iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×

အခရာ သူ အခရာသားတို႔ က်န္းမာေတာ္မူၾကပါစခင္ဗ်ာ။ ၂၀၁၆ ကုန္ဆံုးလို႔ ၂၀၁၇ ေရာက္တဲ့ အခါ ႏွစ္ေဟာင္းက အဆုိးေတြ အကုန္လြင့္ပါးျပီး ႏွစ္သစ္မွာ ေရွာင္ရန္၊ ေဆာင္ရန္နဲ႔ အေၾကာင္းအက်ိဳး၊ အေကာင္းအဆိုးေတြ သိဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခရာ ကေနျပီး ၇ရက္သားသမီးေတြအတြက္ တစ္ႏွစ္စာ အထူးေဗဒင္ေဟာစာတမ္းကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ရေၾကာင္းပါခင္ဗ်ား။

(၁.၁.၂၀၁၇) မွ (၃၁.၁၂.၂၀၁၇) အထိ တစ္ႏွစ္အတြင္း (၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ ေဟာစာတမ္း

တနဂၤေႏြ

ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အၾကံအစည္ေအာင္ျမင္၍္ အလုိဆႏၵျပည့္စံုမွု ျဖစ္ေစရပါလိမ့္မည္။ အလုပ္အသစ္မ်ား ထူေထာင္လုပ္ကိုင္ရပါလိမ့္မည္။ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားတြင္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားဧ။္ အကူအညီမ်ားစြာ ရရွိပါမည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ဧ။္ အကူအညီမ်ားစြာ ရရွိမည္။ သံတမန္ဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္မွွု ျဖစ္ေစရပါလိမ့္မည္။ မၾကာခဏ ခရီးသြားရပါလိမ့္မည္။ စက္တင္ဘာလမွစ၍ ပညာေရးကိစၥမ်ားတြင္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေနမည္။ အဆင့္ျမင့္ ဘြဲ႔ထူး ဂုဏ္ထူးမ်ား ရရွိျခင္း၊ ထူးျခားေသာ ဂုဏ္သိကၡာ တုိးတက္မွုမ်ား ျဖစ္ေစျခင္း ၾကံဳရပါလိမ့္မည္။ စာေပထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆးပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရပါမည္။ (အခ်စ္ေရးႏွင့္ ပက္သက္လွ်င္ သည္းခံတမ္းတမွွုမည္မွ်ပင္ ရွိသူျဖစ္ပါေစ၊ နည္းမွန္လမ္းျပအျဖစ္ ဆံုးမသြန္သင္လမ္းေၾကာင္းျပင္ေပးႏုိင္ဖို႔လည္း မိမိတြင္ လိုေနပါလိမ့္မည္။)

ယၾတာ။ ။ မိမိဧ။္ ေမြးေန႔တုိင္း “ၾကံသကာ”ကပ္လွဴ၍ လိုရာဆႏၵျပဳပါ။

တနလၤာ

အေျမာ္အျမင္ၾကီးမားမွု ျဖစ္ေစတတ္ပါသည္။ အရာရာတြင္ အမွားကင္းၾကေစရန္ သတိမလစ္ရွိေနပါလိမ့္မည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာႏွင့္ ဂုဏ္ထူးတန္းဝင္ အရည္အခ်င္းျပည့္စြာျဖင့္ ေအာင္ျမင္မွုရွရွိေစလိမ့္မည္။ ဝင္ေငြလစာေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရပါလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းၾကီးတစ္ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွု ျပဳရပါလိမ့္မည္။ စက္တင္ဘာလေနာက္ပိုင္းမွ စ၍ မိမိအေပၚတြင္ အတိုက္အခံျပဳသူမ်ား ေပၚလာႏုိင္ပါသည္။ အမွုအခင္း ျပႆ နာရင္ဆုိင္မွု ျပဳရတတ္ပါသည္။ ေရာဂါေဝဒနာျဖစ္ေပၚခံစားရတတ္ေသာ္လည္း မိမိအေနျဖင့္ အခက္အခဲဟူသမွ် အားလံုးအား ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္မွုမ်ား ရွိေစရပါလိမ့္မည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးဝါးအသံုးအေဆာင္မ်ား ဆင္ျခင္၍္ သံုးစြဲရန္ သတိထားပါ။ (ခ်စ္ၾကသူအခ်င္းခ်င္း ထာဝရအပို္င္ ခ်စ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုလိုပါ၍ မာနျပိဳင္ အျပစ္မကင္းေသာ ျပဳမူေျပာဆုိမွုမ်ိဳး ေရွာင္ႏုိင္မွသာ စိတ္ခ်ရေစေသာ အေျခအေနျဖစ္ေစရပါလိမ့္မည္။)

ယၾတာ။ ။ မိမိဧ။္ ေမြးေန႔တုိင္း “ဆန္” လွဴေပးပါ။

အဂၤါ

စီးပြားေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္တုိးတက္မွု ရွိေစတတ္ေသာ္လည္း၊ အတုိက္အခံ အေႏွာက္အယွက္မကင္းပါဘဲ ရွိေနပါလိမ့္မည္။ လုပ္ငန္းတာဝန္ၾကီးမားျခင္းအတြက္ စိတ္ဖိစီးမွုမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚရပါလိမ့္မည္။ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံမွုမ်ားတြင္ အပ်က္အစီးအေလအလြင့္မ်ားစြာ ျဖစ္ေစရတတ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းတုိ႔ဧ။္ အကူအညီမ်ားစြာ ရရွိႏုိ္င္ပါေသာ္လည္း မိိတ္ေဆြေဟာင္းတို႔ႏွွင့္ စိတ္ဝမ္းကြဲစရာ ျဖစ္ေစရပါလိမ့္မည္။ မိမိဧ။္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မွုတုိင္းတြင္ မခ်င့္မရဲရွိေနပါလိမ့္မည္။ ခ်ိတံု ခ်တံု မ်ားေနရတတ္သည္။ ေနာင္တရစရာမ်ား ၾကံဳရေစတတ္ပါသည္။ (ခ်စ္ၾကသူအခ်င္းခ်င္း အႏုိင္ယူလိုေသာ ေျပာစကားမ်ားေၾကာင့္ မၾကည္ စိတ္ေကာက္ စကားအထာမညက္ျဖစ္သည့္တုိ္င္ အသြားအလာမပ်က္ အဆက္အသြယ္မျပတ္ ဝင္ထြက္ေနလိုက္ပါ။)

ယၾတာ။ ။ မိမိဧ။္ ေမြးေန႔တိုင္း “ထန္းလ်က္” ၅လံုး ကပ္လွဴေပးပါ။

ဗုဒၶဟူး

ဥစၥာပစၥည္း၊ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ိဳးစံု ရရွိခံစားရပါလိမ့္မည္။ ငယ္သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားဧ။္ အက်ိဳးျပဳျခင္း ခံစားရတတ္ပါသည္။ အေမြအႏွစ္၊ ေနရာထိုင္ခင္းကိစၥမ်ားအတြက္ အမွုအခင္း၊ အရွုပ္အရွင္း ေျဖရွင္းမွု ျပဳရတတ္ပါသည္။ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားမိပါေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စိတ္တုိင္းမက်၊ ရတိုင္း မၾကိဳက္ျဖင့္ အဆင္မေျပျဖစ္ရေစတတ္ပါသည္။ မိမိဧ။္ စိတ္ကူးျဖင့္ ရိုးသားစြာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရမွုတိုင္းတြင္ တစ္ဖက္လူမ်ားမွ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ လက္ခံႏုိင္ေစျခင္းမ်ိဳး ခံစားရျခင္းမရွိ ျဖစ္ေနရပါလိမ့္မည္။ မိမိဧ။္ အလုိုက္သိမွု၊ အားနာတတ္မွုမ်ားေၾကာင့္ အေၾကြးမကင္းပါဘဲ ရွိေနရပါလိမ့္မည္။ (ခ်စ္သူသည္ အသိေရွ႔တြင္ မေရွာင္ သတိေမ့အသြင္ေဆာင္၍္ မိမိအေပၚတြင္ ဂရုမစိုက္ေရွာင္ဖယ္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနခဲ့ပါလွ်င္ သူ႔စရုိက္တြင္ ေႏွာင္တြယ္မျငိေအာင္ ၾကိဳးစားရပါလိမ့္မည္။)

ယၾတာ။ ။ မိမိဧ။္ ေမြးေန႔တိုင္း “ေကာက္ညွင္းေပါင္း” ကပ္လွဴေပးပါ။

ၾကာသပေတး

အလုပ္ကိစၥမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွုမ်ား မ်ားျပားေနပါလိမ့္မည္။ ေနရာတုိင္းတြင္ “ငါမပါလွ်င္ ဘယ္ဟာမွ မျပီးႏုိင္” ဟူေသာ မာန္မာနထားမိျခင္းမ်ားအတြက္ စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္းျဖစ္ရေစတတ္ပါသည္။ မိမိဧ။္ လုိလားမွုမ်ားအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမွု ျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ ရာထူးတိုးပါလိမ့္မည္။ အထက္လူၾကီးမ်ားဧ။္ အနီးဆံုးမွ လမ္းညႊန္ၾကီးၾကပ္မွုခံစားခြင့္ရပါလိမ့္မည္။ အိမ္ေထာင္ေရး၊ အိမ္တြင္းေရး သာယာမွု ရွိပါသည္။ မိတ္ေဆြအသစ္တုိးပါမည္။ ဖက္စပ္စီးပြားေရးကိစၥမ်ားတြင္ အက်ိဳးရွိစြာ ခံစားခြင့္ပိုင္ဆုိင္မွုမ်ား ရရွိႏုိ္င္ပါသည္။ (ခ်စ္ၾကသူအခ်င္းခ်င္း အဆင္ေျပေအာင္ျမင္လိုပါလွ်င္ အသြင္အေနေရွာင္ၾကဥ္ေစလိုေသာ အခ်က္မ်ားအား ဂရုျပဳ၍ ဆင္ျခင္ေနထို္င္မွု ျပဳေပးရပါလိမ့္မည္။)

ယၾတာ။ ။ မိမိဧ။္ ေမြးေန႔တုိုင္း “စမူဆာ” ၂ခု ကပ္လွဴေပးပါ။

ေသာၾကာ

အက်ိဳးရွိေသာ အလုပ္ႏွင့္ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံျခားခရီးမ်ား သြားရပါလိမ့္မည္။ စီးပြားေရးကိစၥႏွင့္ ပက္သက္၍္ မည္သူ႔ကိုမွ် အလြယ္တကူ ကတိမေပးမိပါေစႏွင့္။ အျမတ္ခြန္ကိစၥအတြက္ စိတ္ရွုပ္ေထြးဖိစီးမွု ျဖစ္ေစရတတ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြေကာင္း၊ဆရာေကာင္းတို႔ဧ။္ ကူညီပံ့ပိုးမွုေၾကာင့္ ပညာေရးအထူးကံေကာင္းေစရပါလိမ့္မည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား ဌာနဆိုင္ရာအတြင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ပက္သက္၍္ ေအာင္ျမင္မွုရွိေသာ္လည္း၊ ျပႆနာတစ္မ်ိဳးျပီး တစ္မ်ိဳး ေျဖရွင္းေနရျခင္းအတြက္ ရာထူးတုိးတက္မွုတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေစတတ္ပါသည္။ ဇြဲ၊ လံု႔လ၊ ဝီရိယျဖင့္ မွန္မွန္လုပ္ကိုင္ပါက ထိေရာက္ေသာ အက်ိဳးေပးခံစားခြင့္ရရွိပါလိမ့္မည္။ ႏွုတ္ထြက္စကား၊အမွားမကင္းေျပာဆုိမိျခင္းအတြက္ ေျဖရွင္းရခက္ခဲေစတတ္ပါသည္။ (ခ်စ္သူ႔အေပၚတြင္ အၾကိဳက္သေဘာအလိုက် မည္မွ်ပင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ္လည္း ဗုိလ္က်အႏုိင္ယူ၍ လိုသမွ် အပို္င္ခ်ဴ လွည့္စားတတ္သူမ်ိဳးႏွင့္ ခ်စ္သူျဖစ္ရတတ္ပါသည္။)

ယၾတာ။ ။ မိမိေမြးေန႔တုိင္း “ဇီးယို” ျဖင့္ ဆြမ္းကပ္လွဴေပးပါ။

စေန

အေရးပါ၍ အရာေရာက္ေစေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မွု ျပဳရပါလိမ့္မည္။ အတိုက္အခံႏွင့္ အရည္အခ်င္း ယွဥ္ျပိဳင္ျပီးမွ ရာထူးတုိးခံစားခြင့္ ရရွိေစတတ္ပါသည္။ ေနရာထုိင္ခင္း အေျပာင္းအေရႊ႔ျပဳရပါလိမ့္မည္။ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ရရွိႏုိ္င္ေသာ္လည္း ၾကန္႔ၾကာေႏွာင့္ေႏွးမွု ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ အရင္းႏွီးဆံုး မိတ္ေဆြမ်ားအား အေရးၾကီးသည့္ မိမိဧ။္ အတြင္းစကားမ်ားကို ဖြင့္ဟတုိင္ပင္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးညွုိႏွုိင္းျခင္း မျပဳသင့္ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ စီးပြားေရးကိစၥတုိင္းအား အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ တုိင္ပင္ရာတြင္ ေျပာသင့္သည္ကိုသာ ေျပာဆုိပါ။ ေလာင္းကစားကိိစၥ၊ မိန္းမကိစၥမ်ား ကင္းႏိုင္ေလ၊ ကံေကာင္းေလဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ (အခ်စ္ႏွင့္ ခင္မင္မွု ေရာေထြးေသာ အမွားေၾကာင့္ ေဇာေခၽြးမ်ား ျပန္ရေစသည္အထိ ေနာင္တရေစျခင္းမ်ိဳး ၾကံဳရပါလိမ့္မည္။)

ယၾတာ။ ။ ေမြးေန႔တုိင္း “လက္ဖက္ရည္” တစ္ခြက္ ဒါနျပဳေပးပါ။
ေဗဒင္ကုိ စိတ္ဝင္စားတဲ့ အခရာပရိသတ္ၾကီးလည္း Comment မွာ သိခ်င္တာေလးေတြ ေမးထားခဲ့လို႔ ရတယ္ေနာ္။ အခရာဘက္ကေနလည္း မွတ္သားထားျပီး အလ်ဥ္းသင့္သလို ထပ္မံေဖာ္ျပေပးမွာ ျဖစ္လို႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ဖတ္ရွုေပးပါဦး။
ဤစာဖတ္သူမ်ားအားလံုးေပ်ာ္႐ြင္ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစလို႔ေ႐ႊခ်စ္သူမွဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးပါတယ္။

မွ်ေဝေပးျခင္းဟာလည္းေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲမို႔ မွ်ေဝေပးပါေနာ္...

ရိုးလူ (အခရာ)
Credit: Akhayar
LinKk: www.akhayar.com

#Unicode Version

အခရာ သူ အခရာသားတို့ ကျန်းမာတော်မူကြပါစခင်ဗျာ။ ၂၀၁၆ ကုန်ဆုံးလို့ ၂၀၁၇ ရောက်တဲ့ အခါ နှစ်ဟောင်းက အဆိုးတွေ အကုန်လွင့်ပါးပြီး နှစ်သစ်မှာ ရှောင်ရန်၊ ဆောင်ရန်နဲ့ အကြောင်းအကျိုး၊ အကောင်းအဆိုးတွေ သိဖို့ ကျွန်တော်တို့ အခရာ ကနေပြီး ၇ရက်သားသမီးတွေအတွက် တစ်နှစ်စာ အထူးဗေဒင်ဟောစာတမ်းကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ရကြောင်းပါခင်ဗျား။

(၁.၁.၂၀၁၇) မှ (၃၁.၁၂.၂၀၁၇) အထိ တစ်နှစ်အတွင်း (၇) ရက်သားသမီးများအတွက် ဟောစာတမ်း

တနင်္ဂနွေ

ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အကြံအစည်အောင်မြင်၍် အလိုဆန္ဒပြည့်စုံမှု ဖြစ်စေရပါလိမ့်မည်။ အလုပ်အသစ်များ ထူထောင်လုပ်ကိုင်ရပါလိမ့်မည်။ စီးပွားရေးကိစ္စများတွင် လက်အောက်ငယ်သားများဧ။် အကူအညီများစွာ ရရှိပါမည်။ အိမ်ထောင်ဖက်ဧ။် အကူအညီများစွာ ရရှိမည်။ သံတမန်ဆက်ဆံရေးကိစ္စများနှင့် အောင်မြင်မှှု ဖြစ်စေရပါလိမ့်မည်။ မကြာခဏ ခရီးသွားရပါလိမ့်မည်။ စက်တင်ဘာလမှစ၍ ပညာရေးကိစ္စများတွင် ထူးချွန်ထက်မြက်နေမည်။ အဆင့်မြင့် ဘွဲ့ထူး ဂုဏ်ထူးများ ရရှိခြင်း၊ ထူးခြားသော ဂုဏ်သိက္ခာ တိုးတက်မှုများ ဖြစ်စေခြင်း ကြုံရပါလိမ့်မည်။ စာပေထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဆေးပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများမှ အကျိုးအမြတ်ခံစားရပါမည်။ (အချစ်ရေးနှင့် ပက်သက်လျှင် သည်းခံတမ်းတမှှုမည်မျှပင် ရှိသူဖြစ်ပါစေ၊ နည်းမှန်လမ်းပြအဖြစ် ဆုံးမသွန်သင်လမ်းကြောင်းပြင်ပေးနိုင်ဖို့လည်း မိမိတွင် လိုနေပါလိမ့်မည်။)

ယတြာ။ ။ မိမိဧ။် မွေးနေ့တိုင်း “ကြံသကာ”ကပ်လှူ၍ လိုရာဆန္ဒပြုပါ။

တနင်္လာ

အမြော်အမြင်ကြီးမားမှု ဖြစ်စေတတ်ပါသည်။ အရာရာတွင် အမှားကင်းကြစေရန် သတိမလစ်ရှိနေပါလိမ့်မည်။ အဆင့်မြင့်ပညာနှင့် ဂုဏ်ထူးတန်းဝင် အရည်အချင်းပြည့်စွာဖြင့် အောင်မြင်မှုရှရှိစေလိမ့်မည်။ ဝင်ငွေလစာကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရပါလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြုရပါလိမ့်မည်။ စက်တင်ဘာလနောက်ပိုင်းမှ စ၍ မိမိအပေါ်တွင် အတိုက်အခံပြုသူများ ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ အမှုအခင်း ပြဿ နာရင်ဆိုင်မှု ပြုရတတ်ပါသည်။ ရောဂါဝေဒနာဖြစ်ပေါ်ခံစားရတတ်သော်လည်း မိမိအနေဖြင့် အခက်အခဲဟူသမျှ အားလုံးအား ကျော်ဖြတ်နိုင်မှုများ ရှိစေရပါလိမ့်မည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးဝါးအသုံးအဆောင်များ ဆင်ခြင်၍် သုံးစွဲရန် သတိထားပါ။ (ချစ်ကြသူအချင်းချင်း ထာဝရအပိုင် ချစ်ခြင်းများနှင့် ပြည့်စုံလိုပါ၍ မာနပြိုင် အပြစ်မကင်းသော ပြုမူပြောဆိုမှုမျိုး ရှောင်နိုင်မှသာ စိတ်ချရစေသော အခြေအနေဖြစ်စေရပါလိမ့်မည်။)

ယတြာ။ ။ မိမိဧ။် မွေးနေ့တိုင်း “ဆန်” လှူပေးပါ။

အင်္ဂါ

စီးပွားရေးကိစ္စများတွင် အောင်မြင်တိုးတက်မှု ရှိစေတတ်သော်လည်း၊ အတိုက်အခံ အနှောက်အယှက်မကင်းပါဘဲ ရှိနေပါလိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းတာဝန်ကြီးမားခြင်းအတွက် စိတ်ဖိစီးမှုများစွာ ဖြစ်ပေါ်ရပါလိမ့်မည်။ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းရင်းနှီးမြှုုပ်နှံမှုများတွင် အပျက်အစီးအလေအလွင့်များစွာ ဖြစ်စေရတတ်ပါသည်။ မိတ်ဆွေကောင်းတို့ဧ။် အကူအညီများစွာ ရရှိနိုင်ပါသော်လည်း မိတ်ဆွေဟောင်းတို့နှှင့် စိတ်ဝမ်းကွဲစရာ ဖြစ်စေရပါလိမ့်မည်။ မိမိဧ။် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုတိုင်းတွင် မချင့်မရဲရှိနေပါလိမ့်မည်။ ချိတုံ ချတုံ များနေရတတ်သည်။ နောင်တရစရာများ ကြုံရစေတတ်ပါသည်။ (ချစ်ကြသူအချင်းချင်း အနိုင်ယူလိုသော ပြောစကားများကြောင့် မကြည် စိတ်ကောက် စကားအထာမညက်ဖြစ်သည့်တိုင် အသွားအလာမပျက် အဆက်အသွယ်မပြတ် ဝင်ထွက်နေလိုက်ပါ။)

ယတြာ။ ။ မိမိဧ။် မွေးနေ့တိုင်း “ထန်းလျက်” ၅လုံး ကပ်လှူပေးပါ။

ဗုဒ္ဓဟူး

ဥစ္စာပစ္စည်း၊ ဇိမ်ခံပစ္စည်းမျိုးစုံ ရရှိခံစားရပါလိမ့်မည်။ ငယ်သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေကောင်းများဧ။် အကျိုးပြုခြင်း ခံစားရတတ်ပါသည်။ အမွေအနှစ်၊ နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စများအတွက် အမှုအခင်း၊ အရှုပ်အရှင်း ဖြေရှင်းမှု ပြုရတတ်ပါသည်။ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်ထားမိပါသော လုပ်ငန်းများတွင် စိတ်တိုင်းမကျ၊ ရတိုင်း မကြိုက်ဖြင့် အဆင်မပြေဖြစ်ရစေတတ်ပါသည်။ မိမိဧ။် စိတ်ကူးဖြင့် ရိုးသားစွာ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရမှုတိုင်းတွင် တစ်ဖက်လူများမှ လိုက်လျောညီထွေစွာ လက်ခံနိုင်စေခြင်းမျိုး ခံစားရခြင်းမရှိ ဖြစ်နေရပါလိမ့်မည်။ မိမိဧ။် အလိုက်သိမှု၊ အားနာတတ်မှုများကြောင့် အကြွေးမကင်းပါဘဲ ရှိနေရပါလိမ့်မည်။ (ချစ်သူသည် အသိရှေ့တွင် မရှောင် သတိမေ့အသွင်ဆောင်၍် မိမိအပေါ်တွင် ဂရုမစိုက်ရှောင်ဖယ်သည့် အခြေအနေဖြစ်နေခဲ့ပါလျှင် သူ့စရိုက်တွင် နှောင်တွယ်မငြိအောင် ကြိုးစားရပါလိမ့်မည်။)

ယတြာ။ ။ မိမိဧ။် မွေးနေ့တိုင်း “ကောက်ညှင်းပေါင်း” ကပ်လှူပေးပါ။

ကြာသပတေး

အလုပ်ကိစ္စများ အဆင်ပြေစေရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ များပြားနေပါလိမ့်မည်။ နေရာတိုင်းတွင် “ငါမပါလျှင် ဘယ်ဟာမှ မပြီးနိုင်” ဟူသော မာန်မာနထားမိခြင်းများအတွက် စိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်းဖြစ်ရစေတတ်ပါသည်။ မိမိဧ။် လိုလားမှုများအတွက် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှု ဖြစ်ရပါလိမ့်မည်။ ရာထူးတိုးပါလိမ့်မည်။ အထက်လူကြီးများဧ။် အနီးဆုံးမှ လမ်းညွှန်ကြီးကြပ်မှုခံစားခွင့်ရပါလိမ့်မည်။ အိမ်ထောင်ရေး၊ အိမ်တွင်းရေး သာယာမှု ရှိပါသည်။ မိတ်ဆွေအသစ်တိုးပါမည်။ ဖက်စပ်စီးပွားရေးကိစ္စများတွင် အကျိုးရှိစွာ ခံစားခွင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများ ရရှိနိုင်ပါသည်။ (ချစ်ကြသူအချင်းချင်း အဆင်ပြေအောင်မြင်လိုပါလျှင် အသွင်အနေရှောင်ကြဉ်စေလိုသော အချက်များအား ဂရုပြု၍ ဆင်ခြင်နေထိုင်မှု ပြုပေးရပါလိမ့်မည်။)

ယတြာ။ ။ မိမိဧ။် မွေးနေ့တိုင်း “စမူဆာ” ၂ခု ကပ်လှူပေးပါ။

သောကြာ

အကျိုးရှိသော အလုပ်နှင့် စီးပွားရေးကိစ္စများအတွက် နိုင်ငံခြားခရီးများ သွားရပါလိမ့်မည်။ စီးပွားရေးကိစ္စနှင့် ပက်သက်၍် မည်သူ့ကိုမျှ အလွယ်တကူ ကတိမပေးမိပါစေနှင့်။ အမြတ်ခွန်ကိစ္စအတွက် စိတ်ရှုပ်ထွေးဖိစီးမှု ဖြစ်စေရတတ်ပါသည်။ မိတ်ဆွေကောင်း၊ဆရာကောင်းတို့ဧ။် ကူညီပံ့ပိုးမှုကြောင့် ပညာရေးအထူးကံကောင်းစေရပါလိမ့်မည်။ ဝန်ထမ်းများ ဌာနဆိုင်ရာအတွင်း လုပ်ငန်းနှင့် ပက်သက်၍် အောင်မြင်မှုရှိသော်လည်း၊ ပြဿနာတစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး ဖြေရှင်းနေရခြင်းအတွက် ရာထူးတိုးတက်မှုတွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာစေတတ်ပါသည်။ ဇွဲ၊ လုံ့လ၊ ဝီရိယဖြင့် မှန်မှန်လုပ်ကိုင်ပါက ထိရောက်သော အကျိုးပေးခံစားခွင့်ရရှိပါလိမ့်မည်။ နှုတ်ထွက်စကား၊အမှားမကင်းပြောဆိုမိခြင်းအတွက် ဖြေရှင်းရခက်ခဲစေတတ်ပါသည်။ (ချစ်သူ့အပေါ်တွင် အကြိုက်သဘောအလိုကျ မည်မျှပင် ဆောင်ရွက်ပေးသော်လည်း ဗိုလ်ကျအနိုင်ယူ၍ လိုသမျှ အပိုင်ချူ လှည့်စားတတ်သူမျိုးနှင့် ချစ်သူဖြစ်ရတတ်ပါသည်။)

ယတြာ။ ။ မိမိမွေးနေ့တိုင်း “ဇီးယို” ဖြင့် ဆွမ်းကပ်လှူပေးပါ။

စနေ

အရေးပါ၍ အရာရောက်စေသော နေရာတစ်ခုတွင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှု ပြုရပါလိမ့်မည်။ အတိုက်အခံနှင့် အရည်အချင်း ယှဉ်ပြိုင်ပြီးမှ ရာထူးတိုးခံစားခွင့် ရရှိစေတတ်ပါသည်။ နေရာထိုင်ခင်း အပြောင်းအရွှေ့ပြုရပါလိမ့်မည်။ အခွင့်အရေးကောင်းများ လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ရရှိနိုင်သော်လည်း ကြန့်ကြာနှောင့်နှေးမှု ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။ အရင်းနှီးဆုံး မိတ်ဆွေများအား အရေးကြီးသည့် မိမိဧ။် အတွင်းစကားများကို ဖွင့်ဟတိုင်ပင်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးညှိုနှိုင်းခြင်း မပြုသင့်ပါ။ အချို့သော စီးပွားရေးကိစ္စတိုင်းအား အိမ်ထောင်ဖက်နှင့် တိုင်ပင်ရာတွင် ပြောသင့်သည်ကိုသာ ပြောဆိုပါ။ လောင်းကစားကိစ္စ၊ မိန်းမကိစ္စများ ကင်းနိုင်လေ၊ ကံကောင်းလေဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ (အချစ်နှင့် ခင်မင်မှု ရောထွေးသော အမှားကြောင့် ဇောချွေးများ ပြန်ရစေသည်အထိ နောင်တရစေခြင်းမျိုး ကြုံရပါလိမ့်မည်။)

ယတြာ။ ။ မွေးနေ့တိုင်း “လက်ဖက်ရည်” တစ်ခွက် ဒါနပြုပေးပါ။
ဗေဒင်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ အခရာပရိသတ်ကြီးလည်း Comment မှာ သိချင်တာလေးတွေ မေးထားခဲ့လို့ ရတယ်နော်။ အခရာဘက်ကနေလည်း မှတ်သားထားပြီး အလျဉ်းသင့်သလို ထပ်မံဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်လို့ စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးပါဦး။

ဤစာဖတ်သူများအားလုံးပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ရွှေချစ်သူမှဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးပါတယ်။

မျှဝေပေးခြင်းဟာလည်းမေတ္တာတစ်မျိုးပဲမို့ မျှဝေပေးပါနော်...

ရိုးလူ (အခရာ)
Credit: Akhayar
LinKk: www.akhayar.com
 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top