iMyanmarHouse.com - Best Property Website for Myanmar
×

ARIES  မိႆရာသီ (မတ္၂၁  မွ  ဧၿပီ၂၀)

အခ်စ္သစ္တို႔ပြင့္ဖူးရာသို႔ဦးတည္ေနသည္။ ေၾကကြဲရေသာ ေန႔ရက္မ်ားကိုေက်ာ္လႊား၍ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ရေသာ ဘဝအ ေနအထားသို႔ ဦးတည္ေနသည္။ ပ်ိဳမ်စ္သစ္လြင္သည့္ အ ခ်စ္စစ္သည္ သင့္ႏွလံုးသားထဲမွေပၚထြက္ကာ တူညီသည့္ တံု႔ျပန္မႈအမွန္ကို ေပးႏိုင္သည့္ခ်စ္သူႏွင့္ဆံုစည္း ေမတၲာမွ် ရမည့္ကာလသို႔ေရာက္ရွိမည္။ စြန္႔ပစ္ခဲ့ေသာ ခ်စ္သူ ေဟာင္းက မစားရသည့္အမဲ သဲႏွင့္ပတ္မည္ဟူေသာ အႀကံ ဆိုးျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးစိတ္အေႏွာင့္အယွက္ေပးလိမ့္မည္။ မည္မွ် အ ေႏွာင့္အယွက္ရွိေစ၊ ခ်စ္သူသစ္ႏွင့္ မိမိႏွစ္ဦးအၾကား ေႏွာင္ဖြဲ႕မႈသံေယာဇဥ္အား ပ်က္စီးႏိုင္စြမ္းမရွိသလိုျဖစ္မည္။ ခ်စ္သူမရွိသူမ်ားခ်စ္သူရမည္။ ခ်စ္သူရွိၿပီးသူမ်ား ထပ္ဆင့္ ခ်စ္သူရရွိမည္။ ယၾတာ-သစၥပန္းတစ္ခက္ကိုေျြကပန္းအိုးတြင္ထိုးၿပီးအျမင့္တစ္ေနရာတြင္ထားကာ လိုရာဆႏၵျပဳပါ။
TAURUS ၿပိႆရာသီ ( ဧၿပီ၂၁ မွ ေမ၂၁)

 ေမတၲာေရးတြင္အနည္းငယ္အညံ့ရွိသည္။ သံေယာဇဥ္မ ထားသင့္သူမ်ားအား၊ သံေယာဇဥ္ထားျခင္း၊ အခ်စ္မွား၊ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္မွားျခင္းမ်ားျဖစ္တက္သည္။ စိတ္ကစားျခင္း၊ စိတ္ ပ်ံ႕လြင့္ျခင္းမွစ၍ အခ်စ္မွားျခင္းႀကံဳမည္။ ခ်စ္သူအေပၚအရြဲ႕ တိုက္ျခင္းမျပဳသင့္။ အမည္အတြင္း (စ၊ ဆ၊ ဇ၊ ယ၊ လ၊ ဝ )ပါ သူမ်ားႏွင့္ ေမတၲာမွ်ေနသူမ်ား စိတ္ကသိကေအာက္ ျဖစ္ရမည္။ ၄င္းတို႔ေၾကာင့္ မိမိဘဝတိုးတက္မႈ ထိခိုက္ႏိုင္ သည္။ အျပန္အလွန္မာနထားျခင္း၊ ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္ ျခင္းမ်ားေလွ်ာ့ၿပီး ေအးခ်မ္းေသာ ေမတၲာျဖင့္ ဘဝအတြက္ စစ္မွန္ေသာ အေဖာ္မြန္ကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္။ ေဘးစကား၊ ေသြးသားအေႏွာင့္အယွက္မ်ားႀကံဳတက္ေပရာ၊ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးနားလည္မႈရွိေအာင္ေနထိုင္ရမည္။

ယၾတာ-သစ္သီး ၉မ်ိဳး မၾကာခဏ ကပ္လွဴေပးပါ။
GEMINI ေမထုန္ရာသီ(ေမ၂၂  မွ ဇြန္၂၁)

အခ်စ္အေပၚတန္ဖိုးထားတက္သည္။ ေလးနက္စြာခံစား မည္။ သဲသဲလႈပ္ခ်စ္တက္သည္။ ယခုကာလအတြင္း အခ်စ္ ေရးကံေကာင္းေနမည္။ မွန္ကန္ေသာဖူးစာဖက္ကို ဆံုေတြ႕ ႏိုင္မည္။ ခ်စ္သူဘဝ ေရာက္ရွိၿပီးကာလမွ ေလာကဓံအမ်ိဳး မ်ိဳးေၾကာင့္ ေဝးကြာသြားေသာခ်စ္သူႏွင္ ့ျပန္လည္ဆံုစည္း မည္။  အထူးစန္းပြင့္ေနမည္။ အခ်စ္ေရးတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားလြတ္ကင္းသြားမည္။ လူခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားမည္။ မိမိအေပၚ နားလည္မႈအျပည့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။ မဂၤလာ ကိစၥမ်ားပါဝင္ပတ္သက္ရမည္။ မ်က္ႏွာသြယ္သြယ္ ႏွာတံ ေပၚၿပီး ညာဘက္အထက္တြင္ သြားစြယ္၊ သြားတက္ရွိေသာ သူႏွင့္ ဆံုစည္းတက္သည္။ ယၾတာ-ေရႊေရာင္ဇီးကြက္ ေမာင္ႏွံစံုအရုပ္ကိုဝယ္ၿပီး မိမိအိပ္စက္ေသာေနရာ၏ေခါင္း ရင္းဘက္တြင္ခ်ိတ္ဆြဲထားပါ။
 CANCER ကရကဋ္ရာသီ(ဇြန္ ၂၂ မွ ဇူလိုင္ ၂၂ ၾကား)

အခ်စ္ေရးတြင္အနည္းငယ္အညံ့ရွိမည္။ ခ်စ္သူ၏စိမ္းကား ရက္စက္မႈကိုခံရတက္သည္။ ႏွစ္ဦးအၾကားတတိယလူ ေပၚ ထြန္းတက္သည္။ ဖ်က္စီး၊ ေႏွာက္ယွက္သူမ်ားရွိမည္။ ပတ္ ဝန္းက်င္ပဋိပကၡမ်ားရွိမည္။ လြဲမွားေသာခံစားခ်က္ေၾကာင့္ စိတ္ေသာကျဖစ္ရမည္။ ေပးဆပ္ေသာေမတၲာအေပၚ အခြင့္ အေရးယူၿပီးႏိုင္လိုမင္းထက္ ဆက္ဆံေသာသူမ်ားႏွင့္ ႀကံဳ မည္။ အတိတ္က ကိုယ့္အေပၚဒုကၡေပးေသာသူအား ျပန္ လည္လက္ခံမိတာေၾကာင့္ စိတ္ေသာကႀကံဳရမည္။ ခ်စ္သူ ၏ဆက္ဆံမႈ စိမ္းကားေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ကိုယ္တိုင္၏ေမတၲာေရးအရႈပ္အေထြးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ရွိမည္။ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားက ေသြးထြက္ သံယိုအထိႀကံဳတက္သည္။ သတိရွိပါ။ ယၾတာ-ကႏုကမာ ႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အလွျပင္ပစၥည္းမ်ားအား မိမိပတ္ဝန္း က်င္တြင္ထားရွိပါ။
 LEO သိဟ္ရာသီ (ဇူလိုင္၂၃ မွ ဩဂုတ္၂၃)

အခ်စ္သစ္မ်ားေပၚထြန္းမည္။ အတိတ္ကာလက မိမိအေပၚ စိမ္းကားစြန္႔ခြာသြားသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိတက္သည္။ စစ္ မွန္ေသာအခ်စ္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေသာအေျခအေနကို ဖန္တီး ႏိုင္မည္။ ကို္ယ့္အေပၚ အနစ္နာခံေသာသူႏွင့္ေတြ႕မည္။ ေပါ့ ေပါ့တန္တန္သေဘာထား၍ အခ်စ္သံေယာဇဥ္ေႏွာင္ဖြဲ႕ရာမွ ေလးနက္ေသာအခ်စ္အသြင္ေပၚမည္။ ေရြးရခက္ေအာင္ တစ္ခုထက္ပိုေသာ စန္းပြင့္မႈမ်ား ေပၚထြန္းမည္။ ႏွလံုးသား ေရးရာကိစၥမ်ားအား ဦးစားေပးျခင္းမရွိလင့္ကစား ယခု ကာလအတြင္းနက္နဲ၍ ထူးျခားေသာအခ်စ္ေရးကိစၥေပၚ မည္။ အခ်စ္ကိုဦးစားေပးၿပီး အရာရာကိုဆံုးျဖတ္ေသာ အ ေနအထားႀကံဳမည္။

ယၾတာ-တနဂၤေႏြေန႔တစ္ရက္တြင္ ေျြကပန္းအိုးအတြင္း ႏွင္းဆီအနီတစ္ပြင့္ထိုးစိုက္၍ အျမင့္တြင္တင္ပါ။
 VIRGO ကန္ရာသီ (ဩဂုတ္၂၄  မွ စက္တင္ဘာ၂၂)

အခ်စ္ေရးကံေကာင္းသည္။ စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာမ်ားရွိမည္။ ခ်စ္သူႏွင့္မိမိအၾကားျဖစ္ေပၚေနေသာအထင္လြဲမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္။ ကြဲကြာေနေသာသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆံု စည္းမည္။ စန္းပြင့္ျခင္း၊ လူခ်စ္လူခင္ေပါျခင္းႏွင့္ အခ်စ္ေရး၊ ေမတၲာေရးရာအျဖာျဖာတြင္ အဆင္ေျပေအးခ်မ္းမည္။ ၅၂၈ ပံုမွန္ေမတၲာမွသည္ ၁၅၀ဝ ေမတၲာသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းရွိ မည္။ ဘဝတစ္သက္တာအတြက္လက္တြဲႏိုင္ေသာ ဖူးစာ ဖက္ကို ဆံုစည္းႏိုင္မည္။ အခ်စ္ေရးကံေခခဲ့ဖူးေသာသူမ်ား အခ်စ္ကံသစ္ေပၚထြန္းမည္။ အမည္အတြင္း (အ၊ ဥ၊ ပ၊ ဖ၊ မ)ပါသူမ်ားႏွင့္ေမတၲာမွ်ေနသူမ်ား အခ်စ္ေရးတြင္စိတ္ခ်မ္း ေျမ့ရမည္။

ယၾတာ-ဝါးျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ဘီးျဖင့္ ေျမာက္အရပ္ မ်က္ႏွာမူ၍ဖီးျခင္းျဖင့္ မ်က္ႏွာပြင့္လန္းမည္။
 LIBRA တူရာသီ  (စက္တင္ဘာ၂၃  မွ ေအာက္တိုဘာ၂၃)

အခ်စ္မွား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားမည္။ သံေယာဇဥ္မထားသင့္ သူကိုသံေယာဇဥ္ထားျခင္း၊ မိဘဝန္းက်င္မွ လက္ခံႏိုင္စြမ္း မရွိေသာသူကို သံေယာဇဥ္ညိတြယ္ရာမွ ျပႆနာျဖစ္တက္ သည္။ ခ်စ္သူမွ အထင္မွား၍စြပ္စြဲေျပာဆိုျခင္းကို ခံရတက္ သည္။ ၾကားစကားကို ယံုစားၿပီး အျပစ္ျမင္၍ ခ်စ္သူ၏ၿငိဳၿငင္ မႈကိုခံရမည္။ ေရရွည္ေပါင္းဖက္ျခင္းငွာ မျဖစ္ႏိုင္သူအေပၚ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ခ်စ္ခင္မိျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ေသာက ေရာက္ရမည္။ ခ်စ္သူမွတစ္ျခားသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အ ေပၚ အခ်စ္ေျပာင္းျခင္းေၾကာင့္ အသည္းကြဲျခင္းႀကံဳမည္။ ကိုယ္တိုင္လည္း စိတ္ကစား၍အမွားႀကံဳတက္သည္။

ယၾတာ-သံုးစြဲေနေသာသြားပြတ္တံအေဟာင္းကိုစြန္႔ပစ္၍အသစ္အစားထိုးသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ လာဘ္ပြင့္၊ စန္းပြင့္မည္။
SCORPIO ၿဗိစၦာရာသီ (ေအာက္တိုဘာ၂၄ မွႏိုဝင္ဘာ၂၂)

အမည္အတြင္း(သ၊ ဟ)ပါေသာသူမ်ားႏွင့္ေမတၲာမွ် ေနသူ မ်ားအဖို႔ အခ်စ္ေရးအေႏွာင့္အယွက္မ်ားရွိမည္။ အမည္အ တြင္း (စ၊ ဆ၊ ဇ၊ ည)ပါသူမ်ားႏွင့္ ေမတၲာမွ်ေနသူမ်ားအဖို႔ ကိုယ့္အေပၚ အထင္အျမင္လြဲကာ အရြဲ႕တိုက္ျခင္းျပဳလိမ့္ မည္။ စကားအတင္း ေျပာဆိုရႈပ္ေထြးသူမ်ားေၾကာင့္ အထင္ မွားမႈမ်ားေျဖရွင္းရမည္။ နာမည္ပ်က္သိကၡာက်ေအာင္ စြပ္ စြဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ားႀကံဳမည္။ အမွန္တစ္ကယ္မဟုတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လုပ္ဇာတ္ထြင္၍အိမ္ေထာင္ေရး ႏွင့္ ေမတၲာေရး ဘဝအနာဂတ္ ညႇိဳးႏြမ္းေအာင္ျပဳျခင္းခံရ မည္။ ခ်စ္သူကိုအေၾကာင္းျပဳ၍မိဘ၊ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ ႏွင့္စကားမ်ားရမည္။ ယၾတာ-ဆံပင္မွအစ ဆင္ယင္ထံုးဖြဲ႕မႈ ပံုစံျပင္ဆင္လိုက္ပါ။ စန္းပြင့္မည္။
 SAGITTARIUS ဓႏုရာသီ(ႏိုဝင္ဘာ၂၃ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁)

အလြန္စန္းပြင့္မည္။ မိမိအေပၚအမွန္တစ္ကယ္တြယ္ တာ ျမတ္ႏိုးေသာ ေမတၲာစိတ္ႏွင့္အျပန္အလွန္ သံေယာဇဥ္ရွိ ေသာ အခ်စ္ေရး၊ ေမတၲာေရးကိစၥမ်ားႀကံဳႏိုင္သည္။ ကိုယ္ တိုင္ကိုယ္က်ဆံုးျဖတ္၍အမွားမရွိပါ။ မိသားစု၊ မိဘဝန္းက်င္ က လိုလားသူကတစ္ဦး၊ ကို္ယ္က ေမတၲာတံု႔ျပန္သူက တစ္ ဦး၊ ထိုႏွစ္ဦးႏွစ္ေယာက္အနက္ တစ္ဦးကိုအၿပီးသတ္ေရြးရ မည္ဆိုက ကိုယ္၏ခ်စ္သူအား ဦးစားေပး၍ေရြးသင့္သည္။ သတိျပဳရန္မွာ စန္းပြင့္မႈလြန္ကဲ၍ တစ္ဦးထက္ပိုေသာ ေမတၲာ ေရးကိစၥမ်ားေပၚေပါက္ႏိုင္သည္။

ယၾတာ-ပင္လယ္ထြက္ပစၥည္း တစ္စံုတစ္ရာအသံုးျပဳ၍ လုပ္ထားေသာ အလွဆင္ပစၥည္းမ်ားအား မိမိအနီးအပါး တြင္ထားရွိပါ။
CAPRICORN မကာရရာသီ (ဒီဇင္ဘာ၂၂  မွ ဇန္နဝါရီ၂၀)

ေမတၲာေရးကံအထူေကာင္းသည္။ အခ်စ္ေရးအညံ့အလံုး ဆံုးကို ေျဖရွင္းအဆင္ေျပမည္။ မိမိအေပၚေကာင္းက်ိဳးျပဳ ေသာသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕မည္။ ခ်စ္သူမရွိသူ ခ်စ္သူရမည္။ အ ခ်စ္ေရးတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနေသာ ျပႆနာမ်ားေျပလည္သြား မည္။ အမည္အတြင္း(အ၊ ဥ၊ က၊ ခ၊ င)ပါသူမ်ားႏွင့္ ေမတၲာ မွ်ေနသူမ်ားအဖို႔အရာရာအဆင္ေျပမည္။ အိမ္ေထာင္ေရး အတြက္ဆံုးျဖတ္ရျခင္းမ်ားရွိမည္။ ပ်ိဳရြယ္ေသာသူမ်ားအဖို႔ မူလခ်စ္သူေဟာင္းႏွင့္လမ္းခြဲ၍အခ်စ္သစ္ႏွင့္ေတြ႕မည္။ သူ႕ အခ်စ္သာေသာသူႏွင့္ဆံုစည္းမည္။ နက္နဲေသာအခ်စ္ႏွင့္ စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာမ်ားရွိမည္။ လူပ်ိဳႀကီး၊ အပ်ိဳႀကီးမ်ားအဖို႔ ေစ့စပ္ျခင္း၊ မဂၤလာကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရျခင္းမ်ားရွိမည္။

ယၾတာ-အသည္းႏွလံုးပံုကီးခ်ိန္းမ်ားဝယ္ယူအသံုးျပဳပါ။
AQUARIUS ကုမ္ရာသီ (ဇန္နဝါရီ၂၁ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈)

 အခ်စ္ေရးကံေကာင္းမည္။ အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ားတြင္ ထူးျခား စြာ အဆင္ေျပမည္။ စိတ္ခ်မ္းေျမ့ရမည္။ ေမတၲာကိုအေျခ တည္၍ ေျပာဆိုမႈေအာင္ျမင္မည္။ ပြင့္လမ္းမႈႏွင့္ ပီယဓါတ္ ရမည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၲာႏွင့္ေကာင္းျခင္းကံမ်ားလႊမ္းမိုးေန သည္။ ႏွလံုးသား၏ရည္မွန္းခ်က္တို႔ျပည့္စံုမည္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာမ်ား လႊမ္းမိုးမည္။ ဘဝအေနအထားသစ္ တစ္ခုသို႔ေျပာင္းလဲမည္။ ပတ္ဝန္းက်င္သစ္ႏွင့္ ဆက္ဆံ၍ တစ္သက္တာၿငိမ္းခ်မ္းမည့္ အခ်စ္ေရးကိစၥမ်ား ေပၚထြန္း မည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသူမ်ား အဖို႔လည္းေျပာင္းလည္းလာ သည့္ ေမတၲာတံု႔ျပန္မႈအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳ၍ေရွ႕ဆက္တိုး ရန္ျဖစ္သည္။ ယၾတာ-သံုးစြဲဝတ္ဆင္ေနသည့္လက္ပတ္ နာရီကို ဘယ္၊ ညာ၊ လႊဲေျပာင္း၍ပတ္လိုက္ပါ။
 PISCES မိန္ရာသီ(ေဖေဖာ္ဝါရီ၁၉ မွ မတ္၂၀)

ဘဝအတြက္အေရးပါေသာအခ်စ္ေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ေရြးခ်ယ္မႈကိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ ကာလ အတန္ၾကာေဝးကြာေနေသာ သူမ်ားႏွင့္လည္း ရုတ္တရက္ ျပန္လည္ ဆံုစည္းမည္။ ေပ်ာ္ရႊင္စိတ္ခ်မ္းေျမ့စရာမ်ား ႀကံဳ မည္။ အမည္အတြင္း(အ၊ ဥ၊ ရ၊ လ၊ ဝ)ပါေသာသူမ်ားႏွင့္ ေမတၲာမွ်ေနသူမ်ားအဖို႔ ထူးျခားစြာ အဆင္ေျပျခင္းႏွင့္ ေမတၲာကံထူးျခားျခင္းကိုႀကံဳေတြ႕မည္။ ေျပာင္းလဲေနေသာ ေရြးခ်ယ္ေသာ ေမတၲာေရးကိစၥမွ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့စရာကိစၥ မ်ားရွိမည္။ ေနအိမ္ေနရာ၊ အလုပ္ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရြ႕လာ ေသာသူတစ္ဦးႏွင့္ ေမတၲာေရးကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္တက္ သည္။  ယၾတာ-အျပာေရာင္မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါကိုသံုးစြဲပါ။

Credit : Moda
ဤစာဖတ္သူမ်ားအားလံုးေပ်ာ္႐ြင္ခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစလို႔ေ႐ႊခ်စ္သူမွဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သေပးပါတယ္။

မွ်ေဝေပးျခင္းဟာလည္းေမတၱာတစ္မ်ိဳးပဲမို႔ မွ်ေဝေပးပါေနာ္...
ARIES  မိဿရာသီ (မတ်၂၁  မှ  ဧပြီ၂၀)

အချစ်သစ်တို့ပွင့်ဖူးရာသို့ဦးတည်နေသည်။ ကြေကွဲရသော နေ့ရက်များကိုကျော်လွှား၍ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ရသော ဘဝအ နေအထားသို့ ဦးတည်နေသည်။ ပျိုမျစ်သစ်လွင်သည့် အ ချစ်စစ်သည် သင့်နှလုံးသားထဲမှပေါ်ထွက်ကာ တူညီသည့် တုံ့ပြန်မှုအမှန်ကို ပေးနိုင်သည့်ချစ်သူနှင့်ဆုံစည်း မေတ္တာမျှ ရမည့်ကာလသို့ရောက်ရှိမည်။ စွန့်ပစ်ခဲ့သော ချစ်သူ ဟောင်းက မစားရသည့်အမဲ သဲနှင့်ပတ်မည်ဟူသော အကြံ ဆိုးဖြင့် အမျိုးမျိုးစိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးလိမ့်မည်။ မည်မျှ အ နှောင့်အယှက်ရှိစေ၊ ချစ်သူသစ်နှင့် မိမိနှစ်ဦးအကြား နှောင်ဖွဲ့မှုသံယောဇဉ်အား ပျက်စီးနိုင်စွမ်းမရှိသလိုဖြစ်မည်။ ချစ်သူမရှိသူများချစ်သူရမည်။ ချစ်သူရှိပြီးသူများ ထပ်ဆင့် ချစ်သူရရှိမည်။ ယတြာ-သစ္စပန်းတစ်ခက်ကိုေြွကပန်းအိုးတွင်ထိုးပြီးအမြင့်တစ်နေရာတွင်ထားကာ လိုရာဆန္ဒပြုပါ။
TAURUS ပြိဿရာသီ ( ဧပြီ၂၁ မှ မေ၂၁)

 မေတ္တာရေးတွင်အနည်းငယ်အညံ့ရှိသည်။ သံယောဇဉ်မ ထားသင့်သူများအား၊ သံယောဇဉ်ထားခြင်း၊ အချစ်မှား၊ ဆုံး ဖြတ်ချက်မှားခြင်းများဖြစ်တက်သည်။ စိတ်ကစားခြင်း၊ စိတ် ပျံ့လွင့်ခြင်းမှစ၍ အချစ်မှားခြင်းကြုံမည်။ ချစ်သူအပေါ်အရွဲ့ တိုက်ခြင်းမပြုသင့်။ အမည်အတွင်း (စ၊ ဆ၊ ဇ၊ ယ၊ လ၊ ဝ )ပါ သူများနှင့် မေတ္တာမျှနေသူများ စိတ်ကသိကအောက် ဖြစ်ရမည်။ ၎င်းတို့ကြောင့် မိမိဘဝတိုးတက်မှု ထိခိုက်နိုင် သည်။ အပြန်အလှန်မာနထားခြင်း၊ ပဋိပက္ခအသွင်ဆောင် ခြင်းများလျှော့ပြီး အေးချမ်းသော မေတ္တာဖြင့် ဘဝအတွက် စစ်မှန်သော အဖော်မွန်ကိုရွေးချယ်နိုင်မည်။ ဘေးစကား၊ သွေးသားအနှောင့်အယှက်များကြုံတက်ပေရာ၊ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးနားလည်မှုရှိအောင်နေထိုင်ရမည်။

ယတြာ-သစ်သီး ၉မျိုး မကြာခဏ ကပ်လှူပေးပါ။
GEMINI မေထုန်ရာသီ(မေ၂၂  မှ ဇွန်၂၁)

အချစ်အပေါ်တန်ဖိုးထားတက်သည်။ လေးနက်စွာခံစား မည်။ သဲသဲလှုပ်ချစ်တက်သည်။ ယခုကာလအတွင်း အချစ် ရေးကံကောင်းနေမည်။ မှန်ကန်သောဖူးစာဖက်ကို ဆုံတွေ့ နိုင်မည်။ ချစ်သူဘဝ ရောက်ရှိပြီးကာလမှ လောကဓံအမျိုး မျိုးကြောင့် ဝေးကွာသွားသောချစ်သူနှင့်ပြန်လည်ဆုံစည်း မည်။  အထူးစန်းပွင့်နေမည်။ အချစ်ရေးတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော ပဋိပက္ခများလွတ်ကင်းသွားမည်။ လူချစ်လူခင်ပေါများမည်။ မိမိအပေါ် နားလည်မှုအပြည့်ရှိသူများနှင့်တွေ့မည်။ မင်္ဂလာ ကိစ္စများပါဝင်ပတ်သက်ရမည်။ မျက်နှာသွယ်သွယ် နှာတံ ပေါ်ပြီး ညာဘက်အထက်တွင် သွားစွယ်၊ သွားတက်ရှိသော သူနှင့် ဆုံစည်းတက်သည်။ ယတြာ-ရွှေရောင်ဇီးကွက် မောင်နှံစုံအရုပ်ကိုဝယ်ပြီး မိမိအိပ်စက်သောနေရာ၏ခေါင်း ရင်းဘက်တွင်ချိတ်ဆွဲထားပါ။
 CANCER ကရကဋ်ရာသီ(ဇွန် ၂၂ မှ ဇူလိုင် ၂၂ ကြား)

အချစ်ရေးတွင်အနည်းငယ်အညံ့ရှိမည်။ ချစ်သူ၏စိမ်းကား ရက်စက်မှုကိုခံရတက်သည်။ နှစ်ဦးအကြားတတိယလူ ပေါ် ထွန်းတက်သည်။ ဖျက်စီး၊ နှောက်ယှက်သူများရှိမည်။ ပတ် ဝန်းကျင်ပဋိပက္ခများရှိမည်။ လွဲမှားသောခံစားချက်ကြောင့် စိတ်သောကဖြစ်ရမည်။ ပေးဆပ်သောမေတ္တာအပေါ် အခွင့် အရေးယူပြီးနိုင်လိုမင်းထက် ဆက်ဆံသောသူများနှင့် ကြုံ မည်။ အတိတ်က ကိုယ့်အပေါ်ဒုက္ခပေးသောသူအား ပြန် လည်လက်ခံမိတာကြောင့် စိတ်သောကကြုံရမည်။ ချစ်သူ ၏ဆက်ဆံမှု စိမ်းကားပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ကိုယ်တိုင်၏မေတ္တာရေးအရှုပ်အထွေးများကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ရှိမည်။ အိမ်ထောင်သည်များ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားက သွေးထွက် သံယိုအထိကြုံတက်သည်။ သတိရှိပါ။ ယတြာ-ကနုကမာ နှင့်ပြုလုပ်ထားသော အလှပြင်ပစ္စည်းများအား မိမိပတ်ဝန်း ကျင်တွင်ထားရှိပါ။
 LEO သိဟ်ရာသီ (ဇူလိုင်၂၃ မှ ဩဂုတ်၂၃)

အချစ်သစ်များပေါ်ထွန်းမည်။ အတိတ်ကာလက မိမိအပေါ် စိမ်းကားစွန့်ခွာသွားသူများနှင့် ချိတ်ဆက်မိတက်သည်။ စစ် မှန်သောအချစ်နှင့် တည်ငြိမ်သောအခြေအနေကို ဖန်တီး နိုင်မည်။ ကိုယ့်အပေါ် အနစ်နာခံသောသူနှင့်တွေ့မည်။ ပေါ့ ပေါ့တန်တန်သဘောထား၍ အချစ်သံယောဇဉ်နှောင်ဖွဲ့ရာမှ လေးနက်သောအချစ်အသွင်ပေါ်မည်။ ရွေးရခက်အောင် တစ်ခုထက်ပိုသော စန်းပွင့်မှုများ ပေါ်ထွန်းမည်။ နှလုံးသား ရေးရာကိစ္စများအား ဦးစားပေးခြင်းမရှိလင့်ကစား ယခု ကာလအတွင်းနက်နဲ၍ ထူးခြားသောအချစ်ရေးကိစ္စပေါ် မည်။ အချစ်ကိုဦးစားပေးပြီး အရာရာကိုဆုံးဖြတ်သော အ နေအထားကြုံမည်။

ယတြာ-တနင်္ဂနွေနေ့တစ်ရက်တွင် ေြွကပန်းအိုးအတွင်း နှင်းဆီအနီတစ်ပွင့်ထိုးစိုက်၍ အမြင့်တွင်တင်ပါ။
 VIRGO ကန်ရာသီ (ဩဂုတ်၂၄  မှ စက်တင်ဘာ၂၂)

အချစ်ရေးကံကောင်းသည်။ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာများရှိမည်။ ချစ်သူနှင့်မိမိအကြားဖြစ်ပေါ်နေသောအထင်လွဲမှုများကို ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ ကွဲကွာနေသောသူများနှင့် ပြန်လည်ဆုံ စည်းမည်။ စန်းပွင့်ခြင်း၊ လူချစ်လူခင်ပေါခြင်းနှင့် အချစ်ရေး၊ မေတ္တာရေးရာအဖြာဖြာတွင် အဆင်ပြေအေးချမ်းမည်။ ၅၂၈ ပုံမှန်မေတ္တာမှသည် ၁၅၀ဝ မေတ္တာသို့ ပြောင်းလဲခြင်းရှိ မည်။ ဘဝတစ်သက်တာအတွက်လက်တွဲနိုင်သော ဖူးစာ ဖက်ကို ဆုံစည်းနိုင်မည်။ အချစ်ရေးကံခေခဲ့ဖူးသောသူများ အချစ်ကံသစ်ပေါ်ထွန်းမည်။ အမည်အတွင်း (အ၊ ဥ၊ ပ၊ ဖ၊ မ)ပါသူများနှင့်မေတ္တာမျှနေသူများ အချစ်ရေးတွင်စိတ်ချမ်း မြေ့ရမည်။

ယတြာ-ဝါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ဘီးဖြင့် မြောက်အရပ် မျက်နှာမူ၍ဖီးခြင်းဖြင့် မျက်နှာပွင့်လန်းမည်။
 LIBRA တူရာသီ  (စက်တင်ဘာ၂၃  မှ အောက်တိုဘာ၂၃)

အချစ်မှား၊ ဆုံးဖြတ်ချက်မှားမည်။ သံယောဇဉ်မထားသင့် သူကိုသံယောဇဉ်ထားခြင်း၊ မိဘဝန်းကျင်မှ လက်ခံနိုင်စွမ်း မရှိသောသူကို သံယောဇဉ်ညိတွယ်ရာမှ ပြဿနာဖြစ်တက် သည်။ ချစ်သူမှ အထင်မှား၍စွပ်စွဲပြောဆိုခြင်းကို ခံရတက် သည်။ ကြားစကားကို ယုံစားပြီး အပြစ်မြင်၍ ချစ်သူ၏ငြိုငြင် မှုကိုခံရမည်။ ရေရှည်ပေါင်းဖက်ခြင်းငှာ မဖြစ်နိုင်သူအပေါ် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ချစ်ခင်မိခြင်းကြောင့် စိတ်သောက ရောက်ရမည်။ ချစ်သူမှတစ်ခြားသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်အ ပေါ် အချစ်ပြောင်းခြင်းကြောင့် အသည်းကွဲခြင်းကြုံမည်။ ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ကစား၍အမှားကြုံတက်သည်။

ယတြာ-သုံးစွဲနေသောသွားပွတ်တံအဟောင်းကိုစွန့်ပစ်၍အသစ်အစားထိုးသုံးစွဲခြင်းဖြင့် လာဘ်ပွင့်၊ စန်းပွင့်မည်။
SCORPIO ဗြိစ္ဆာရာသီ (အောက်တိုဘာ၂၄ မှနိုဝင်ဘာ၂၂)

အမည်အတွင်း(သ၊ ဟ)ပါသောသူများနှင့်မေတ္တာမျှ နေသူ များအဖို့ အချစ်ရေးအနှောင့်အယှက်များရှိမည်။ အမည်အ တွင်း (စ၊ ဆ၊ ဇ၊ ည)ပါသူများနှင့် မေတ္တာမျှနေသူများအဖို့ ကိုယ့်အပေါ် အထင်အမြင်လွဲကာ အရွဲ့တိုက်ခြင်းပြုလိမ့် မည်။ စကားအတင်း ပြောဆိုရှုပ်ထွေးသူများကြောင့် အထင် မှားမှုများဖြေရှင်းရမည်။ နာမည်ပျက်သိက္ခာကျအောင် စွပ် စွဲတိုက်ခိုက်မှုများကြုံမည်။ အမှန်တစ်ကယ်မဟုတ်သော အကြောင်းအရာများကို လုပ်ဇာတ်ထွင်၍အိမ်ထောင်ရေး နှင့် မေတ္တာရေး ဘဝအနာဂတ် ညှိုးနွမ်းအောင်ပြုခြင်းခံရ မည်။ ချစ်သူကိုအကြောင်းပြု၍မိဘ၊ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေ နှင့်စကားများရမည်။ ယတြာ-ဆံပင်မှအစ ဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှု ပုံစံပြင်ဆင်လိုက်ပါ။ စန်းပွင့်မည်။
 SAGITTARIUS ဓနုရာသီ(နိုဝင်ဘာ၂၃ မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၁)

အလွန်စန်းပွင့်မည်။ မိမိအပေါ်အမှန်တစ်ကယ်တွယ် တာ မြတ်နိုးသော မေတ္တာစိတ်နှင့်အပြန်အလှန် သံယောဇဉ်ရှိ သော အချစ်ရေး၊ မေတ္တာရေးကိစ္စများကြုံနိုင်သည်။ ကိုယ် တိုင်ကိုယ်ကျဆုံးဖြတ်၍အမှားမရှိပါ။ မိသားစု၊ မိဘဝန်းကျင် က လိုလားသူကတစ်ဦး၊ ကိုယ်က မေတ္တာတုံ့ပြန်သူက တစ် ဦး၊ ထိုနှစ်ဦးနှစ်ယောက်အနက် တစ်ဦးကိုအပြီးသတ်ရွေးရ မည်ဆိုက ကိုယ်၏ချစ်သူအား ဦးစားပေး၍ရွေးသင့်သည်။ သတိပြုရန်မှာ စန်းပွင့်မှုလွန်ကဲ၍ တစ်ဦးထက်ပိုသော မေတ္တာ ရေးကိစ္စများပေါ်ပေါက်နိုင်သည်။

ယတြာ-ပင်လယ်ထွက်ပစ္စည်း တစ်စုံတစ်ရာအသုံးပြု၍ လုပ်ထားသော အလှဆင်ပစ္စည်းများအား မိမိအနီးအပါး တွင်ထားရှိပါ။
CAPRICORN မကာရရာသီ (ဒီဇင်ဘာ၂၂  မှ ဇန်နဝါရီ၂၀)

မေတ္တာရေးကံအထူကောင်းသည်။ အချစ်ရေးအညံ့အလုံး ဆုံးကို ဖြေရှင်းအဆင်ပြေမည်။ မိမိအပေါ်ကောင်းကျိုးပြု သောသူများနှင့်တွေ့မည်။ ချစ်သူမရှိသူ ချစ်သူရမည်။ အ ချစ်ရေးတွင် ကြုံတွေ့နေသော ပြဿနာများပြေလည်သွား မည်။ အမည်အတွင်း(အ၊ ဥ၊ က၊ ခ၊ င)ပါသူများနှင့် မေတ္တာ မျှနေသူများအဖို့အရာရာအဆင်ပြေမည်။ အိမ်ထောင်ရေး အတွက်ဆုံးဖြတ်ရခြင်းများရှိမည်။ ပျိုရွယ်သောသူများအဖို့ မူလချစ်သူဟောင်းနှင့်လမ်းခွဲ၍အချစ်သစ်နှင့်တွေ့မည်။ သူ့ အချစ်သာသောသူနှင့်ဆုံစည်းမည်။ နက်နဲသောအချစ်နှင့် စိတ်ချမ်းမြေ့စရာများရှိမည်။ လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီးများအဖို့ စေ့စပ်ခြင်း၊ မင်္ဂလာကိစ္စများဆောင်ရွက်ရခြင်းများရှိမည်။

ယတြာ-အသည်းနှလုံးပုံကီးချိန်းများဝယ်ယူအသုံးပြုပါ။
AQUARIUS ကုမ်ရာသီ (ဇန်နဝါရီ၂၁ မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈)

 အချစ်ရေးကံကောင်းမည်။ အချစ်ရေးကိစ္စများတွင် ထူးခြား စွာ အဆင်ပြေမည်။ စိတ်ချမ်းမြေ့ရမည်။ မေတ္တာကိုအခြေ တည်၍ ပြောဆိုမှုအောင်မြင်မည်။ ပွင့်လမ်းမှုနှင့် ပီယဓါတ် ရမည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ကောင်းခြင်းကံများလွှမ်းမိုးနေ သည်။ နှလုံးသား၏ရည်မှန်းချက်တို့ပြည့်စုံမည်။ ငြိမ်းချမ်း ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာများ လွှမ်းမိုးမည်။ ဘဝအနေအထားသစ် တစ်ခုသို့ပြောင်းလဲမည်။ ပတ်ဝန်းကျင်သစ်နှင့် ဆက်ဆံ၍ တစ်သက်တာငြိမ်းချမ်းမည့် အချစ်ရေးကိစ္စများ ပေါ်ထွန်း မည်။ ပဋိပက္ခဖြစ်နေသူများ အဖို့လည်းပြောင်းလည်းလာ သည့် မေတ္တာတုံ့ပြန်မှုအပေါ် အသိအမှတ်ပြု၍ရှေ့ဆက်တိုး ရန်ဖြစ်သည်။ ယတြာ-သုံးစွဲဝတ်ဆင်နေသည့်လက်ပတ် နာရီကို ဘယ်၊ ညာ၊ လွှဲပြောင်း၍ပတ်လိုက်ပါ။
 PISCES မိန်ရာသီ(ဖေဖော်ဝါရီ၁၉ မှ မတ်၂၀)

ဘဝအတွက်အရေးပါသောအချစ်ရေးဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှုကိုဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ကာလ အတန်ကြာဝေးကွာနေသော သူများနှင့်လည်း ရုတ်တရက် ပြန်လည် ဆုံစည်းမည်။ ပျော်ရွှင်စိတ်ချမ်းမြေ့စရာများ ကြုံ မည်။ အမည်အတွင်း(အ၊ ဥ၊ ရ၊ လ၊ ဝ)ပါသောသူများနှင့် မေတ္တာမျှနေသူများအဖို့ ထူးခြားစွာ အဆင်ပြေခြင်းနှင့် မေတ္တာကံထူးခြားခြင်းကိုကြုံတွေ့မည်။ ပြောင်းလဲနေသော ရွေးချယ်သော မေတ္တာရေးကိစ္စမှ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စရာကိစ္စ များရှိမည်။ နေအိမ်နေရာ၊ အလုပ်နေရာသို့ ပြောင်းရွေ့လာ သောသူတစ်ဦးနှင့် မေတ္တာရေးကိစ္စများ ပေါ်ပေါက်တက် သည်။  ယတြာ-အပြာရောင်မျက်နှာသုတ်ပုဝါကိုသုံးစွဲပါ။

Credit : Moda

ဤစာဖတ်သူများအားလုံးပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ရွှေချစ်သူမှဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးပါတယ်။

မျှဝေပေးခြင်းဟာလည်းမေတ္တာတစ်မျိုးပဲမို့ မျှဝေပေးပါနော်...
 
 
အသစ္တင္တိုင္း Email ပို႔ေပးပါမည္။
သင္၏ Email ကို ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ Submit လုပ္ပါ။
 
 
Top