iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×

ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တဲ့ လင္ေယာက်ၤားကို ပုိင္ဆုိင္ခ်င္ရင္ ဒီလိုအခ်က္ေတြ ရွိဖို႕ပဲ လိုပါတယ္။

ခြဲထြက္ပါ

ျမင္ေတြ ့ေနက် အၿခား သာမန္ မိန္းမ အမ်ိဳးအစား အၿဖစ္မွ ေၿပာင္းလဲလုိက္ပါ။

တစ္ေနကုန္ ေစ်း၀ယ္ထြက္ေနရလွ်င္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနသည့္ပုံစံ မၿဖစ္သင့္ ။

အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း မိမိသည္ သုံးၿဖဳန္းတတ္ေသာ အေပ်ာ္ၾကဴးသူ မေစ့စပ္မေသခ်ာသူ အၿဖစ္မခံပါနွင့္ ။

သမရုိးက်ေသာ အဖြဲအစည္းမွ သီးၿခား ခြဲထြက္လုိက္ပါ ။

အၿခားသူနွင့္ကြဲထြက္ေသာ အမူအက်င့္ အၿပဳအမူ တစ္ခုပင္လ်ွင္ ရာသက္ပန္ အိမ္ေထာင္ဖက္ အၿဖစ္ ၿမင္ေစနုိင္ပါသည္ ။

မိမိကုိယ္ကုိ တန္ဖိုးျမွင့္တင္ပါ

မိမိသည္ မည္သူမည္၀ါ ၿဖစ္ေနပါေစ ၊ မိမိကုိယ္ကုိ တန္ဖိုးထား တတ္ပါေစ။

အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ မိမိကုိယ္ကုိ တန္ဖိုးထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အထင္ၾကီး ေလးစားႏွစ္သက္ တတ္ၾကေလသည္ ။

မိမိကုိယ္မိမိ ထိန္းေက်ာင္း ျပဳၿပင္နုိင္ေသာ အရည္အခ်င္းသည္ပင္ ႏွစ္လုိဖြယ္ ေကာင္းေစပါသည္။

ဤအခ်က္က ခ်မ္းသာေသာ အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္၏ အဓိကထား ေရြးခ်ယ္ခံနုိင္ေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။

ကုိယ္ရည္ေသြးပါ

လူတစ္ဦးစီ၌ ကုိယ္ရည္ ကုိယ္ေသြး တစ္မ်ိဳးစီ ပုိင္ဆုိင္ၿပီးသား ျဖစ္သည္။

ထုံထိုင္းေသာ ပုံစံမွ ခြဲထြက္ႏုိင္ေအာင္ႀကိဳးစားၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ၊ လွပေသာ အရည္အခ်င္းကုိ ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္သည္။

အခ်က္အၿပဳတ္ ၊ ပန္းခ်ီ ၊ ဂီတ စသၿဖင့္ မိမိ တတ္ကြ်မ္းေသာ ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးအား အဆင့္ၿမွင့္ထားပါ ။

ရည္မွန္းခ်က္ထားပါ

လူခ်မ္းသာ အမ်ားစုသည္ မိမိဘ၀၌ ဘာၿဖစ္လာရမည္ ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ရွိၾကစၿမဲပင္ ။

မိမိ၏ အိမ္ေထာင္ဖက္ကုိ လည္း ၄င္းလုိပင္ ရည္မွန္းခ်က္ထားသူ ျဖစ္ေစလုိၾကသည္ ။

၄င္းႏွင့္ နီးကပ္စြာ ထပ္တူက်ေသာ အေတြးအေခၚ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေလးစားမည္ ၿဖစ္သည္ ။

မိမိသည္ တစ္ၿခားသူအား ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေလာက္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ အရည္အခ်င္း ရွိေနလွ်င္ ခ်မ္းသာေသာ အိမ္ေထာင္ဖက္အား ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ရရွိႏုိင္လိမ့္မည္။

ပညာတတ္ၿဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ ၊ ထက္ၿမက္ေနပါေစ

ထုံအေသာ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္အား မည့္သည္ လူခ်မ္းသာမွ အိမ္ေထာင္ဖက္အၿဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ ။

ခ်မ္းသာေသာ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးအား ပုိင္ဆုိင္လုိလွ်င္ ပညာရပ္မ်ားကုိ သင္ယူ တတ္ေျမာက္ ထားသင့္သည္ ။

ခ်မ္းသာေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ စမတ္က်ၿပီး ညဏ္ရည္ ထက္ၿမက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အေလးအနက္ထား ေရြးခ်ယ္လိမ့္မည္ ။

ခ်မ္းသာေသာ အမ်ိဳးသား တစ္ဦးအား ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ရွိပါက အရည္အခ်င္း ျပည္၀ေအာင္ သက္ဆုိင္ရာ ပညာရပ္အား ႀကိဳးစား သင္ယူသင့္ပါသည္။

အႏုပညာဆန္ပါ

စာေပ ၊ ရုပ္ရွင္ ၊ ေတးဂီတ စသၿဖင့္ အႏုပညာရပ္ တစ္ခုခုအား ေလ့လာထားသင့္ပါသည္ ။

အေၾကာင္းမွာ ခ်မ္းသာေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ဤသုိ့ေသာ အႏုပညာရပ္၀န္းႏွင့္ မကင္းသူမ်ား ၊ ကုိယ္တုိင္ႏွစ္သက္ တတ္သူမ်ား ျဖစ္သည္ ။

မိမိ စိတ္၀င္စားေသာ ၊ မိမိႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာ အေၾကာင္းအရာအား ေရြးခ်ယ္၍ အႏုပညာဆန္စြာ ေနထိုင္ပါ ။

ေနရာယူတတ္ပါေစ

လူခ်မ္းသာမ်ား စုေ၀းတတ္ေသာ ကလပ္မ်ား ၊ ေနအိမ္၌ ျပဳလုပ္ေသာ ပါတီမ်ား၊ အခမ္းအနားမ်ား ကုိ မ်က္ျခည္ မၿပတ္ပါေစႏွင့္။

၄င္းတုိ ့က်က္စားတတ္ေသာ စားေသာက္ဆုိင္ ကဲ့သုိ့ေသာ ေနရာမ်ားကုိ သိရွိထားရမည္ ။

ႏွစ္လုိဖြယ္ျဖစ္ေသာ အလားအလာရွိေသာ သူအား ရုိးသားစြာ ခ်ဥ္းကပ္ပါ ။

ေလလံပြဲမ်ား ပရဟိတ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ လႈပ္ရွားပါ။

၀င္ဆန္ ့ပါ

ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ေသာ အေပါင္းအသင္းမ်ားအား သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြဖြဲ့တတ္ပါေစ ။

စစ္မွန္ေသာ အမ်ိဳးသားႏွင့္ေတြ ့ဆုံပါက တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး နားလည္မွု ဖလွယ္ကာ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ပါက ႏွစ္ဦးသား လက္ထပ္ ေပါင္းသင္းႏုိင္မည္ ၿဖစ္သည္ ။

မိမိ၏ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမွ တဆင့္ ၄င္းတုိ့၏ ေဆြမ်ိဳး သုိ ့မဟုတ္ အသိအကြ်မ္း ႏွင့္ ဆုံစည္းနုိင္ရန္ အကူအညီေကာင္းမ်ားလည္း ရနုိင္ပါသည္ ။

ဤအခ်က္သည္လည္း ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းၿဖစ္သည္ ။

အခ်စ္ ပါပါေစ

မည္သုိ ့ပင္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ထားၿပီး အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္ကာမူ တစ္ဦးအေပၚ တစ္ဦး နားလည္မွု ႏွင့္အတူ အိမ္ေထာင္ေရး ခိုင္ၿမဲေစဖုိ ့ အေရးႀကီးဆုံးမွာ ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာ၏ တန္ခိုး ျဖစ္သည္။

မိမိအား အေလးထား ေရြးခ်ယ္ေစလုိလွ်င္ အၿခားသူအား ေလးစားတန္ဖိုးထား တတ္ရန္ သင္ယူပါ ။

Ref _ styles at life

Credit: buzzy
# Unicode Version ျဖင့္ ဖတ္ပါ #
ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ လင်ယောင်္ကျားကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ရင် ဒီလိုအချက်တွေ ရှိဖို့ပဲ လိုပါတယ်။

ခွဲထွက်ပါ

မြင်တွေ့နေကျ အခြား သာမန် မိန်းမ အမျိုးအစား အဖြစ်မှ ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။

တစ်နေကုန် ဈေးဝယ်ထွက်နေရလျှင် ပျော်ရွှင်နေသည့်ပုံစံ မဖြစ်သင့် ။

အဘယ့်ကြောင့်နည်း မိမိသည် သုံးဖြုန်းတတ်သော အပျော်ကြူးသူ မစေ့စပ်မသေချာသူ အဖြစ်မခံပါနှင့် ။

သမရိုးကျသော အဖွဲအစည်းမှ သီးခြား ခွဲထွက်လိုက်ပါ ။

အခြားသူနှင့်ကွဲထွက်သော အမူအကျင့် အပြုအမူ တစ်ခုပင်လျှင် ရာသက်ပန် အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ် မြင်စေနိုင်ပါသည် ။

မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးမြှင့်တင်ပါ

မိမိသည် မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်နေပါစေ ၊ မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးထား တတ်ပါစေ။

အမျိုးသားများသည် မိမိကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားသော အမျိုးသမီးများအား အထင်ကြီး လေးစားနှစ်သက် တတ်ကြလေသည် ။

မိမိကိုယ်မိမိ ထိန်းကျောင်း ပြုပြင်နိုင်သော အရည်အချင်းသည်ပင် နှစ်လိုဖွယ် ကောင်းစေပါသည်။

ဤအချက်က ချမ်းသာသော အမျိုးသား တစ်ယောက်၏ အဓိကထား ရွေးချယ်ခံနိုင်သော အချက်ပင် ဖြစ်သည်။

ကိုယ်ရည်သွေးပါ

လူတစ်ဦးစီ၌ ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေး တစ်မျိုးစီ ပိုင်ဆိုင်ပြီးသား ဖြစ်သည်။

ထုံထိုင်းသော ပုံစံမှ ခွဲထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ၊ လှပသော အရည်အချင်းကို ထုတ်ဖော်နိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်သည်။

အချက်အပြုတ် ၊ ပန်းချီ ၊ ဂီတ စသဖြင့် မိမိ တတ်ကျွမ်းသော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအား အဆင့်မြှင့်ထားပါ ။

ရည်မှန်းချက်ထားပါ

လူချမ်းသာ အများစုသည် မိမိဘဝ၌ ဘာဖြစ်လာရမည် ဟူသော ရည်မှန်းချက် ရှိကြစမြဲပင် ။

မိမိ၏ အိမ်ထောင်ဖက်ကို လည်း ၎င်းလိုပင် ရည်မှန်းချက်ထားသူ ဖြစ်စေလိုကြသည် ။

၎င်းနှင့် နီးကပ်စွာ ထပ်တူကျသော အတွေးအခေါ် ရည်မှန်းချက်ကို လေးစားမည် ဖြစ်သည် ။

မိမိသည် တစ်ခြားသူအား ဆွဲဆောင်နိုင်လောက်သော ရည်မှန်းချက်နှင့် အရည်အချင်း ရှိနေလျှင် ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်ဖက်အား ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရရှိနိုင်လိမ့်မည်။

ပညာတတ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ ၊ ထက်မြက်နေပါစေ

ထုံအသော အမျိုးသမီး တစ်ယောက်အား မည့်သည် လူချမ်းသာမှ အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ရွေးချယ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ ။

ချမ်းသာသော အမျိုးသား တစ်ဦးအား ပိုင်ဆိုင်လိုလျှင် ပညာရပ်များကို သင်ယူ တတ်မြောက် ထားသင့်သည် ။

ချမ်းသာသော အမျိုးသားများသည် စမတ်ကျပြီး ညဏ်ရည် ထက်မြက်သော အမျိုးသမီးများအား အလေးအနက်ထား ရွေးချယ်လိမ့်မည် ။

ချမ်းသာသော အမျိုးသား တစ်ဦးအား ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန် ရည်မှန်းချက်ရှိပါက အရည်အချင်း ပြည်ဝအောင် သက်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်အား ကြိုးစား သင်ယူသင့်ပါသည်။

အနုပညာဆန်ပါ

စာပေ ၊ ရုပ်ရှင် ၊ တေးဂီတ စသဖြင့် အနုပညာရပ် တစ်ခုခုအား လေ့လာထားသင့်ပါသည် ။

အကြောင်းမှာ ချမ်းသာသော အမျိုးသားများသည် ဤသို့သော အနုပညာရပ်ဝန်းနှင့် မကင်းသူများ ၊ ကိုယ်တိုင်နှစ်သက် တတ်သူများ ဖြစ်သည် ။

မိမိ စိတ်ဝင်စားသော ၊ မိမိနှင့် သင့်တော်သော အကြောင်းအရာအား ရွေးချယ်၍ အနုပညာဆန်စွာ နေထိုင်ပါ ။

နေရာယူတတ်ပါစေ

လူချမ်းသာများ စုဝေးတတ်သော ကလပ်များ ၊ နေအိမ်၌ ပြုလုပ်သော ပါတီများ၊ အခမ်းအနားများ ကို မျက်ခြည် မပြတ်ပါစေနှင့်။

၎င်းတို့ကျက်စားတတ်သော စားသောက်ဆိုင် ကဲ့သို့သော နေရာများကို သိရှိထားရမည် ။

နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်သော အလားအလာရှိသော သူအား ရိုးသားစွာ ချဉ်းကပ်ပါ ။

လေလံပွဲများ ပရဟိတ လုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင် လှုပ်ရှားပါ။

ဝင်ဆန့်ပါ

ချမ်းသာ ကြွယ်ဝသော အပေါင်းအသင်းများအား သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေဖွဲ့တတ်ပါစေ ။

စစ်မှန်သော အမျိုးသားနှင့်တွေ့ဆုံပါက တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး နားလည်မှု ဖလှယ်ကာ ချစ်ခင်နှစ်သက်ပါက နှစ်ဦးသား လက်ထပ် ပေါင်းသင်းနိုင်မည် ဖြစ်သည် ။

မိမိ၏ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေမှ တဆင့် ၎င်းတို့၏ ဆွေမျိုး သို့မဟုတ် အသိအကျွမ်း နှင့် ဆုံစည်းနိုင်ရန် အကူအညီကောင်းများလည်း ရနိုင်ပါသည် ။

ဤအချက်သည်လည်း ထိရောက်သော နည်းလမ်းဖြစ်သည် ။

အချစ် ပါပါစေ

မည်သို့ပင် ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ထားပြီး အိမ်ထောင်ဖက် ရွေးချယ်ကာမူ တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦး နားလည်မှု နှင့်အတူ အိမ်ထောင်ရေး ခိုင်မြဲစေဖို့ အရေးကြီးဆုံးမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏ တန်ခိုး ဖြစ်သည်။

မိမိအား အလေးထား ရွေးချယ်စေလိုလျှင် အခြားသူအား လေးစားတန်ဖိုးထား တတ်ရန် သင်ယူပါ ။

Ref _ styles at life

Credit: buzzy
 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top