႔ ပဋိပကၡေတြကိုျဖစ္ေစတတ္လို႔ပါ။ အလုပ္မွာ အခက္အခဲေတြ႕ရရင္ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့သူေတြ အားလံုးကို ဖြင့္ေျပာၿပီး အခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားဖို႔ နည္းလမ္းရွာရပါမယ္။ သင္ၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မ်ဳိသိပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားမယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒါေတြက ပိုခက္ခဲလာၿပီး သင့္ကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္လာေစပါတယ္။

႐ိုးသားပါ ၿပီးေတာ့ ပြင့္လင္းပါ -  သင့္အေနနဲ႔ အလုပ္က ဖိအားအလြန္မ်ားေနတယ္လို႔ ခံစားရရင္ ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြ ၾကံဳေတြ႔ေနရၿပီဆုိရင္ သင့္အခက္အခဲေတြ ေလ်ာ့ပါးသြားေအာင္ ကူညီဖို႔အတြက္ သင့္ရဲ႕မန္ေနဂ်ာ ဒါမွမဟုတ္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဌာန (HR) က တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို အျမန္ဆံုးေျပာဆိုေဆြးေႏြးဖို႔ အေရးတႀကီး လိုအပ္ပါတယ္။

ကိုယ့္ကိုကို ေကာင္းေအာင္ေနပါ – ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေကာင္းေအာင္ေန႐ံုနဲ႔ အျခားသူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္းႏိုင္တာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ထင္ၾကမယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီႏွစ္ခုက ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရွိပါတယ္။ ဆက္ဆံေရးဆိုတဲ့အရာမွာ ႏႈတ္နဲ႔ေျပာ
တာမွာေရာ စာနဲ႔ ေရးတဲ့ေနရာမွာပါ အခ်ိန္နဲ႔ အေလ့အက်င့္ လိုအပ္ပါတယ္။ အေလ့အက်င့္သာ ရွိထားမယ္ဆိုရင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဒီလိုအေလ့အက်င့္လုပ္ ထားျခင္းက သင့္ကို ၿပီးျပည့္စံုတဲ့သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေစလို႔ပါပဲ။ သင့္အေနနဲ႔ မျဖစ္မေနလို အပ္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္က ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အရည္အေသြးေတြကို နားလည္ထားမယ္ဆိုရင္ သင္ဟာ နားေထာင္ဖို႔၊ သည္းခံစိတ္ရွည္ရန္ ေလ့က်င့္ဖို႔၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာတတ္ဖို႔ကို အလုိလို အားထုတ္ေနမွာျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြမွာလည္း ရလဒ္ေကာင္း ေတြ ထြက္ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္မတို႔အားလံုးမွာ မတူကြဲျပားတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး ပံုစံေတြ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ဟာ ဘယ္ရာထူးနဲ႔ ဘယ္လိုနယ္ပယ္မွာ လုပ္ေနတယ္ဆိုတာက အဓိကမဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္မႈဟာ ကၽြန္မတို႔ကို တစ္ဦးခ်င္းစီမွာေရာ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ကၽြမ္းက်င္သူအျဖစ္ပါ တိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ပါ အကူအညီျဖစ္ေစပါတယ္။

Credit : People Magazine

 ဤစာဖတ္သူမ်ားအားလံုးစိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြရရွိႏိုင္ပါေစလို႔ေ႐ႊခ်စ္သူမွဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးပါတယ္။

မွ်ေဝေပးျခင္းဟာလည္းေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲမို႔ မွ်ေဝေပးပါေနာ္...
 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top